Adventi hangulatban a nyírbátori határőrök

(2016. november 25.)

Az adventi és a karácsonyi hangulat szőtte át az egyesületünk zenés-táncos összejövetelét. A terem díszítettsége, az asztalra helyezett koszorúk , a lila és rózsaszínű gyertyák azt az életérzést sugallták, hogy az örömteli szórakozást ezen az estén áthatja az egymás felé fordulás, az önmagunkba tekintés, és a hit, remény, szeretet és bekésség iránti felfokozott vágyakozás, várakozás. Versekkel, jelenetekkel köszöntöttük a hónap jeles névnaposait, elsősorban az Erzsébeteket, Katalinokat, Jolánokat és Andrásokat. A villámtréfák öniróniaként az egyenruhások botlásait és esetlenségeit állították pellengérre. Szépek voltak női énekkarunk békét éltető dalai, karácsonyi énekei. Janovics János elnök évet értékelő visszatekintésében a számtalan mozgalmas, vidám és személyiséget gazdagító program mellett elsősorban az egyesületen belüli harmonikus emberi kapcsolatokat, a tettrekészséget, a jó közösségi szellemet, valamint a kiváló hangulatot emelte ki, mint előrevivő tényezőket. Maradandó élményt nyújtottak az országjáró kirándulások, mindenekelőtt azonban a Kárpátalja-i barangolás. Eredményesen szerepeltünk a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós lövész-, teke-, főző- és borversenyein. Hangulatosak voltak a házi bor-, kocka-póker- és ultiversenyeink. Jól éreztük magunkat a zenés-táncos összejöveteleken. Produkcióinkkal nagy közönségsikert arattunk az encsencsi katonanóta fesztiválon, a megyei nyugdíjas kulturális seregszemlén, továbbá a városi szüreti felvonuláson. Az est további részében kisorsoltuk a tagjaink és a szponzorok által felajánlott tárgynyereményeket. A fődíjat, az Orbán László határőr-népművész bajtársunk által felajánlott karikás ostort ezúttal Fodor Sándornak sikerült megnyernie, aki ugyancsak pattogósan cserdítette azt meg. Ezt követően a kötetlen beszélgetésé, nótázgatásé és táncolásé volt a főszerep. Az utóbbihoz a zenét Pásztor István szolgáltatta, mindnyájunk megelégedésére.
Ulti- és póker verseny határőr módra

(2016. november 15.)

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is hangulatos ulti- és kocka-póker versenyt rendezett egyesületünk. A szép számú érdeklődőt is izgalomba hozó ultiversenyen az élcelődő megjegyzéseken túl leginkább a durkmars-redurkmars, betli-rebetli, húszszáz-negyvenszáz, kontraparti kifejezések röpködtek. A többkörös selejtező után négy versenyző jutott a döntőbe, ahol egyenletes és bravúros teljesítménnyel Dóka Ferenc végzett az első helyen, maga mögé utasítva a nyíltan győzelemre áhítozó Fábián Károlyt és a két évvel korábbi győztes Fábiánné Hangácsi Évát. A számunkra eddig ismeretlen kocka-póker játékban leginkább Oláh Mihályné vonultatta fel a megfontoltsággal ötvözött kreativitást, s ezzel megszerezte a győzelmet. Okosan és szellemesen versenyzett a második helyre szorult Bara Györgyné is, csakúgy, mint a bronzérmes Májer Józsefné. A dobogóról lemaradt versenyzők már is a revánsot emlegették.
Elhunyt bajtársainkra emlékeztünk

(2016. október 29.)

Bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk határőr halottainkra a Rendőrség állományában ma is aktív szolgálatot teljesítő volt határőrökkel. Janovics János egyesületi elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy nemcsak emlékezünk, hanem tisztelgünk is tetteik és életútjuk előtt. Ismerve és ismeretlenül is összeköt bennünket a bajtársiasság és sorsközösség, a határok őrizetére, az ország szuverenitásának biztosítására irányuló olthatatlan tettrekészség. Megőrizzük, és személyiségünkben továbbvisszük szakmaiságukat, tisztességüket, a szolgálat iránti alázatukat. Kosztolányi szavaival: "Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még..... nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább." Az ünnepség megható momentumaként elhangzott valamennyi elhunyt határőr neve, rendfokozata és beosztása. A nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el Németh Attila, Nyírbátor város alpolgármestere. Megkoszorúzták az emlékhelyet: a megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Tóth Zoltán alezredes, a nyírbátori rendőrkapitány megbízásából Posta Krisztián százados, a csengeri, kölcsei, záhonyi és nyírbátori határrendészeti kirendeltségek képviselői, valamint a határőr nyugdíjas egyesület delegációja. Országosan is egyedülálló hagyományként jelen voltak az ünnepségen az 1962-ben Békés megyéből Nyírbátorba sorállományú határőr szolgálatra bevonult javakorabeli obsitosok, akik azóta is évente találkoznak, újból és újból erőt merítve az együtt töltött két év felidézett élményeiből. Koszorújukat a 2012-ben a bevonulásuk ötvenedik évfordulója alkalmából felavatott emléktáblánál helyezték el.
Kitettünk magunkért a szüreti felvonuláson.

(2016. szeptember 30.)

Népes csoportunk üde színfoltja volt a városi szüreti felvonulásnak. Lelkesen kezdtünk hozzá a díszítő munkához Harascsák György tagtársunknál, aki hetekig tartó munkával életnagyságú lovat fabrikált nikecellből, és hozzá egy lovaskocsi vázát. Szőlő- és borostyán indával, berkenye ágakkal és szőlőfürtökkel felöltöztettük az alkotást. Bakra ültettük az imitált kocsist, a kasfarba pedig az elmaradhatatlan "Bodrit", majd az építményt az indulás helyszínére gurítottuk. Itt csatlakoztak hozzánk a súrcot, kalapot magukra öltő puttonyos férfiak, a csikós- és gulyáslegények, valamint a fehér szoknyába, népies blúzba öltözött kötényes szüretelő asszonyok, kosárkájukban szőlővel, borral és pogácsával. A polgármesteri hivatal előtt a kisbírónk dobpergés után hangos szóval adta a lakosság tudtára aktuális intelmeit. Az ünnepség helyszínén, a Papok Rétjén préselési bemutatót tartottunk, elkínálgatva közel száz liter kipréselt finom mustot.Nagy volt az örömünk, amikor a bíráló bizottság első helyezéssel jutalmazta teljesítményünket. Az Apostol együttessel visszarepültünk a hetvenes évekbe, s felidéztük fiatal éveink életérzéseit.Az őszről, az elmúlásról, egyúttal a bő termésről, a finom nedű forrását jelentő szüretről zenés-táncos összejövetel keretében is megemlékeztünk.Az őszi versek okozta melankolikus hangulatunk vidámságba csapott át, amikor a közelmúltbeli kárpátaljai kirándulás emlékére csasztuskákat énekeltünk, s az internetes ismerkedés és a szórövidítések buktatóiról, valamint a hálapénzről szóló csattanós szösszeneteket hallgattuk. Az ízletes vacsora elfogyasztását követő ajándéktárgyak kisorsolásánál állandó zenészünknek, Pásztor Istvánnak kedvezett a szerencse, hiszen az Orbán László határőr-népművész bajtársunk által fődíjként felajánlott karikás ostort neki sikerült megnyernie és megcserdítenie. Ezt követően éjfélig tartott az önfeledt mulatozás.
Kárpátaljai élménygyűjtés

(2016. szeptember 20.)

