Meghittség és féktelen jókedv az évzáró bálon.

(2013. november 23.)

Az adventi és karácsonyi várakozás, a november-december jeles napjairól való megemlékezés és az évértékelés adták a keretét a zenés-táncos összejövetelünknek. Az asztalokon elhelyezett babérkoszorúk és az ötletesen, esztétikusan elkészített mézes sütemények a várakozást, az eljövetelt, míg az égő lila gyertyák a hitet, reményt és szeretetet, a rózsaszínűek pedig az örömöt, a beteljesülést szimbolizálták. A résztvevők hangulata is fokról fokra haladt a meghittségtől a frivol jeleneteken át a féktelenül áradó jókedv irányába. Janovics János elnök megnyitó beszédében afeletti megelégedettségének adott hangot, hogy a magunk mögött hagyott év a gazdag, színes programok mellett elsősorban a további egymásra találás, a még oldottabb légkörű közösségépítés sikeres esztendeje volt. Gyenes Józsefné ezotérikus leírások, horoszkópok és csillagjelek segítségével humorosan jellemezte a jeles névnapok viselőinek személyiségét. Nagy sikert aratott az "Életet az éveknek" megyei kulturális seregszemlére készülő férfi kórus főpróbaként bemutatott produkciója, a határőr dalcsokor. Megnevettetett bennünket csattanós jelenetével a Harascsák-Gyarmati duó, a Dóka házaspár 50 évvel megkésett menyasszonytánca közben pedig szem nem maradt szárazon. Az Orbán László tagtársunk által a tombolasorsolásra fődíjként felajánlott karikás ostort ezúttal Gyenes József nyertesnek volt szerencséje megcserdíteni. Ezt követően másnapba átnyúló féktelen mulatozás vette kezdetét, melyhez a talpalávalót Pásztor István zenész szolgáltatta, valamennyiünk megelégedésére.
Magasztos pillanatok az egyesületi összejövetelen.

(2013. november 6.)

A monoton, szikár hétköznapokat időnként felmagasztosítják a különleges ünnepi pillanatok. Ezt a fajta emelkedettséget éltük át a legutóbbi összejövetelünkön. Miközben ugyanis az egyesületünk elnöke örömmel adott tájékoztatást a rendészeti szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós pisztoly lőversenyén elért kiváló eredményünkről, az elhunyt bajtársainkról való megemlékezés bensőségességéről, valamint a házi ultiverseny váratlan fricskáiról és tréfás fordulatairól, addig szemeinkkel a Sándor házaspárra fókuszáltunk. A köztiszteletnek örvendő Sándor Dezső és kedves párja, Szkiba Mária tagtársaink tudniillik november hónapban ünneplik aranylakodalmukat. Fél évszázada egymás kezébe tették sorsuk alakulását, s kapcsolatukat az egymás iránti önzetlen szeretet és kölcsönös áldozatvállalás az élet minden nehézségén átsegítette, sőt megacélozta. Ha szűkké vált a jót a rossztól elválasztó ösvény, ők mindig biztos lábbal jártak a jó oldalon. Tetézte emelkedett hangulatunkat, hogy megköszönthettük Mátrai Zoltánt is születésének 70. évfordulója alkalmából, valamint további 19 tagtársunkat, akik e hónapban ünneplik név- vagy születésnapjukat. Közben felkészültünk az előttünk álló feladatokra: a rendőrségi nyugdíjas találkozóra, az MSK-ba tervezett üzemlátogatásra, az évzáró bálra, továbbá az "Életet az éveknek" városi rendezvényen a férfi kórus fellépésére. Az ilyen együttlétek egyidejűleg erősítik a közösség kohézióját és benne az egyén kiteljesedését.
Elhunyt bajtársaikra emlékeztünk

(2013. október 30.)

Bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk elhunyt bajtársainkra a Rendőrség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesítő volt határőr állománnyal együtt. Janovics János elnök mély érzelmi együtthatókkal kísért ünnepi beszédében méltatta elődeink elhivatottságát, szakmaszeretetét, a Határőrség iránti feltétlen elkötelezettségét, mely mindenkor fundamentuma volt hazánkban a nyugodt, békés építő munkának. Hiányuk szívünkbe mar, de össze is kapcsol bennünket. Belső kohéziót és sajátságos identitást kölcsönöz. Az ünnepség megható momentumaként évtizedes bontásban hangzott el az elhunyt határőrök neve, beosztása és rendfokozata, az ötvenes évektől kezdődően. Az emlékükre állított kopjafánál koszorút helyezett el Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere. Koszorúval tisztelgett a Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Kanyó Gábor alezredes, a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség részéről Hajnal Balázs főhadnagy, valamint az ünnepséget szervező nyugdíjas egyesület vezetése. A résztvevők közül számosan rótták le kegyeletüket egy-egy szál virág vagy mécses elhelyezésével. A Nyírbátori Határőr Kerülethez l962-ben Hajdú- és Békés Megyéből sorállományú határőrnek bevonultak küldöttsége, valamint az obsitosok egykori parancsnokai a bevonulásuk ötvenedik évfordulóján, 2012.évben állított emlékoszlopnál helyezték el a megemlékezés koszorúját. Elhunyt bajtársaink emlékét szívünkben megőrizzük.
Hajdúsági barangolások

(2013. augusztus 23.)

A hajdúsági megyeszékhely történelmi emlékhelyeit és a Tisza-tavi ökocentrumot vettük célkeresztbe egynapos kirándulás keretében. Monumentalitásával lenyűgözött bennünket az ország legnagyobb református temploma, amelyről Debrecent "kálvinista Rómának" is nevezik. Kegyelettel teli ünnepélyességet árasztott a hatalmas szószék a két orgonával. A szabadságharcot idézte meg számunkra Kossuth székének látványa. A legkitartóbb résztvevők a Rákóczi haranghoz vezető sok-sok lépcsőt is megmászták. Valósággal átszellemültünk a több-száz éves református kollégium, Magyarország és Erdély "világosító lámpásának" falai között, melynek tölgyfalépcsőit Szenci Molnár Albert, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc cipőtalpai koptatták. Az ódon iskolapadokban ülve megtudtuk, hogy évente 2000 diák kiművelésén fáradoztak itt a kor legkiválóbb professzorai. A Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen megtekintettük Vincze Andrea amatőr festő Afrika-tárgyú, egyéni stílusú és ízlésvilágú kiállítását. E sorok írója és szeretett párja meghatódottsággal vegyes büszkeséggel fogadták tagtársaiktól a lányuk alkotásait méltató elismerő szavakat és gratulációkat. Egyedülálló látványosság fogadott bennünket Poroszlón, a Tisza-tavi ökocentrumban. Falai között olyan élményben volt részünk, mintha a tó mélyén sétáltunk volna a 75 féle hazai hal és 15 féle hüllő idilli társaságában. A 30 méteres toronyból pedig pazar kilátás nyílt a teljes Tisza tóra. A múlt művelődéstörténeti kincsestára, a jelen művészeti irányzata és a mára előrehozott jövő ötvöződött személyiségünkben harmonikus egységbe ezen az élményekben gazdag kiránduláson, melynek gondos megszervezésében és elismerésre méltó levezénylésében a Fábián házaspár szerzett elévülhetetlen érdemeket.
Idősek bowlingversenye fiatalos lendülettel

(2013. augusztus 17.)

