In memoriam Határőrség - emléktábla avatással....

(2017. december 15.)

Nagyszabású ünnepség keretében, emléktábla avatással tisztelegtek a 10 évvel ezelőtt a Rendőrség szervezetébe integrált Határőrség emléke előtt egyesületünk tagjai és a Rendőrség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesítő egykori határőrök. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szepesi István nyugállományú dandártábornok és Molnár László nyugállományú ezredes mint volt igazgatók, Farkas József dandártábornok megyei főkapitány, Máté Antal nyírbátori polgármester, Dr. Havasi Zoltán nyugállományú dandártábornok a Rendőr-Határőr Nyugdíjas Országos Szövetség elnöke, Rácz Mihály nyugállományú ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének regionális elnöke, valamint Sándor Vilmos nyugállományú dandártábornok. Részt vettek a megemlékezésen a határrendészeti szolgálatok és a határrendészeti kirendeltségek vezetői, a Nyírbátori Rendőrkapitányság képviselői, a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós vezetői, továbbá a nyírbátori nyugdíjas szervezetek elnökei. Szepesi István volt igazgató méltatta a Határőrséget, mint a magyar államisággal egyidős szervezetet. Elismeréssel szólt a sok ezer sor- és hivatásos határőrről, akik a néha kegyetlen időjárási viszonyokkal dacolva, sokszor az életüket is kockáztatva védték Magyarország államhatárát. Felidézte a fejlődést generáló kulcsfontosságú mozzanatokat: a sorállományú határőrizetről hivatásos állományúra való átállást 1998-tól, a schengeni határőrizetre történő szakmai és technikai felkészülést, majd a Rendőrség állományába való emberi és szakmai beilleszkedést. Büszkén jelentette ki, hogy 2008. január elsején minden szempontból felkészült állomány integrálódott a Rendőrség szervezetébe. Az emléktáblát Farkas József dandártábornok, Molnár László ezredes és Janovics János ezredes leplezték le. Ez a szöveg olvasható rajta: "Ebben az épületegyüttesben működött 1946-2007. évek között az önálló Magyar Határőrség Nyírbátori Határőr Kerület Parancsnoksága/Igazgatósága/. A határőr elődök tiszteletének kifejezéseként, hagyományaik ápolásának elkötelezett szándékával készíttette a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület Tagsága." A frissen felavatott emléktáblát a nyírbátori határőr nyugdíjas egyesület delegációja koszorúzta meg. Az ünnepség a számunkra kedves Határőr Himnusszal ért véget. Máté Antal polgármester ebéd előtti pohárköszöntőjében hálával emlékezett a Nyírbátorban szolgáló határőrökre, akik jelenlétükkel biztonságérzetet kölcsönöztek a város lakosságának. Kezdeményezte, hogy a város főterén felszabaduló épületben létesüljön egy határőr múzeum. Ennek realizálására alá is írták az együttműködési megállapodást Janovics János egyesületi elnökkel. Az ünnepség felemelő hangulata maradandó élményként hatott a jelenlévőkre.
Köszöntöttük a decemberi kerek évfordulósainkat.

(2017. december 5.)

Legutóbbi összejövetelünkön az ünneplés dominált. Köszöntöttük a december hónap név- és születésnaposait, különösképpen a 80. születésnapját elérő Pócsi Imre tagtársunkat. A nap fénypontja az 55. házassági évfordulójukat ünneplő Fodor Sándor és kedves párja, Mosolygó Ilona megköszöntése volt. A virágátadás, valamint az "Éljenek soká..." és a "Kis falumnak csendes templomában..." kezdetű dalok közös eléneklése után kijárt a gratuláció és összekoccantak a poharak.
Az adventi nyitányt mulatozással folytatták a nyugdíjas határőrök.

(2017. november 29.)