Kárpátalja nevezetességeit tekintettük meg három napos kirándulás keretében. Első utunk a Rákóczi-szabadságharc bölcsőjébe, Beregszászba vezetett. A főtéren sétálva szembeötlött a nemrég felújított magyar főiskola épületének impozáns látványa. A római katolikus templommal szemben tisztelegtünk Szent István mellszobra előtt. A jelenleg szanatóriumként funkcionáló gyönyörű épületegyüttes, a Schönborn vadászkastély 50 hektáros parkja a kristálytiszta tóval tájépítészeti csodaként tárult elénk. A Szolyva-i emlékparkban a kárpátaljai magyarok adományaiból a sztálini terror áldozatainak emlékére állított siratófalnál szomorú szívvel gondoltunk a gulágokon és a két világháborúban életüket vesztettekre, köztük sok ezer magyar katonára. A közel egymillió lakost számláló, soknemzetiségű Lemberg a látnivalók sokaságával kápráztatott el bennünket. A zsidó- és német negyedből áradt a multikulturális atmoszféra, egyúttal a közösségmegtartó hagyománytisztelet is. Esendő lényeknek éreztük magunkat a latin székesegyház égbeszökő gótikus belső terét, valamint a kápolnákkal és püspöki palotákkal együtt hatalmas területen elhelyezkedő épületegyüttest látva. Lenyűgözött bennünket a város büszkesége, az ezer fő befogadására képes balett- és operaház gazdag díszítettsége és monumentalitása. Jól éreztük magunkat a Rineken sétálva, szemlélve az örmény- és ortodox székesegyházat és a rengeteg múzeumot. Egyetértőleg nyugtáztuk, hogy Lemberg óvárosát méltán nyilvánította az UNESCO a világörökség részévé. Várakozással érkeztünk a Vereckei-hágóhoz, amelyen 895-ben átkelt a magyarság derékhada. Megkoszorúztuk az emlékművet, elénekeltük a Himnuszt, s meghatottsággal vegyes büszkeséggel szólaltattuk meg a honfoglalással kapcsolatos verseket, dalokat. Utunk végén bevettük a 400 méter magas hegyről hívogató, nemrég felújított Munkács várát. Miközben gyönyörködtünk a csodaszép kilátásban, felemlegettük Zrinyi Ilona hősiességét, aki maroknyi seregével megvédte a várat a túlerőben lévő osztrák sereg ellenében. Sokáig fogunk még táplálkozni e három nap felejthetetlen élményeiből.
Kitartott az "örök hűség"

(2016. szeptember 10.)

A hétköznapokba ünnepi momentumokat csempészett az élet a legutóbbi összejövetelünkön. Miközben tiszta szívvel köszöntöttük a névnapjukat szeptemberben ünneplő Máriákat és Mihályokat, valamint a szeptemberi születésnapos tagtársainkat, figyelmünket elsősorban a könnyeikkel küzdő Győri házaspárra irányítottuk. Győri András nyugállományú határőr őrnagy és szeretett párja , Balogh Erzsébet 55 évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget egymásnak. Szeretetüket és állhatatosságukat a fél évszázadnál több idő vasfoga sem tudta kikezdeni. A férj Urán, Ágerdőmajorban, Zajtán és Létavértesen volt őrsparancsnok, mindig ott, ahová a feladatok és az elöljárói szólították. Közben fokozatosan emelkedett a rendfokozati ranglétrán. Erzsébet pedig hű társként követte őt, részben a Határőrségnél, részben a civil szférában vállalva munkát. Áldozatkészsége a családi otthon melegének biztosításában és két gyermekük nevelésében példaértékű volt. A határőr nyugdíjas közösségben igazi otthonra találtak. A egészségi állapotában erősen megrendült férj valóságosan átszellemül, amikor egykori bajtársai társaságában lehet. S most e közösség őszinte szeretettel fordult feléjük, ünnepelte őket, további hosszú, boldog életet kívánva.
Főzőverseny

(2016. szeptember 7.)

Hangulatos főzőversenyen mérték össze szakácstudományukat a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez tartozó régiós egyesületek egyesületünk szervezésében. A fegyveres és rendvédelmi nyugdíjas egyesületek mintegy 30 fős delegációja a versenyt megelőzően Fábián Károly tagtársunk vezetésével várostörténeti sétán vett részt, melynek keretében megtekintették a minorita- és református templomokat, a várkastélyt a panoptikummal és a várostörténeti sétányt. Minden helyszínen színvonalas ismertetéseket hallgattak meg a Báthory-dinasztiáról, valamint a megtekintett objektumok történelmi-, művészettörténeti aspektusairól. A főzőversenyen az egyenlő arányban kiosztott nyersanyagokból krumpligulyást kellett remekelni a csapatoknak. A Máté Antal polgármester, Tóth Sándor nyugállományú honvéd ezredes és Simonka Attila rendőr ezredes alkotta zsűri alapos mérlegelés után a Nyíri Honvéd Egyesületnek /Nyíregyháza/ ítélte oda az arany fakanalat. Ezüst fakanalat nyert a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjas Egyesület csapata, míg a bronz fakanalat a Szabolcs Honvéd Műszaki Hagyományőrző Egyesület vihette el. A kölcsönös kóstolgatással és kötetlen beszélgetéssel záruló összejövetel maradandó élményt nyújtott a résztvevőknek.
Észak-Magyarország-i élménygyűjtés

(2016. augusztus 13.)

