Évzárás karácsonyi hangulatban

(2012. december 15.)

Békesség, hit, szeretet, reménység. E - Márai Sándor által harmóniába ötvözött - kifejezések s a bennük rejlő gondolatok, életérzések hatották át egyesületünk évzáró vacsoráját. A karácsonyi díszbe öltöztetett terem, az elhangzott versek, köszöntők és énekek egyaránt az eljövetel "hírnökei" voltak, az áhítatos várakozást jelenítették meg. Az ünnepi hangulatot Janovics János elnök évet értékelő szavai oldották fel. Visszaemlékezése nyomán lélekben újra bebarangoltuk a Mátra-vidéket és Boldogkővára környékét, ismét ellátogattunk a világörökség részét képező Hollókő múzeumfaluba, újra megcsodáltuk a csengeri Makovecz-stílusú középületeket, bejártuk Dél-Erdély magyar vonatkozású történelmi nevezetességeit és turisztikai látványosságait. Felidéződtek bennünk az év során szervezett bowling-, teke- és lövészversenyek, melyeken igen szép eredményeket értünk el. Képzeletben újra ott voltunk a nyírbátori városi rendezvényeken: a majálisi főzőversenyen, az Idősek Világnapján, a kulturális seregszemlén, az ünnepségeken. Az élmények felelevenítését követő tréfás tombolasorsolás után másnapba nyúlóan roptuk a táncot Pásztor István korosztályhoz igazított zenéjére.
Rendhagyó egyesületi összejövetel

(2012. december 05.)

A megszokottól eltérően az elvégzett feladatok, tevékenységek számbavétele és a közeljövő programjának megszervezése mellett elsősorban a megemlékezés és az ünneplés dominált a december havi soros összejövetelünkön. Kegyelettel tisztelegtünk a napokban sorainkból végleg eltávozott Diószegi József volt tagtársunk emléke előtt. Köszöntöttük a hónap során születés- és névnapjukat ünneplőket, s mivel számosan voltunk ünnepeltek, a szokásosnál hangsúlyosabbak voltak a méltató szavak is. Az egyesület emléklapját és ajándéktárgyait Pócsi Imre vehette át 75. születésnapja alkalmából. A nap fénypontja az aranylakodalmukat ünneplő Fodor Sándor és kedves párja, Mosolygó Ilona megköszöntése volt. A virágátadás, valamint az "Éljenek soká..." és a "Kis falumnak csendes templomában..." kezdetű dalok közös eléneklése után az érintett férj megható szavakkal emlékezett vissza a szeretetben együtt töltött fél évszázadra, kiemelve feleségének múlhatatlan érdemeit a család összetartásában és a kiegyensúlyozott háttér biztosításában. A poharak összekoccintása közben persze felidéztük a közelmúltban az Operett Színházban megtekintett "Marica grófnő" című darab legszórakoztatóbb mozzanatait, s jelenetekkel készültünk a karácsonyi ünnep jegyében szervezendő évzáró bálra is.
Tisztelgés elődeink emléke előtt

(2012. október 30.)

Bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk elhunyt elődeinkre együtt a Rendőrség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesítő volt határőr állománnyal. Janovics János egyesületi elnök ünnepi beszédében Kosztolányi Dezsőtől kölcsönzött versidézettel is igazolta, hogy határőr elődeink hivatásszeretete, szakmai felkészültsége, embersége és erkölcsi tartása beleivódott személyiségünkbe, "beleégett" szívünkbe-lelkünkbe és mindennapi cselekedeteink vezérlő csillagává vált. Az ünnepség megható momentumaként évtizedes tagolásban hangzott el az elhunyt határőrök neve, rendfokozata és beosztása. A nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság részéről Cserpák Ferenc alezredes-szolgálatvezető, Nyírbátor város Polgármesteri Hivatala képviseletében Tóth Viktor, a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség vezetője Simonka Attila őrnagy, valamint a határőr nyugdíjas egyesület képviselői. A megjelentek közül számosan rótták le kegyeletüket egy-egy szál virág elhelyezésével. Az ünnepség befejezését követően megkoszorúztuk a határőr hősi halottak emlékére a laktanya udvarán ez évben felállított emlékoszlopot is.
Emléktáblát avattak az obsitos határőrök

(2012. október 27.)