Megnyitotta az évzáró bálok hosszú sorát egyesületünk. A zenés-táncos összejövetel egyúttal az éves programok teljesítésére való visszatekintés és az adventi várakozás, az egymás felé fordulás, a szeretet megnyilvánulásának gyönyörű aktusa volt. Janovics János elnök gazdag, színes és szórakoztató programokról adott számot. Maradandó élményekkel gyarapodtunk a megyei és országjáró kirándulásokon. Aktívan bekapcsolódtunk a város közéleti, közművelődési és szabadidős tevékenységébe. Férfi kórusunk színvonalasan, nagy közönségsikert aratva vett részt az encsencsi katonanóta fesztiválon, a megyei nyugdíjas kulturális seregszemlén és a városi majálison. Komoly díjakkal tértünk haza a rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós versenyeiről, a kiváló hangulatú főzőversenynek pedig a mi egyesületünk volt a házigazdája. A zenés-táncos összejöveteleink sorából kiemelkedett a disznóvágással egybekötött farsangi mulatság. Az egyesületen belül oldott, felszabadult a légkör, tagjaink motiváltan kapcsolódnak be a személyiséget gazdagító, vonzó programokba. Az értékelést követően nagyokat derültünk az ötletes, tréfás jeleneteken, élveztük a magas színvonalon megszólaltatott magyar nótákat és operetteket. A '60-as-'70-es évek divatjainak, szokásainak, magatartásformáinak korhű jelmezes bemutatása elővarázsolta fiatalságunk életérzéseit. Kreatívak és gyönyörűek voltak a versenyjelleggel készített adventi csokrok, melyek az értékelést követően az ünnepi asztalok fő díszei lettek. A tombolasorsolás után önfeledt énekléssel és tánccal múlattuk az időt, melyhez Pásztor István szolgáltatta a zenét, mindannyiunk megelégedésére.
Ulti- és szókirakó játékban versengtek a nyírbátori határőrök.

(2017. november 21.)

A hagyományokat folytatva, ezúttal is izgalmas ulti- és szókirakó versenyre került sor egyesületünkben. Az ultibajnokságra 24-en, a szókirakó párbajra 18-an neveztek. A többfordulós megmérettetést számtalan érdeklődő kísérte élénk figyelemmel, időnként frivol "biztató" szavakkal... Az ultiversenyt Fábián Károlynak sikerült megnyernie az alig lemaradó Petrika Jánosné és Fábiánné Hangácsi Éva előtt. A szókirakó játékban Gyenes Józsefné végzett az első helyen, maga mögé utasítva Dóka Ferencnét és Májer Józsefnét. Az eredmények azt valószínűsítik, hogy egyre inkább múltba vész a férfi hegemónia, hiszen ennél nagyobb fricskát egyetlen korábbi versenyen sem kellett hölgytársaiktól elszenvedniük. Talán majd jövőre...?
Fény ragyogta be a szürke hétköznapot

(2017. november 14.)

Egy egyesület életében vannak olyan események, amelyek ünneppé magasztosítják a szürke hétköznapokat. Ilyen pillanatok voltak a november havi összejövetelünkön, ahol 22 tagtársunk ünnepelte születés- vagy névnapját. Közöttük is megkülönböztetett szeretettel köszöntöttük a kerek évfordulós születésnapját ünneplő Őz Lászlónét, valamint a 80. életévét elérő Fodor Sándor határőr alezredest, akit e kivételes alkalomból a megyei Rendőr-főkapitány Úr oklevél- és tárgyjutalom elismerésben részesített. Derültünk a 100. életévért fohászkodó tréfás versen és az ünnepelt életútját bemutató ötletes csasztuskán. Őszintén gratuláltunk Szatmári Zoltán alezredes tagtársunk aranydiplomájához, azt kívánva, hogy minél többen érjék el közülünk is az erre jogosító életkort. Büszkeséget éreztünk a pisztoly lövészversenyen szerzett I. helyezés hallatán, melyet a Benkő-Tóth-Nagy-Oláh összetételű csapatunk ért el a Baráti Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett régiós versenyen. A kitűnő hangulatot tovább fokozták az ünnepeltek által felszolgált gasztronómiai csodák: az ízletes töltött káposzta, a fasírozott falatkák és a finomabbnál finomabb sütemények.
Elhunyt bajtársainkra emlékeztünk

(2017. október 27.)