Észak-Magyarország történelmi nevezetességei és természeti csodái közül ez alkalommal Egert és Szilvásváradot látogattuk meg, a Fábián házaspár gondos előkészítő és színvonalas idegenvezetői tevékenységének köszönhetően. A Szent István által alapított Egri Bazilika gyönyörű bronzkapuján áthaladva mágnesként vonzotta tekintetünket a 40 méter magas kupola "Jelenések könyvét" ábrázoló freskója. A monumentális, 4-5 ezer főt befogadó, 90 méter hosszú főszékesegyház padjaiba roskadva elméláztunk az emberi alkotóképesség határtalanságán. A várban az Egri Csillagok jeleneteit is magunk elé idézve büszkeséggel emlékeztünk az egykori hős várvédőkre, akik 1552-ben meghátrálásra kényszerítették a sokszoros túlerőben lévő oszmán sereget. Mintegy 5000 honfitársunkkal egyetemben részesei és nézői lehettünk a várjátékoknak. Magával ragadott bennünket a korabeli jelmezek és fegyverek sokfélesége. Igazi harcot láttunk, igazi puskaropogással, ágyúdörgéssel és kardvívással. A minaret erkélyére korábban feljutó tagtársaink a müezzin szerepébe bújva hangos kiáltásokkal szólítottak imára bennünket. A Bükk, de talán az ország legszebb kirándulóhelyén, a Szalajka-völgyben a lovaspályától kisvasúttal jutottunk fel a Fátyolvízesésig. Betekintettünk az Ősember-barlangba, élveztük a pisztrángos tavakban kecsesen szökkenő halak látványát. Közben beszívtuk a tiszta, friss levegőt, s nyugtatólag hatott ránk a csordogáló patakok hangja. A gazdag eseménysor zárásaként elfogyasztottunk egy-egy adagot a hely gasztronómiai különlegességéből, a sült pisztrángból.
Orosházi nyugdíjas határőrökkel találkoztunk

(2016. augusztus 11.)

Eseményekben, programokban gazdag időszakot hagytunk magunk után. Az úgynevezett "Sakál-vokál" férfi kórusunk részt vett az Encsencs-i Katonanóta Fesztiválon, és az összeszokottságról tanúskodó, erőteljesen, katonásan megszólaltatott határőr dalokkal hatalmas közönségsikert aratott. Szervezetten, nagy létszámban vettünk és veszünk részt a nyírbátori nyári kulturális rendezvényeken, színházi előadásokon, és a Zenei Napok eseményein. Felejthetetlen élményt nyújtott valamennyiünk számára a megyénkben tartózkodó Orosházi Határőr Nyugdíjas Egyesülettel való találkozás. A határőr múlt és identitás, a határőr létből fakadó sajátságos érzelemvilág révén azonnal megtaláltuk a közös hangot. Mintha csak tegnap váltunk volna el, - pedig még soha nem láttuk egymást - olyan "összeszokottsággal" szárnyaltak ajkunkról a határőr nóták, s úgy hallgattuk a múltról szóló anekdotákat, mintha azoknak valaha egyként részesei lettünk volna. Állandó zenészünk, Pásztor István pedig "talpalávalójával" gondoskodott róla, hogy a táncparkett soha ne árválkodjon üresen. A sűrű eseménysor közepette arra is szakítottunk időt, hogy gondosan előkészítsük az Eger-Szilvásvárad-i kirándulást, valamint a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével megszervezendő bogrács főzőversenyt, melynek házigazdái leszünk.
Fél évszázad jóban-rosszban

(2016. augusztus 9.)

Bensőséges családi összejövetel keretében ünnepelte aranylakodalmát a Seres házaspár: Seres József nyugállományú határőr dandártábornok, a Nyírbátori Határőr Igazgatóság volt igazgatója, valamint szeretett párja, a Nyírbátorban megbecsülésnek és tiszteletnek örvendő Badar Ilona Ildikó nyugdíjas tanító. A Fehérgyarmaton, illetve Hermánszegen született fiatalok Nyírbátorban találtak egymásra, és mondtak örök hűséget 50 évvel ezelőtt. Szerelmük és szeretetük legyőzött minden előttük tornyosuló akadályt. Míg a férj a határőr életpálya rögös útján haladt előre viharos gyorsasággal, addig hitvese beteljesítette a legnemesebb emberi hivatást: odaadással készítette fel a felnőtt életre az alsó tagozatos csemetéket. S közben féltő gonddal őrizte a családi tűzhely melegét, biztosította a férj karrierjéhez, felelősségteljes munkájához szükséges nyugodt, kiegyensúlyozott hátteret, nevelte két gyermeküket, szerelmük áldását és gyümölcsét. Most összejöttek a gyermekek, unokák és közeli családtagok, hogy mindezekért köszönetet mondjanak. A könnyeivel küszködő "örökifjú" pár megerősítette egykori hűségesküjét, mely a fél évszázad során megélt örömök és leküzdött akadályok esszenciájaként még acélosabban csengett, mint 50 évvel ezelőtt. A Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület emléklapját és ajándékát Fodor Sándor és felesége nyújtotta át, hosszú, boldog, szeretettel és békességgel teli életet kívánva.
Kerek évfordulós születésnaposunk