A hagyományokat folytatva izgalmas bowlingversenyre került sor Nyírbátorban a régiós fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével. A vetélkedőre egyesületünk három csapata mellett a Nyíri Honvéd, a Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek, valamint a Szabolcs Honvéd Műszaki Hagyományőrző nyugdíjas egyesületek neveztek be. A rendezvényt Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere nyitotta meg, ajándékcsomagokkal kedveskedve a versenyzőknek, egyúttal invitálva őket a megszépült város látnivalóinak megtekintésére. A nézők harsány biztatása mellett korukat meghazudtoló ambícióval vetették magukat küzdelembe a résztvevők. A csapatversenyt a Nyíri Honvéd Egyesület nyerte Nyírbátor I. és II. számú csapatai előtt. Egyéniben Janovics János /Nyírbátor/ végzett az élen, maga mögé utasítva Béres Miklóst és Török Sándort /mindkettő Nyíri Honvéd/. A legeredményesebb női versenyző díját a nyírbátori Dóka Ferencné vehette át. Az eseménydús nap ízletes ebéd elfogyasztásával és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
Ünneplés-nosztalgiázás-előretekintés

(2013. augusztus 6.)

A szokásos hétköznapi összejövetelekbe ünnepi motívumok vegyültek az utóbbi együttlétünkkor. Szeretettel és megbecsüléssel köszöntöttük ugyanis a 80. születésnapját ünneplő Orbán Lászlóné tagtársunkat, akit határőr-népművész férjével együtt szívünkbe zártunk az együtt töltött évek alatt. Tisztelettel köszöntöttük továbbá születésének 75. évfordulója alkalmából Győri András nyugállományú határőr őrnagyot, aki kettős ünnepet ült, hiszen több évtizedes kimagasló őrsparancsnoki tevékenysége elismeréseként Szent György napon az Országos Rendőr-főkapitány magasabb rendfokozatba léptette elő. Szívünkből szólt az "Éljenek soká..." kezdetű dal. Ezt követően kellemes nosztalgiázással idéztük meg a közelmúltban az Őrségben tett kirándulásunk legvidámabb momentumait és feledhetetlen élményeit. Felkészültünk a hónap közepén a rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével tartandó bowling versenyre, melynek hagyományosan mi vagyunk a házigazdái, valamint a poroszlói ökocentrumba tervezett kirándulásunkra. Az ünnepeltek által kínált itókák és finomságok csak tovább fokozták a meghittséget és a jó hangulatunkat.
Határőrségi relikviák nyomában

(2013. július 26.)

A Határőrség még létező ereklyéinek számbavétele állt egyesületünk őrségi kirándulásának homlokterében. A Janovics János által körültekintően szervezett és kitűnően kalauzolt, jó hangulatú esemény a székesfehérvári koronázási emlékpark megtekintésével kezdődött. A Szent István által alapított , 38 király koronázásának, 14 uralkodó porhüvelyének, valamint a királyi koronának, kincstárnak és levéltárnak otthont adó templom maradványainak látványa az ezredéves múltba vitt vissza bennünket, csakúgy, mint a főtéren elhelyezett országalma szimbolikája. Fejet hajtottunk a hazaszeretet dalosa, a Szózat halhatatlan költője, Vörösmarty Mihály emléktáblája előtt. Emlékezetünkbe véstük az igazságos Mátyás reliefjét. Veszprémben, a királynők városában impozáns látványával magával ragadott bennünket az érsekség főszékesegyháza, a Gizella kápolna, a Szentháromság oszlop, továbbá a pompázatos barokk érseki palota. Múzeumfaluban találtuk magunkat a hét halmon épült és a "...szer"-ekkel végződő hét települést magába foglaló Szalafőn, mely a kerített, kontyolt házaival és az emeletes kástukkal szín/ megőrizte honfoglalás kori településszerkezetét. Jó volt újra végignézni a határőrök mindennapi életét bemutató skanzent Apátistvánfalván az élethűen berendezett hálókörlettől kezdve a fegyverszobán és az alkalmazott eszközökön át a lóistállóig. Meghatódva helyeztük el koszorúnkat a hősi halott határőrök tiszteletére létesített emlékhelyen. Hasonló érzelmi reakciókat váltott ki belőlünk a körmendi határőr múzeum ismerős relikviáinak látványa, melyek között számtalan nyírbátori ereklye is fellelhető. A kőszegi várban képzeletben Jurisics Miklós maroknyi várvédő seregének tagjaivá váltunk, akik hősiesen verték vissza a sokszoros túlerőben lévő I. Szulejmán seregét. Maradt időnk élvezni a szombathelyi Kámori Arborétum különleges ökológiai atmoszféráját és egyedi növényvilágát, elsősorban a rododendron "erdőt", valamint a japán sarlófenyőt. A hazaúton a bámulatos szépségű Festetich kastély gyönyörködtetett bennünket, mely a főkapuval, a bronzszoborral és a szökőkúttal egyetemben mágnesként vonzotta tekintetünket, betetőzve a négy nap alatt szerzett feledhetetlen élményeket.
Védőszentünkre emlékeztünk