Országosan is párját ritkító esemény zajlott le a volt Nyírbátori Határőr Igazgatóságon, Fodor Sándor nyugállományú határőr alezredes és segítőinek körültekintő szervezésében. A fél évszázada Békés- és Hajdú-Bihar megyéből sorállományú határőr szolgálatra Nyírbátorba bevonult, ma már 70 éves obsitosok emléktábla avatásával örökítették meg az emlékezetükben megszépült, nosztalgiával felidézett történéseket. Az obsitos szakasz Dávid István örökös szakaszparancsnok vezényszavára katonás alakzatban vonult az ünnepség színhelyére, ahol Bagyinka György nyugállományú határőr alezredes, volt zászlóaljparancsnok fogadta a jelentést. A Gyarmati Ferencné által elszavalt "Emlékezés a határőrökre" című vers sokak szeméből könnyeket csalt elő. Az obsitos emlékezők megköszönték parancsnokaiknak az áldozatos munkát, melynek gyümölcseként a félig gyerekekként bevonult fiatalemberek fizikailag és lelkileg megerősödve, tapasztalatokban gazdagodva, felnőtt férfiakként szereltek le. Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere a volt Határőrség és a város szimbiózisáról ejtett kedves szavakat, megköszönve a határőröknek a bűnmegelőzésben és a műszaki mentésekben, szállításokban nyújtott elévülhetetlen segítséget. Bagyinka György a Határőrség történetének felidézése mellett elsősorban a most felsorakozott volt sorkatonák hősi helytállását emelte ki. A felavatott emléktáblánál koszorút helyezett el dr Tarcsa Csaba ezredes, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Rendőr-főkapitány, Balla Jánosné polgármester asszony, Janovics János nyugállományú határőr alezredes, a nyírbátori határőr nyugdíjas egyesület elnöke, valamint az obsitos határőrök. Az obsitosok megkoszorúzták az elhunyt határőrök emlékére állított kopjafát is. A főkapitány úr ebéd előtti pohárköszöntőjében kiemelte, hogy megható az az erős elhivatottság és identitástudat, amellyel az obsitosok részéről találkozott, s feladatának érzi ezen attitűd átplántálását a jelenlegi rendőri és határrendész állományba is. A másfél évtizede évenként ismétlődő találkozó színhelye jövőre Kondoros lesz. Sok ilyen - nemes érzelmektől átitatott - összejövetelt kívánunk még az obsitos határőröknek.
Mozgalmas hónap után...

(2012. szeptember 28.)

Mozgalmas, eseménydús hónapot hagytunk magunk mögött. Megtekintettük a közelmúltban az Ipari Parkban megnyílt, több embernek munkát biztosító repülőgép-alkatrész gyártó üzemet. Az őszbe hajló időjárás utolsó ajándékát kihasználva, közös szalonnasütés keretében nosztalgiáztunk, elevenítettük fel a legkellemesebb nyári élményeket. A szüreti bál legmaradandóbb momentuma - a jó hangulatú nótázáson túl - ezúttal is az Orbán László népművész tagtársunk által felajánlott karikás ostor kisorsolása volt. Meleg szívvel fogadtuk az erdőbényei testvér egyesületet, viszonozva a nyár eleji szívélyes vendéglátásukat. Közösen vettünk részt a városi szüreti felvonuláson, korabeli jelmezekben, felvonultatva a régmúlt szüretek relikviáinak gazdag tárházát. A kikiáltók éles nyelvű rigmusokkal nemcsak a szüretet és a jó bort éltették, hanem elmaradhatatlanul "szájukra vették a fehér népet" is. A város közkedvelt csárdája által felszolgált ízletes vacsora elfogyasztása közben Soltészné Jolika erdőbényei művésznő hallgató nótákkal szórakoztatott bennünket. Ezt követően fergeteges mulatozás bontakozott ki, melyhez a talpalávalót - csakúgy, mint a szüreti bálon - Pásztor István zenész szolgáltatta, mindannyiunk nagy megelégedésére. Sokáig nem fogjuk elfelejteni ezt a tartalmas hónapot, főleg pedig az erdőbényei barátainkkal együtt töltött kellemes órákat.
Bowlingverseny fiatalos lendülettel

(2012. augusztus 25.)