(2016. augusztus 5.)

Augusztus hónapban Novák József tagtársunk 75. életévébe lép. Kerek évfordulós születésnapja alkalmából szívből gratulálunk, és hosszú boldog életet kívánunk.
A közönségsiker ezúttal sem maradt el

(2016. július 25.)

Egyesületünk részt vett Encsencsen az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő "Katonanóta-fesztivál"-on. A Sakál-Vokál együttest az egyesületünkből nagyon sokan elkísérték és lelkesen szurkoltak, tapsoltak. Többek között ennek is köszönhető, hogy énekkarunk óriási közönségsikert aratott. Nem is lehet kétséges, hogy a szervezők a továbbiakban is számítanak részvételünkre. Hiányunk óriási űrt keletkeztetne a rendezvény színvonalában. De az ilyen jó atmoszférájú rendezvényeken bármikor szívesen részt veszünk. Köszönet a szervezőknek.
Védőszentünkre emlékeztünk

(2016. június 25.)

I. Lászlóra, a határőrök védőszentjére, valamint a 2008-ban megszűnt Határőrségre emlékeztünk, mi a nyírbátori nyugállományú, és a Rendőrség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesítő volt határőrök. Janovics János, a helyi határőr nyugdíjas egyesület elnöke emlékező beszédében méltatta Szent László országépítő-, gyarapító és egyházszervező tevékenységét, különösképpen pedig a határőrizet, határvédelem terén szerzett elévülhetetlen érdemeit. Kiemelte továbbá, hogy a Határőrség fizikai valóságában megszűnt ugyan létezni, de a volt határőrök érzés- és gondolatvilágában tovább él. Emléke olyan sajátságos identitást kölcsönöz, mely erős kohézióként tartja össze a határőrizeti múlt részeseit. Az elhunyt határőrök és a Határőrség emlékére a nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el Németh Attila Nyírbátor város alpolgármestere, Nagy István ezredes nyírbátori rendőrkapitány, Simonka Attila ezredes nyírbátori határrendészeti kirendeltségvezető, Ráskó Csaba alezredes kölcsei határrendészeti kirendeltségvezető-helyettes, valamint a határőr nyugdíjas egyesület delegációja. Felemelő érzés volt részt venni az emlékező ünnepségen.
Felújított kastélyokat tekintettünk meg a megyénkben.

(2016. június 20.)

Megyénk három felújított kastélyát látogattunk meg egynapos kirándulás keretében. A baktalórántházi Dégenfeld-kastély hullámos terepen elhelyezkedő gyönyörű kertkompozíciója, szélükön növénykülönlegességekkel azonnal mély benyomást tett ránk. Megragadta tekintetünket a kastély klasszicista stílusú elegáns homlokzata, valamint a szobák dongaboltozatos kialakítása. Az interaktív múzeumban virtuálisan felépített világként jelentek meg előttünk a helytörténeti és néprajzi ereklyék és hagyományok. Régi fényében pompázik a tiszadobi Andrássy-kastély. Lenyűgözött bennünket az ebédlő Rippl-Rónai által tervezett káprázatos Tiffany üvegablaka az Andrássyak címerével. Pompázatos látvány a háromkarú, gazdagon díszített tölgyfalépcső. Andrássy Katinka szobájából nagyszerű volt a kilátás. Szemet gyönyörködtetőek a korabeli bútorok, kandallók és csillárok. Próbára tettük tájékozódó képességünket a nyolc hektáros park tiszafákkal szegélyezett, liliom rajzolatú bukszus labirintusában. Jól éreztük magunkat Kállósemjénben, Kállay Miklós egykori miniszterelnök rekonstruált családi kúriájában. Esztétikusak és elegánsak a helyiségek, különösen a rendezvényterem és a húszas éveket idéző kávézó. Az arisztokrácia és az egyszerű emberek életéről, szokásairól meglévő ismereteinket interaktív és hagyományos kiállító termekben gazdagítottuk. A férfiak körében óriási sikere volt az eredeti, működőképes l928-as Ford A modellnek. Az ízletes vacsora elfogyasztása után jó hangulatban tértünk haza, sikeres napot hagyva magunk mögött.
Délmagyarországi élménygyűjtés