(2013. június 28.)

Egyesületünk szervezésében I.Lászlóra, a Határőrség védőszentjére emlékeztünk a Rendőrség kötelékében ma is szolgálatot teljesítő volt határőrökkel együtt. Janovics János egyesületi elnök ünnepi beszédében azt a sajátságos identitást és érzelemvilágot emelte ki, mely ma is összekapcsol minden volt határőrt. Az egyesület által az elhunyt határőrök emlékére állított kopjafánál koszorút helyezett el Nyírbátor város önkormányzata nevében Balla Jánosné polgármester asszony. Koszorúval tisztelegtek a nyírbátori rendőrkapitányság, valamint a kölcsei, csengeri és nyírbátori határrendészeti kirendeltségek vezetői vagy helyettesei. Elhelyezték a megemlékezés koszorúit a határőr nyugdíjas egyesület és a testvér erdőbényei nyugdíjas klub delegáltjai. A nap további részében egyesületünk viszonozta az erdőbényeieknek azt a szívélyes és szeretetteljes vendéglátását, amellyel május végén kitüntettek minket. Közösen megtekintettük a csúcstechnológiára épülő szerszámgép-gyártás folyamatát az MSK-ban, majd magunkba szívtuk Nyírbátor régmúltjának levegőjét a várostörténeti sétányon végighaladva. Pásztorbotot adományoztunk elnökünknek, szimbolikusan jelezve, hogy továbbra is a gondoskodó gazda szerepének betöltését várjuk tőle. Főpróbaként bemutatkozott a nemrég alakult férfi kórusunk, készülve az encsencsi falunap keretében sorra kerülő "Katona-nóta fesztivál"-ra. Az egyéni dalos produkciók után sötétedésig nótáztunk és roptuk a táncot, majd a viszontlátás mellett kölcsönösen elköteleződve útjukra engedtük kedves vendégeinket. A másnap megrendezett fesztiválon nagy közönségtapsot kapott kórusunk, igazolva, hogy jó főpróba után is lehet sikeres az előadás.
Erősödött a határőr identitás

(2013. június 8.)

A Tiszahát nevezetességeinek megtekintését a határőr hagyományok ápolásával kötöttük össze egynapos kirándulás keretében. Megragadott bennünket a vajai vár korhűen felújított állapota és rendezett, esztétikus környezete. Visszamentünk az időben. Úgy éreztük, hogy II. Rákóczi Ferenc hozzánk is intézi felhívását, mikor kiáltványával az "Istennel a Hazáért és Szabadságért" feliratú zászló alá hívja a "nemeseket és nemteleneket" a labanc seregek ellen. Az arcképekből, a korabeli intarziás bútorokból, tárgyi emlékekből a 17-19. század szellemisége köszöntött ránk. A vásárosnaményi Beregi Múzeum vaskályha kiállítása, a szövés-fonás, fafaragás kellékei, az évszázadok szorgos munkáját illusztráló keresztszemesek egyként a nehéz paraszti élet lenyomatai voltak. Jót tett a séta Gergelyiugornyánál a háborgó Tisza mentén. Szívünkbe vésődtek Tákoson a 78 éves Baráth Menyhértné ízesen kiejtett szavai, logikus rendbe szedett ismertető gondolatai az 1766-ban vesszőből és sárból épült, úgynevezett "mezítlábas Notre Dame" híres kazettás mennyezetéről, a "napfény templomának" korábbi zivataros hányattatásairól. Újból feltámadt bennünk a határőr büszkeség és identitás a schengeni normák szerint épített barabási határrendészeti kirendeltséget látva, és a nagyszerű eredményekről szóló tájékoztatást hallgatva. Megtudtuk, hogy biztonságosan őrzik a csaknem 36 km. hosszú határszakaszt, sikerrel lépnek fel a tiltott határátlépőkkel és a jövedéki termékek csempészőivel szemben. Élmény volt működés közben látni a hőkamerákat. A zsúfolt nap programjába belefért a tarpai száraz- és a túristvándi vízimalom megtekintése is. Ezek után nem csodálható, hogy a hazaúton határőr nótáktól zengett az autóbusz.
Hétköznapi ünnepléseink