A hagyományokat tovább ápolva izgalmas bowlingversenyre került sor Nyírbátorban a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével. A megmérettetésre a házigazda Nyírbátori Határőr Egyesület három csapatot nevezett, míg a Miskolci Helyőrségi Klub, a Szabolcs Honvéd Műszaki Hagyományőrző Egyesület, a Nyíregyházi Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Klubja, a Nyíri Honvéd Egyesület, valamint a Debreceni Bocskai István Bajtársi Egyesület egy-egy csapattal képviseltette magát. A rendezvényt Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere nyitotta meg, méltatva a helyi határőr nyugdíjas egyesület színvonalas munkáját, továbbá az egyesületek közötti versenyzés nemes hagyományának ápolását. A nézők és csapattársak harsány biztatása mellett korukat meghazudtoló fiatalos lendülettel mérték össze erejüket a résztvevők. A csapatversenyt a Bocskai István Bajtársi Egyesület nyerte a vendéglátók 3. számú csapata és a Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Klubja előtt. Egyéniben Szendi Csaba végzett az élen kimagasló teljesítménnyel, maga mögé utasítva Szentesi Istvánt, valamint Kemény Sándort. Valamennyien a Bocskai István Bajtársi Egyesület tagjai. A legeredményesebb női versenyzőnek járó díjat Tóthné Barna Julianna vehette át. Az eseménydús nap ízletes ebéd elfogyasztásával és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
Történelmi nyomkövetés Erdélyben

(2012. augusztus 18.)

Az elmúlt évben Székelyföldön tett látogatás után idén Dél-Erdély magyar vonatkozású történelmi és turisztikai nevezetességeinek eredtünk nyomába, Fábián Károly és Fábiánné Hangácsi Éva tagtársaink mindenre kiterjedő szervező munkájának, kalauzolásának és magas színvonalú idegenvezetésének köszönhetően. Szilágysomlyón a gótikus református templomban örömmel hallottuk, hogy milyen erőt jelent az önmagukat a Báthoriak somlyói ágából eredeztető lakosságnak a Nyírbátorral meglévő eleven testvérvárosi kapcsolat. Nyomon követtük Ady Endre életútjának néhány kiemelkedő állomását a zilahi kollégiumtól a Boncza kastélyon át a nagyváradi emlékházig, elszavalva ezen állomáshelyeken született kiemelkedő verseit. Megcsodáltuk Bánffyhunyadon Európa legnagyobb kazettás mennyezetű, kalotaszegi terítőkkel pompásan díszített református templomát. Felemelő érzés volt tudni a tordai katolikus templomban, hogy l568-ban itt kiáltották ki Európában először a nem katolikusok szabad vallásgyakorlását. Nagyenyeden nyomába eredtünk a Jókai által megírt két fűzfa történetének. A csaknem 400 éves gimnázium falai között pedig szembetalálkoztunk az egykori híres diákok, a Bólyaiak, Kőrösi Csoma Sándor, Áprily Lajos és mások fényképeivel. A gyulafehérvári vár szomorú történelmi eseményre emlékeztetett bennünket: a Szent Mihály templomban hirdették ki l918. december 1-én Románia és Erdély "egyesítését", melyet a trianoni békediktátumok szentesítettek. A Hunyadiak, Fráter György és János Zsigmond szarkofágjának látványa viszont felejthetetlen élményt nyújtott. Alkenyér településen megkoszorúztuk a törökök ellen l479-ben vívott győztes kenyérmezei csata emlékére emelt Kinizsi szobrot. Megigézett bennünket a vajdahunyadi vár monumentalitása, egyben kecsessége. A szánk ízét megkeserítette, hogy részletes magyar nyelvű felirat nem található a várkastélyban. Magos Déva vára alatt felidéztük a l2 kőműves balladáját. A nagyváradi XIII. századi Szent László templom után a bazilikát is felkerestük, ahol I. László királyuk hermája van elhelyezve. Mindeközben nagyon szép arborétumban jártunk Zsibón, gyönyörködtünk a kilátásban Királyhágón, megmásztuk a torockói Székelykő nevezetű sziklát, megtekintettünk egy újonnan épült korszerű kolostort, s leereszkedtünk a tordai sóbányába is. A teljes megelégedettségünkhöz nagymértékben hozzájárult az igazán magyaros vendégszeretet, melyben a torockói vendégházban és Csernakeresztúron magyar vendéglátóink részesítettek bennünket.
Zempléni nevezetességek nyomában

(2012. július 21.)