(2016. május 13.)

Ópusztaszer és Szeged látványosságaival ismerkedtünk meg két napos kirándulás keretében. Ópusztaszeren a Történelmi Emlékparkban megelevenedett a múlt, s tárgyi emlékek, festmények, relikviák vezettek végig bennünket a kalandozó magyarság mindennapi életén. Sokadszorra is megcsodáltuk a monumentális Feszty körképet, mely a honfoglalás pillanatait megörökítve lenyűgöző élményt nyújt. Kora este kisvasúttal indultunk szegedi városnézésre, s gyönyörködhettünk a régi víztoronyban, a török fürdőben, a belváros szecessziós palotáiban, s szívtuk az ózondús levegőt az újszegedi Ligetben. Kortyoltunk az Anna kút gyógyvízéből, s elámultunk a Reök palota elegáns díszítettségén. Kegyelettel emlékeztünk az aradi vértanúkra a róluk elnevezett téren. A Dóm téren monumentalitásával és finom belső kidolgozottságával lenyűgözött bennünket a Fogadalmi Templom, de felejthetetlen látványosságot nyújtottak a dekoratív téglaarchitektúrával készült egyetemi épületek és a püspöki palota is. A Széchenyi téren felfrissültünk, majd átmentünk a Nemzeti Színházhoz, a szegedi vár maradványainak megtekintése után pedig hosszú sétát tettünk a Tisza partján. A nap betetőzéseként a Vadaspark zömében szabadon tartott 104 állatfaj 650 egyedének életébe tekintettünk be. Fizikailag kimerülve, de lelkileg felfrissülve és szellemileg gazdagodva tértünk haza Nyírbátorba.
A fák az égig nőnek...

(2016. április 29.)

Egyesületünk is részt vett a "Zöld város" program keretében szervezett faültetési akcióban, melynek során a város társadalmi szervezetei, intézményei és egyesületei járultak hozzá a zöld és egészséges város megteremtéséhez.
Kerek évfordulós születésnapos

(2016. április 5.)

Április hónapban Ariné Erzsike ünnepli kerek évfordulós születés napját. Gratulálunk és hosszú, boldog életet kívánunk.
Megelégedettség és oldott légkör az évértékelőn

(2016. március 22.)

Bensőséges hangulat, oldott légkör, egymás problémái iránti érzékenység és segítőkészség jellemezte az egyesületünkön belüli viszonyokat" - jelentette ki Janovics János elnök az évet értékelő közgyűlésen. Hasonlóan foglaltak állást a későbbi hozzászólók is. Ez a belső kohézió volt az alapja a gazdag programok eredményes végrehajtásának. Megrendítő élmény volt szembesülni Auschwitzban és Birkenauban a holocaust szörnyűségeivel. Nem lehet elfeledni a krakkói Mária templom szárnyas oltárát, a "Schindler listája"-ból ismert Kazimierz zsidónegyedet, a Wawel-hegyen lévő és magyar királyoknak is nyughelyet adó katedrálist. Bebarangoltuk a felújított diósgyőri várat és környékét. Ünnepivé magasztosultak a szürke hétköznapok, amikor köszöntöttük a nőket, a kerek évfordulós születésnaposainkat, vagy a 60. házassági évfordulójukat ünneplő Hankóczi házaspárt. A régiós bajtársi egyesületek részvételével emlékeztünk meg a volt Határőrségről és annak védőszentjéről, Szent Lászlóról. A magunk állította kopjafánál hajtottunk fejet elhunyt határőr bajtársaink emléke előtt. Zenés-táncos összejövetel keretében kergettük el e telet, az ártó szellemeket, s vidáman ünnepeltük meg a jó bor, az ízletes nedű forrását , a szőlőszüretet. Az adventi és karácsonyi szeretetmorzsák szétszórásának jegyében telt el az év végi összejövetel, s az óévet is együtt búcsúztattuk. Kiválóan álltunk helyt a bajtársi egyesületek közötti versenyeken, a bowling versenynek és a kispuska lövészetnek pedig mi voltunk a házigazdái. Hangulatos borversenyt szerveztünk, s a lórum és ulti összecsapás is nagy létszámú résztvevőt ültetett asztalhoz. Férfi kórusunk osztatlan sikert aratott az Encsencs- i katonanóta fesztiválon és a megyei kulturális seregszemlén. Magasztos, egyben felemelő érzés volt részt venni az egyesület jubileumi közgyűlésén, ahol a helyi önkormányzat csapatzászlót adományozott részünkre. Az egyesületben minden feltétel adott az eddigi tevékenységek sikeres folytatásához és bővítéséhez.
Bensőséges nőnapi köszöntés