Bensőséges, lélekemelő ünnepség keretében emlékeztek elhunyt bajtársaikra egyesületünk tagjai valamint a Rendőrség állományában ma is aktív szolgálatot teljesítő egykori határőrök. Janovics János egyesületi elnök emlékező beszédében méltatta az égi mezőkről ránk tekintő határőrök kiváló szakmai felkészültségét, hivatásszeretetét, elkötelezettségét és áldozatkészségét, akik - ha a helyzet úgy kívánta - az életüket is feláldozták a hazáért. Az Ő tisztességükből, rendíthetetlen hazaszeretetükből kell példát és erőt meríteniük a ma határrendészeinek. Elődeink tisztelete, hagyományaik ápolása egyben a jövő építésének záloga. Az emlékező beszédet követően nyugdíjas határőrök évtizedes bontásban olvasták fel elhunyt bajtársaik nevét, rendfokozatát és beosztását. A határőr Himnusz hangjainak kíséretével koszorút helyezett el a Határőrség hősi halottainak emlékoszlopánál, továbbá a Nyírbátori Kerület- és Igazgatóság halottainak kopjafájánál Nyírbátor város önkormányzata nevében Németh Attila alpolgármester, a megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Moldvai Csaba alezredes, a Nyírbátori Határrendészeti kirendeltség nevében Bári Ottó főhadnagy, a Csengeri Határrendészeti Kirendeltséget képviselő Orosz Gyula százados, valamint a határőr nyugdíjas egyesület delegációja. Az ünnepség résztvevői közül számosan rótták le kegyeletüket virággal, koszorúval és mécsesekkel.
Kerek évfordulós születésnaposaink

(2017. október 3.)

Szeptember-október hónapban az alábbi tagtársaink ünnepelték/ünnepelik kerek évfordulós születésnapjukat:
- 65 évesek: Bara György, Gyenes József,
- 75 éves: Harascsák György,
- 85 éves: Dankó Lajos, akinek születésnapja alkalmából példamutató közösségi tevékenységéért a belügyminiszter értékes ajándéktárgyat adományozott.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek.
Részt vettünk a szüreti felvonuláson

(2017. szeptember 29.)

Egyesületünk tagsága is részt vett a szüreti felvonuláson. Igen jól éreztük magunkat egymással, a város lakosságával, kedves ismerőseinkkel, barátainkkal. Élveztük a vidám, szórakoztató műsort, és még a finom kóstolóért is sorba álltunk.
Összemérték főzőtudományukat a rendvédelmi nyugdíjasok

(2017. szeptember 3.)

A hagyományokat folytatva, ezúttal is hangulatos főzőversenyen mérték össze szakácstudományukat a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez tartozó régiós egyesületek, Egyesületünk szervezésében. A vendéglátó csapat férfi tagjai már korán reggel állították a sátrakat, hordták ki a klubhelyiségből az asztalokat, székeket, vágták a fát, hogy a verseny zökkenőmentesen elkezdődhessen. A fegyveres és rendvédelmi nyugdíjas egyesületek mintegy 25 fős érdeklődő delegációja a főzés időtartama alatt Fábián Károly tagtársunk vezetésével várostörténeti sétán vett részt, melynek keretében megtekintették a minorita- és református templomokat, a várkastélyt a panoptikummal és a várostörténeti sétányt. Minden helyszínen színvonalas ismertetéseket hallgattak meg a Báthory-dinasztiáról, valamint a megtekintett objektumok történelmi-, művészettörténeti aspektusairól. A főzőversenyen az egyenlő arányban kiosztott nyersanyagokból babgulyást kellett remekelni a csapatoknak. A Rácz Mihály nyugállományú ezredes, régiós elnök vezette zsűri alapos mérlegelés után a nyíregyházi Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubnak ítélte oda az első díjat, míg az ezüstérem a debreceni Bocskai István Bajtársi Egyesületet illette meg, megelőzve a nyíregyházi Nyíri Honvéd Bajtársi Egyesület csapatát. Méltán jutott ki az elismerő szavakból a kazincbarcikai Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület, a nyíregyházi Szabolcs Honvéd Hagyományőrző Bajtársi Egyesület, valamint a nyírbátori Határőr Nyugdíjas Egyesület csapatainak. A kölcsönös kóstolgatással és kötetlen beszélgetéssel záruló összejövetel maradandó élményt nyújtott a száz főnél is népesebb résztvevőnek.
"Palócországot" fedeztük fel

(2017. augusztus 9.)