Zemplén néhány gyöngyszemét, turisztikai látványosságát és történelmi nevezetességét tekintettük meg, Mátrai Zoltán tagtársunk kitűnő kalauzolása és idegenvezetése mellett. A tatárjárás után, II. Béla inspirálására épült Boldogkővára a korábbi látogatóknak is újdonsággal szolgált, mert az eddig is gazdag kiállítási anyag Közép-Európa legnagyobb ólomkatona múzeumával bővült. Vizsolyban a Károli Gáspár által fordított, 1590-ben nyomtatott első magyar nyelvű bibliát néztük meg. Döbbenetes élményként hatott ránk Hejcén a koszovói szolgálatteljesítésről hazatérő szlovák katonákat ért repülőszerencsétlenség 42 áldozatának emlékére emelt szobor-kompozíció, melyet meg is koszorúztunk. Mogyoróskánt, e hegyek közé ágyazott ékszerdobozban, ebben az igazi turista paradicsomban többünkben megfogalmazódott a gondolat, hogy ide gyakrabban és hosszabb időre vissza kell térni. A nap fénypontja Fony faluban volt, ahol a Mátrai házaspár hegyi üdülőházukban fejedelmi vendéglátásban részesített bennünket. Csodálatos hangulatú nap volt.
Újra átéltük a határőrizetet

(2012. július 7.)

A csengeri határrendészeti kirendeltségre látogattunk el, eleget téve Kanyó Gábor kirendeltség vezető szívélyes invitálásának. A felújított és korszerűsített "őrsön" az Alezredes Úr által prezentált színes tájékoztatóból megtudtuk, hogy biztonsággal őrzik a 66 km hosszúságú román-ukrán határszakaszt, és igen eredményesek a tiltott módon becsempészett jövedéki termékek felderítésében. A gigantikus méretű és áteresztő képességű átkelőhelyen jóleső érzéssel konstatáltuk, hogy évente közel kétmillió embert léptetnek át kulturáltan, egymegállásos rendszerrel. Egy pillanatra újból aktív határőrnek éreztük magunkat. Megelevenedett az egykori határőr élet, és erős érzelmi impulzusokat váltottak ki belőlünk a felidézett élmények. Megtekintettük Csenger város nevezetességeit: a Makovecz-stílusban épült polgármesteri hivatalt, az általános iskolát, a városi sportcsarnokot, és az adventista templomot. Az iskola gótikát idéző aulájában és az adventista templom előtt csodálattal és elismeréssel adóztunk a szemet kápráztató építészeti remekművek előtt. A XIV. században épült kora gótikus református templom láttán megállapítottuk, hogy múlt és jelen nemcsak hogy megférnek egymás mellett, hanem harmóniába ötvözött esztétikai látványosságot képesek nyújtani. A Szamos partján elfogyasztott babgulyás és a Kanyó-mama szatmári, szilvalekvárral töltött ízes fánkja betetőzte e szép napot, és megadta az alaphangot a további kellemes eszmecseréhez. Köszönjük.
Határőrök védőszentjére emlékeztünk

(2012. június 27.)

Szent Lászlóra, a határőrök védőszentjére, a törvényalkotó királyra, a belső rend megszilárdítójára, a nők és elesettek gyámolítójára, az egyház megújítójára, az ország védelmezőjére emlékeztünk a Rendőrség állományában ma is aktív szolgálatot teljesítő volt határőrökkel együtt. Báthori Gábor múzeum igazgató-helyettes ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az ország biztonságának garantálása, a határok sérthetetlensége elévülhetetlen feladat volt a nemzetállamok kialakulásától kezdve, és maradt a megváltozott schengeni viszonyok között is. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével és koszorút helyezett el az elhunyt határőrök emlékére a határőr nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál Dr. Tarcsa Csaba ezredes megyei rendőr-főkapitány és Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere. Koszorút helyezett el továbbá Gáll József alezredes-szolgálatvezető, Kanyó Gábor alezredes, a csengeri határrendészeti kirendeltség vezetője, Dr. Kánya Zoltán alezredes, nyírbátori rendőrkapitány, valamint a határőr nyugdíjas egyesület elnöksége. A felemelő ünnepség méltó aktusa volt a határőr hagyományok ápolásának.
Mátra-vidéki élménygyűjtés

(2012. május 19.)