(2016. március 8.)

Kijutott az ünneplésből egyesületünk tagságának, különösképpen pedig hölgy tagtársainknak a március havi összejövetelünkön. A jeles névnaposok: a Sándorok, Józsefek, Zoltánok és Gáborok megköszöntése után a hatvanadik születésnapját ünneplő Oláh Mihályra és Tóth Károlyra irányítottuk tekintetünket és szeretetünket. Ezen a napon azonban mindenekelőtt nőtársaink köszöntésére fókuszáltunk. Fábián Károly árnyalt különbséget tett a bájos, csábításra, hódításra termett hölgy, a gyermekét és unokáját feltétel nélkül, odaadással szerető anya, nagymama, és a követelményeket támasztó szülő között. Janovics János kifejezte hálánkat a családi fészek melegéért, az élet viharaiban való szüntelen helytállásért, s ironikusan vállalta a családon belüli további "elnyomatásunkat". Mindketten hangsúlyozták, hogy az emberi élet csak velük lehet teljes, boldogság nélkülük nem képzelhető el. A tiszteletünket és megbecsülésünket jelképező virágok átnyújtását követően meglepetésben volt részünk: egyesületünk legidősebb házaspárja, Hankóczi Béla és kedves Neje egy-egy szép terítőt, a győri házaspár pedig egy-egy mézeskalács szívet nyújtottak át a hölgyeknek.
Összemértük borainkat

(2016. február 12.)

Nagyszámú érdeklődő jelenlétében hangulatos borverseny zajlott le egyesületünkben, Harascsák György tagtársunk kiváló szervező- és gondos előkészítő munkájának köszönhetően. Amíg a zsűri értékelte a 16 fő által benevezett 24-féle bort, addig az érdeklődők szemrevételezték a szőlészet és borászat tárgyi rekvizitumaiból összeállított kiállítást, valamint összemérték tudásukat a fröccskészítés változataival kapcsolatos szellemi totóversenyen. A zsűri elnöke értékelésében joggal illette dicsérő szavakkal a minősített borok tisztaságát, színét, illatát és ízét. Vörös bor kategóriában Harascsák György és Gyarmati Ferenc szerzett megosztott aranyérmet, Szakács Antalné előtt. Fehér bor kategóriában Vincze István szerezte meg az első helyezést, maga mögé utasítva Gebri Gábort és Szakács Antalnét. A gyümölcs borok versenyében Harascsák György végzett az élen. Őt követte Fábián Károly és Szakács Antalné. A jó hangulatú és színvonalas verseny bordalok éneklésével zárult.
Télbúcsúztatás disznóvágással

(2016. február 12.)

Disznóvágással egybekötött farsangi mulatság keretében űztük el a telet, az ártó szellemeket és tisztítottuk meg jelképesen lelkünket. Már korán reggel együtt volt a lelkes csapat. Verték a sátrat, farsangi díszbe öltöztették a termet, dolgozták fel a levágott disznót. Készült a hagymás vér és a pörc. Az éhesebbek megdézsmálták a disznó fülét, farkát és a máját is. Fogyott a meleg tea és a forralt bor. Közben folyt az anekdotázás, az emlékezet által erősen megszépített régi határőr sztorik felidézése, és egymás megtréfálása, ugratása. A télbúcsúztatás, a kölcsönös örömszerzés jegyében telt el az esti zenés-táncos összejövetel is. A tréfás jelenetek sorából kiemelkedett a roma folklór hagyományokat megidéző asszonycsoport temperamentumos cigány tánca. A hurka-kolbász vacsorát, és a -"disznóságokat" bőven tartalmazó - ajándéktárgyak tombolasorsolását követően éjszakába nyúló önfeledt nótázás és tánc vette kezdetét, melyhez a talpalávalót ezúttal is Pásztor István zenész szolgáltatta, közmegelégedésre.
Kerek évfordulós születésnaposok

(2016. február 3.)