(2013. május 7.)

Érzelmekben gazdag egyesületi összejövetel részesei voltunk. Janovics János elnök köszöntötte a májusban név- és születésnapjukat ünneplőket, köztük Seres József nyugállományú határőr dandártábornokot, volt igazgatónkat. Meleg szavak kíséretében nyújtotta át az összetartozást szimbolizáló virágcsokrot az aranylakodalmukat ünneplő Dóka Ferenc nyugállományú határőr ezredesnek és feleségének, Botos Erzsébetnek. Szívből szállt ajkunkról az "Éljenek soká..." kezdetű dal. A férj meghatódottsággal emlékezett a jóban-rosszban együtt töltött fél évszázadra, megköszönve párjának , hogy mindenkor vállalta a határőr feleségek néha nem irigylésre méltó sorsát. Ezt követően Tarcsa Csaba ezredes, megyei rendőr-főkapitány méltató szavak kíséretében őrnaggyá léptette elő a 75. életévébe lépett Győri Andrást, aki l965-l975. között Ágerdőmajorban, l975-től l981-ig pedig Létavértesen szolgált becsülettel őrsparancsnokként. A főkapitány úr egyúttal tájékoztatta az egyesület tagságát a megyében végzett rendészeti tevékenységről, a bűnügyi helyzetről, különösképpen pedig az idegenrendészeti ügyekről, a menekültekkel kapcsolatos kérdésekről. Megjegyezte, hogy a főkapitányság a bűnügyi-felderítő munka eredményességét tekintve országosan a negyedik helyen végzett. Kérte az egyesület segítségét egy határőr-rendőr múzeum létrehozásához, melyet jó szívvel felajánlottunk. A kohéziót erősítő rendezvény maradandó élményekkel gazdagított valamennyiünket.
Majális 2013

(2013. május 1.)
Oldott légkörű évértékelő

(2013. március 20.)

Tartalmas, eredményekben gazdag évet hagytunk magunk mögött. Janovics János elnök az egy éve megválasztott elnökség nevében hangsúlyozta, hogy a fokozatosan megteremtődött oldott légkörben felszabadultak az alkotó energiák, színesebbek, ötletesebbek lettek a rendezvények. A határőr hagyományokat ápolva megemlékeztünk I. Lászlóról, a volt Határőrség védőszentjéről, Halottak Napján a magunk állította kopjafánál tisztelegtünk elhunyt bajtársaink emléke előtt, s részesei voltunk az 50 évvel ezelőtt sorállományba bevonult veterán határőrök emléktábla avatásának. Meglátogattuk a Csengeri Határrendészeti Kirendeltséget, de maradandó érzelmi töltetet nyújtottak az Erdélyben, a Zempléni tájakon, a Bükk-hegység gyöngyszemeiben és az Erdőbényén eltöltött szép napok is. Aktívan és eredményesen vettünk részt a rendvédelmi szervek régiós vetélkedőin, a bowling-versenynek pedig mi voltunk a házigazdái. Nagy létszámmal reprezentáltuk egyesületünket a nyírbátori rendezvényeken: a majálison, a Bátor Napokon, a szüreti felvonuláson, a kulturális seregszemlén, az Idősek Világnapján, a Bátor Karácsonyon. Az egyesületnek kiépített és tartalmában gazdagodó kapcsolata van a Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével, a Rendőr-Határőr Nyugdíjas Szövetséggel, továbbá Nyírbátor város önkormányzatával. E jó együttműködésnek a fent nevezett szervek delegált képviselői hangot is adtak a taggyűlésen. Az egyhangúlag elfogadott jövő évi program , valamint a vezetőség és a tagság tettrekészsége garanciáját jelenti a sikeres egyesületi élet folytatásának.
Tiszteljük a nőket!