Palócföld nevezetességeivel ismerkedtünk meg négy napos kirándulás keretében, Janovics János elnök körültekintő szervező munkájának eredményeként. A Világörökség részét képező Hortobágyi Nemzeti Parkban kisvasúttal haladva az erdélyi útifű, sóvirág és zergevirág szegélyezte úton szürke marha csordák, racka juhnyájak és dagonyázó bivalyok látványa kötötte le figyelmünket, a végállomásnál pedig darvak, vadludak, seregélyek és fenyőrigók fürödtek és sütkéreztek háborítatlanul. A gyöngyösi Mátra Múzeumban a 15 méter magas kocsánytalan tölgy köré szerveződve 24 diarámában tárult elénk a Mátra-vidék elmondhatatlanul gazdag állatvilága. Fényképeztük egymást az Orczy kastély különlegessége, Magyarország egyetlen épségben előkerült mamutcsontváza társaságában. Lenyűgöző látványt nyújtott a szécsényi Forgách kastély több ezer darabos agancskiállítása. Büszkeség lett úrrá rajtunk, amikor kinéztünk az emeleti kiállító termekből a kastély melletti síkságra, ahol az 1705-ös országgyűlés II. Rákóczi Ferencet Magyarország vezérlő fejedelmévé választotta. A ma is működő ferences templom gyönyörű barokk díszítettsége, sekrestyéjének gótikus csillagboltozata és a Rákóczi terem puritánsága alkalmat adott az elmélyült meditálásra. Az egykori viszonyokat hűen tükröző salgótarjáni Bányászati Múzeumban a döbbenet erejével hatott ránk az a tény, hogy egészen a múlt század derekáig milyen embertelen körülmények között dolgoztak férfiak, nők és gyerekek. Kimondatlanul is óriási tiszteletet éreztünk irántuk. Sokadszorra is elbűvölőnek éreztük hazánk egyik ékszerdoboza, a Világörökség részét képező Hollókő-Ófalu kontyolt nyeregtetős parasztházait, amelyeknek falai között a palóc falusi életet hamisítatlanul sikerült megőrizni. Jó volt felidézni Mohorán a Tolnai Klári Emlékházban egykori színészóriásunk felejthetetlen alakításait. Csesztve községben a Madách Emlékházban "Az ember tragédiája" költőjének szobra előtt állva egyként arra gondoltunk, hogy kitágult világunkban is jelszónak kell maradnia: "Itt élned, halnod kell!", vagyis ezen a földdarabon kell küzdenünk, bizakodnunk, boldogulnunk. A "legnagyobb palóc", Mikszáth Kálmán horpácsi emlékházának megtekintése után a helybeli nyugdíjas határőr bajtársak odaadó vendégszeretetét élveztük. A monumentális balassagyarmati Palóc Múzeumban a pásztor- és kerámia művészetet, főleg pedig a bölcsőtől a halálig tartó palóc hétköznapi életet kísérhettük figyelemmel. A recski Nemzeti Emlékparkban a dokumentumok tanulmányozása után a döbbent tekintetekből a "soha ilyet még egyszer" kifejezés tükröződött. A melegtől és a gazdag programtól fizikailag és szellemileg megfáradva, de lelkiekben megerősödve tértünk haza.
Kerek évfordulós születésnaposaink

(2017. augusztus 2.)

Augusztus hónapban Veres Pálné, Győri Andrásné és Petrika Jánosné ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Szívből gratulálunk az "ifjú" ünnepelteknek. Kívánunk hosszú, boldog, örömökben bővelkedő életet
Részt vettünk a Katonanóta fesztiválon.

(2017. július 29.)

Egyesületünk részt vett az Encsencs-i Katonanóta fesztiválon. Nagyszerű volt a rendezés, kiváló a hangulat... igen jól éreztük magunkat. Gratulálunk a szervezőknek.
Kerek évfordulós születésnapos.