Február hónapban Diószegi Józsefné és Gyarmati Ferencné ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Gratulálunk és hosszú, boldog életet kívánunk mindkét tagtársunknak.
Kerek évfordulós születésnaposunk

(2016. január 26.)

Január hónapban Farkas Jánosné Marika ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Az egyesület nevében hosszú, boldog életet kívánunk Neki és Kedves Családjának.
Jubiláltak a határőr nyugdíjasok

(2016. január 19.)

Magasztos, felemelő pillanatokat éltünk át a meghívott vendégekkel együtt az egyesületünk jubileumi közgyűlésén. Tíz évvel ezelőtt 46 fővel alakult meg a határőr nyugdíjas egyesület abból a célból, hogy a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a személyiséget éltető regeneráló programok szervezéséhez segítséget nyújtson, továbbá ápolja a határőr hagyományokat s aktuális tájékoztatást nyújtson a határőrizeti eseményekről. Az alapításban és szervezőmunkában kifejtett tevékenységéért maximális elismerés illeti meg Bücs Jánost, aki hat éven át az elnöki funkciókat is ellátta. Janovics János elnök visszatekintéséből egy gazdag, színes tevékenységrendszer és egy mozgalmas közösségi élet képe rajzolódott ki. Bensőséges ünnepség keretében köszöntöttük a kerek évfordulós születésnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő tagtársainkat. Feledhetetlen élményekkel gazdagítottak bennünket az országjáró és külföldi kirándulások. Önfeledt hangulatúak voltak a zenés-táncos összejöveteleink. Évente megemlékeztünk elhunyt bajtársainkról, Szent László napján pedig a volt Határőrségről, mélyítve a határőr öntudatot és identitást. Az egyesület belső dinamikáját tükrözik a megalakult és jól működő önképző csoportok. A közgyűlés megejtő momentumaként emléklapot vettek át az alapító atyák. Nyírbátor város önkormányzata az ünnepi alkalomból csapatzászlót adományozott az egyesületnek. Máté Antal polgármester a város és az egyesület integráns működését méltatta, és további támogatásáról biztosította az egyesületet. Farkas József dandártábornok megyei rendőr-főkapitány megköszönte azt a magas szintű szakmai tudást és szilárd erkölcsi tartást, melyet az idősebb határőrök hagyományoztak utódaikra, egyúttal együttműködési megállapodás aláírásával garantálta a működéshez szükséges feltételek biztosítását. Havasi Zoltán dandártábornok, a Rendőr és Honvéd Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségének elnöke az elismerő szavak mellett a főhatóságokkal való viszony rendezettségéről ejtett szót. Esküdt Lajos és Tóth Sándor ezredes urak a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét képviselve mondtak köszönetet a honvéd és rendvédelmi nyugdíjas egyesületek közötti harmonikus kapcsolatok ápolásáért. Valamennyi hozzászólóló emlékszalagot kötött az újonnan birtokba vett csapatzászlóra, továbbá ajándékokat nyújtottak át a legaktívabb egyesületi tagoknak. Ugyanezt tették a társ nyugdíjas szervezetek és a határrendészeti kirendeltségek vezetői. Az érzelmi együtthatókban bővelkedő közgyűlés résztvevői a közösen elfogyasztott ebéd közben kívántak egymásnak további kellemes élménygyűjtést.
Együtt búcsúztattuk az Ó-évet s köszöntöttük az újat

(2015. december 31. - 2016. január 1.)

"A hagyományoknak megfelelően ezúttal is együtt voltunk szilveszter éjszakáján. Kirobbanóan jókedvű mulatsággal búcsúztattuk el a 2015-ös esztendőt, és kölcsönös jókívánságokkal köszöntöttük a 2016-os évet. A vállalkozó szelleműek a nagy hideg ellenére részt vettek a városi rendezvényeken is. Mindenkinek békés, boldog új esztendőt kívánunk.
Additional information