A Mátra-vidék három gyöngyszemét, Egerszalókot, Parádsasvárt és Bogácsot vettük uticélul. Egerszalókon a barlanglakások látványa visszavarázsolt bennünket népünk távoli múltjába. Érdekességként szolgált megtudni, hogy a barlanglakások egy részét ma is használják kamrának és pitvarnak. A vállalkozó szelleműek a világon is ritkaság-számba menő természeti képződményhez, a sódombra is felgyalogoltak. Parádsasváron igazi esztétikai látványosságot nyújtott a Károlyi-kastély. Vásárlásra csábítottak az üvegcsiszoló műhelyek remekei. Bogácson szórakoztató műsorral egybekötött főzőversenybe csöppentünk. Itt rendezték meg a X. országos főző-, sütemény- és grillbajnokságot. Nagy örömünkre a megyénkbeli Nagyszekeres-Kisszekeres-Rozsály-Nemesborzova egyesített csapata nyerte meg a főzőverseny kiemelt fődíját a tengeri kásás töltött káposztával és a kötözött levessel. Magától értetődik, hogy eleget tettünk a győztesek szívélyes invitálásának, s a "hazai" finomságokból ebédeltünk meg. A hazaúton zengett a busz a közkedvelt nótáktól és népdaloktól.
Feltöltődés a városi majálison.

(2012. május 1.)

A kikapcsolódást, feltöltődést és az együttlét örömét ötvöző szép napot töltöttünk el a nyírbátori városi majálison. Amíg főtt a kondérban a Kovács Tibor által felajánlott, és a 70. születésnapját ünneplő Szabó Győző vezényletével készített birkagulyás, valamint rotyogott a fazékban a Szabó Győzőné irányította női csapat ízes töltött káposztája, addig jól szórakoztunk a Bátori Mazsorett Csoport szemet gyönyörködtető, illetve a Varga Trió és Rostás Tünde fülnek kellemes műsorán. A VI. Bográcsbajnokság eredmény hirdetése tovább növelte jó hangulatunkat, hiszen a töltött káposztát II. helyezéssel honorálta a zsűri, de dicsérő szavakkal illette a birkagulyás pikáns ízét és gazdag fűszerezettségét is. A kötetlen együttlétet Pataki Attila és Demjén Ferenc könnyűzenei koncertje szakította félbe, de ezen cseppet sem bosszankodtunk, mivel nagy élményt nyújtott valamennyiünk számára.
Látogatás egy élő múzeumfaluba

(2012. április 14.)

Hazánk egyik "ékszerdobozába", a világörökség részét képező Hollókőre látogatottunk. Megcsodáltuk az 1900-as évek elején mai formáját elnyert Ófalu kontyolt nyeregtetős parasztházait, melyeknek homlokfalát faragással díszített faoszlopos, deszkamellvédes tornácok szegélyezik. Hallgattuk az élő múzeumfalu palóc lakóinak jellegzetes, ízes beszédét. A babamúzeumban, a tájházban, a postamúzeumban, a várban, a 19. századi fatornyos katolikus templomban tanulmányoztuk a korabeli és jelenkori parasztcsaládok sajátságos életmódját, lakását, bútorait, viseletét és gazdasági eszközeit. A házakba betérve jó érzéssel konstatáltuk, hogy a falusi élet páratlan példáját sikerült itt megőrizni. A kirándulás keretében megtekintettük a Szécsény-i Forgách-kastélyt, a Rákóczi-szabadságharc egyik bölcsőjét. Büszkeség lett úrrá rajtunk, mikor kinéztünk az emeleti kiállító termekből a kastély melletti síkságra, ahol az 1705-ös országgyűlés II. Rákóczi Ferencet Magyarország vezérlő fejedelmévé választotta.
Ígéret a töretlen folytatásra

(2012. március 22.)