(2017. július 7.)

Július hónapban Szatmári Zoltánné Erzsike ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Szívből gratulálunk, sok boldogságot, jó egészséget kívánunk.
Szent Lászlóra emlékeztünk

(2017. július 1.)

A volt Határőrségre és annak védőszentjére, I. Lászlóra emlékezett egyesületünk tagsága, valamint a Rendőrség állományában ma is aktív szolgálatot teljesítő határőrök. Vincze István emlékező beszédében kiemelte, hogy az egykori határőröket összekapcsolja az a közös élmény- és érzelemvilág, amely a Határőrségen kívül egyetlen más szervezetre sem volt jellemző. A Rendőrség imázsát növeli a beintegrálódott határőr állomány hivatástudata, jó szakmai felkészültsége és intézkedőképessége. Szent László építette ki az első szilárd határőrizeti rendszert, melynek alapja a 78 vármegye volt. A volt határőrök ma is büszkék védőszentjükre, és ápolják a vele kapcsolatos nemes hagyományokat. A nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál a Határőrség emlékére koszorút helyezett el a nyírbátori önkormányzat nevében Németh Attila alpolgármester, a Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében pedig Farkas László őrnagy. Koszorúztak a határrendészeti kirendeltségek delegáltjai: Végvári Győző főtörzszászlós /Nyírbátor/, Csupor Zoltán alezredes /Csenger/, Ráskó Csaba alezredes /Kölcse/. A nyugdíjas egyesület koszorúját Őz Jánosné és Fábián Károly helyezték el. Az ünnepséget a határőr Himnusz felemelő dallamai zárták.
Szatmár-beregi élményeket gyűjtöttünk

(2017. június 24.)

Hangulatos, élményekben bővelkedő kirándulás keretében Szatmár-Bereg nevezetességeinek tekintélyes részét felkerestük, a Fábián házaspár magas szintű szervező munkájának és kalauzolásának köszönhetően. A Tunyogmatolcsi Kurta Kocsma Látogatóház egykori kocsmai berendezését látva azonnal felidéződtek emlékezetünkben Petőfi ismert verssorai. A Kölcsey-Kende rokon családok által épített és mára gyönyörűen felújított cégénydányádi kastélyban kitűnő idegenvezetés mellett ismerkedtünk a vidéki nemesség egykori étkezési kultúrájával és konyhai berendezésével. Virtuálisan jelenítődött meg előttünk a hatalmas angol park ritka, védett növény- és állatvilága. A Kölcsey emlékszobában megtudtuk, hogy megyénk híres költője a Kende-rokonság kérésére írta meg a Himnuszt 1823-ban. Kellemes volt újra körüljárni a túristvándi vízimalmot. Precíz működését látva kifejeztük elismerésünket elődeink ötletessége előtt. Kegyelettel adóztunk az egy éve elhunyt túristvándi Makai Béla néptanító, szakácskönyv-szerző és meseíró emlékének, aki mindenestől a természet gyermeke volt. Szatmárcsekén a Kölcsey-emlékházban a gazdag kiállítási anyag megtekintése közben nyomon kísértük Kölcsey írói és közéleti életútját, melynek legfőbb jellemzője az elnyomott nép melletti kiállás és a rendíthetetlen hazaszeretet volt.Sokadjára is rabul ejtett bennünket a mintegy 600 síremlékből álló kopjás, csónakos fejfás temető hangulata. Méltóság-teli csendben meditáltunk a Himnusz költőjének síremléke előtt. Ebéd után poharat emeltünk a névnapjához közeledő Orbán László határőr-népművész bajtársunk egészségére, majd pedig erőteljesen zengtek ajkunkról a határőr nóták. A nagyari Luby-kastély rózsakertjében álmélkodtunk a 450 rózsaféle csodálatos rendezettségben elénk táruló pompájában, és magunkba szívtuk a belőlük áradó bódító illatokat. A 13. századi csarodai református templom eredeti freskói és szőnyegmotívumai nyugalmat és békességet árasztottak, s jól harmonizáltak a jellegzetes beregi keresztszemes terítőkkel. Most is lenyűgözött bennünket a paticsfalas tákosi "mezítlábas Notre Dame" festett fakazettás mennyezete, karzata és szószéke. Hazafelé tartva hangot adtunk azon vélekedésünknek, hogy megyénk igen gazdag természeti szépségekben és kulturális értékekben.
Fény ragyogta be az összejövetelünket.