(2013. március 5.)

Meghitt ünnepség keretében köszöntötték nőtársaikat egyesületünk férfi tagjai. Kifejeztük hálánkat mindazért a szépért és jóért, amelyben odaadó, hű társként, aggódó határőr feleségként részeltettek bennünket. Janovics János elnök a Nőnap történelmi eredetére való visszatekintés mellett az anyai, nagymamai, esetenként a dédanyai szerep önzetlen, viszonzást nem váró betöltéséért is köszönetet mondott. A "Tiszteld a nőket" című verssel annak sürgető szükségességére mutatott rá, hogy a hölgyeket az év minden napján, s a szavakon túl a hétköznapi cselekedeteinkkel is meg kell becsülnünk. Hankóczi Béla, az egyesület korelnöke szarkasztikusan jegyezte meg, hogy ideje lenne már elfelejteni az Éváknak az "ősbűnt", az alma elfogyasztására való "felbujtást". Fábián Károly csipkelődő iróniával mosta egybe a barátnő és a feleség státusát, kifejezve azonban múlhatatlan szeretetét az anyák, nagymamák iránt. A férfiak által az őszinte tisztelet jeleként átadott virágok mellett a Hankóczi házaspár minden hölgyet egy gyönyörűen kivarrt köténnyel lepett meg.
Disznótoros télkergetés

(2013. február 22.)

Rendhagyó módon, disznóvágással egybekötött farsangi mulatozás keretében kergettük el a telet és a gonosz, ártó szellemeket. Korán reggeltől mindenki mozgásban volt. A férfi csapat a hentes mellett sürgölődött. A disznó fogásánál megszületett a "Kesztyüs Józsi" nevű ragadványnév, mert az egyik tagtársunk amiatti félelmében húzott kesztyűt, nehogy szagos maradjon a keze. A hölgyek készítették elő a belet, a hagymát, a fűszereket, sütötték a pikáns ízű hagymás vért és a hasaalja szalonnát. Kimagaslóan látta el feladatát a forralt bor-, pálinka- és teafelelős, fokozva az egész napi, ugratásokkal, froclizásokkal teli vidámságot. Az esti szórakozás alaphangulatát - a Gyenes Józsefné tagtársunk által a farsangi szokások eredetére vonatkozó történeti visszatekintés után - a tréfás jelenetek gazdag tárháza teremtette meg, szellemesen ollózva a "gyermekszájtól" egészen az anyós viccekig. A javakorabeli pompon lányok "elsöprő" lendületükkel és "légies" szökdeléseikkel magukhoz vonzották a férfitekinteteket, de azon kívül is osztatlan sikert arattak. A "Békegalamb" együttes férfiből nővé átlényegült tagjainak egyéni bemutatkozása - melyekből a kétes hírű életvitel szarkazmusa áradt -, majd pedig a kissé cammogósra sikeredett körtánca láttán szem nem maradt szárazon. A hurka-kolbász vacsorát követő féktelen mulatozást csak a tombolasorsolás szakította félbe, melynek fődíját, az Orbán László határőr-népművész tagtársunk által felajánlott karikás ostort ezúttal Petrika Jánosnénak sikerült megnyerni. A cserdítés lehetőségét - többszöri próbálkozás után - átengedte a férfiaknak.
Additional information