"Eseményekben gazdag, színes, vonzó programokkal teli évet hagyott maga mögött a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tagsága." E szavakkal nyitotta meg az évértékelő taggyűlést Bücs János elnök. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és építő hozzászólásával Tarcsa Csaba ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, valamint Tóth Sándor nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Szabolcs megyei elnöke. Természetesen tagként a résztvevők között foglaltak helyet és véleményt is nyilvánítottak az Igazgatóság korábbi vezetői, tábornokai is. Az egyesület tagsága az elmúlt évben kirándulás keretében megfordult Esztergomban, Visegrádon, Miskolc-tapolcán, Lillafüreden, a hortobágyi hídi vásáron és Epona lovasfaluban, a sóstói vadasparkban és falumúzeumban. Felejthetetlen napokat töltöttünk Erdélyben. Tovább ápoltuk elmélyült kapcsolatunkat az erdőbényei nyugdíjas klubbal, akikkel együtt emlékeztünk meg I. Lászlóról, a Határőrség védőszentjéről. Számtalan éremmel tértünk haza a nyugdíjas egyesületek regionális versenyeiről. Új színt vittünk a városi rendezvényekbe a majálisi főzőversenyen, a grillező versenyen, a szüreti felvonuláson, a Bátor Karácsonyon stb. Gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk a térség honvédelmi és rendvédelmi nyugdíjas egyesületeivel, valamint a megyei Rendőr-főkapitánysággal. A tisztújítás után a régi-új elnök megköszönte a leköszönő elnökségnek az önzetlen fáradozást, az új elnökség nevében pedig ígéretet tett a töretlen folytatásra.
Bensőséges nőnapi köszöntés

(2012. március 9.)

Bensőséges ünnepség keretében köszöntöttük nőtársainkat a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Bücs János elnök bevetető gondolataiban finom distinkciót tett a bájos, hódításra termett hölgy, a gyermekét feltétel nélkül, odaadással szerető anya és a követelményeket támasztó szülő között. Antoni Sándor: Nőnapi köszöntő című versével fejezte ki hálánkat a családi fészek melegéért, az élet viharában való szüntelen helytállásért. A helyi általános iskolai csoport színes műsorral fokozta a meghitt hangulatot. Hankóczi Béla tagtársunk köszöntőjének végkicsengése szerint habár a női lélek örökké rejtve marad előttünk, mint ahogyan a női ideál is történelmi koronként változik, egy dolog örök és változatlan: az emberi létezés csak velük lehet teljes, boldogság csak velük képzelhető el. Az ünnepeltek a hagyományoknak megfelelően ezúttal is töltött káposztával vendégelték meg az őket köszöntő férfiakat. A rendezvény keretében kívántunk hosszú, boldog életet a március hónapban névnapjukat és születés napjukat ünneplőknek, továbbá szívből gratuláltunk a nyugdíjas egyesületek régiós borversenyéről arany, ezüst és bronzérmekkel hazatért Gebri Gábor tagtársunknak.
Fergeteges télkergető

(2012. február 24.)

Felejthetetlen élményeket nyújtó zenés-táncos összejövetellel búcsúztattuk a telet. A sziporkázóan ötletes farsangi szösszenetek még a halvérűeket is kacajra fakasztották. Először a bohóc "trükkjein" szórakoztunk, majd King-Kong cammogott a képzeletbeli színpadra, általános riadalmat keltve. Seprűnyélen repültek be a boszorkányok, s félelmetes "túlvilági" táncházat rögtönöztek. "Felkavaró" látványt nyújtott az egész teret betöltő, pergő-forgó argentin táncos. Dilemmában voltunk, kinek az oldalára álljunk a hatgyermekes fatolvaj és a színvonalban hozzáereszkedő "közeg" drámainak cseppet sem mondható konfliktusában. A tetőfokára hágott hangulatot tovább fokozta a férfiből eladósorba avanzsált, még érintetlen menyasszony, és a nőből kérővé változott, "jó kiállású" vőlegény házasságkötési ceremóniája. A kulináris élvezeteket a város közkedvelt csárdája által felszolgált fogópálinka, valamint a bőséges és ízletes hurka-kolbász vacsora garantálta. A tombolasorsolás izgalmait feloldandó Mátrai Zoltán megcserdítette a fődíjként elnyert karikás ostort, melyet Orbán László határőr-népművész bajtársunk ajánlott fel. Ezt követően a következő napba átnyúló táncmulatság vette kezdetét, melyhez a zenét Pásztor István szolgáltatta, valamennyiünk megelégedésére.
Additional information