(2017. június 6.)

Nem kell ahhoz ünnep, hogy a lelkekben ünnepi hangulat legyen. Így volt ez a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület legutóbbi összejövetelén, amikor is három tagtársunk került pozitív érzelmeink fókuszpontjába, aki június hónapban érik el kerek évfordulós születésnapjukat. Meleg szavakkal kívántunk hosszú, boldog életet 70. születésnapja alkalmából Májer Józsefnek és Gyarmati Ferencnek, valamint a hozzájuk képest "tinédzser" 65 éves Őz Lászlónak. Az ünnepeltek meghatódva fogadták a jókívánságokat. A hétköznapi ragyogást a Lászlók, Péterek és Margitok köszöntése tette teljessé. A mögöttünk hagyott Észak- Szabolcsi sikeres barangolás méltatása és a Szatmári kirándulás előkészítése után jóízűen fogyasztottuk el az ízletes töltött káposztát és a finom süteményeket, s estébe nyúltak a jó hangulatú beszélgetések és nótázások.
Észak-Szabolcsban barangoltunk

(2017. június 4.)

Megyénk néhány északi településének nevezetességeivel ismerkedtünk meg egynapos kirándulás keretében, a Gyenes házaspár kiváló szervező munkájának és kalauzolásának eredményeképpen. A paszabi szőttesházban élő bemutatás keretében elevenedett meg előttünk gyermekkorunk mindennapi valósága, a szőnyegek, zsákok és más használati tárgyak szövőszékeken történő előállítása. Megtudtuk, hogy Turi Sándor egykori tanító kézimunka tanfolyamokat szervezett, ötletes helyi mintákat alkalmazva. A magyarság egyik legrégebbi településén, Szabolcsban hatalmas katlanként tárult elénk a honfoglalás-kori földvár a 15 méter széles vizesárokkal, ahol I. László idejében még egyházi zsinatot is tartottak. Gyönyörködtünk a Mudrányi- kúria pazar barokk díszítettségében és a virágzó növényektől pompázó parkjában. A 11-14. században vert falból épített gótikus templom előtt - a Himnusz eléneklése mellett- megkoszorúztuk Szent László szobrát. Tokajban kiadós séta keretében megtekintettük a zsinagógát és a város szülöttjéről, Paulay Edéről elnevezett színházat. Tarcalon már messziről mágnesként vonzotta tekintetünket a kavicsbánya helyén képződött csodálatos tengerszem. Próbára tette állóképességünket az Ó-temető feletti domb megmászása, ahol 2015-ben állították fel a nyolc és fél méter magas, Áldást osztó Krisztus szobrot. Megérte átrándulni a Borsod-megyei Tolcsva községbe is, ahol a Szirmay Waldbot kastély eleganciáján álmélkodtunk. Magával ragadó volt a férfi szalon, a faragott famennyezet, az intarziás parketta és a csodálatos reneszánsz faburkolat. A Hélia-D-Herba kastélyban folyamatában kísérhettük figyelemmel a Hélia-D termékek előállítását. A fárasztó nap után fizikailag megviselten, de lelkiekben és ismeretekben gazdagodva tértünk haza szeretett városunkba.
Kerek évfordulós születésnaposok

(2017. május 9.)

Május hónapban Fábiánné Hangácsi Éva ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Gratulálunk, és nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk.
Helytálltunk a "Bátori Vigasság"-on

(2017. május 1.)

Szinte teljes létszámban jelentünk meg a nyírbátori városi majálison. A zenés ébresztő meghallgatása után azonnal hozzáláttunk a sátorveréshez és az ebéd előkészítéséhez. Egy csoport az üstöt szállította, a másik a krumplit hámozta, a Szabó házaspár pedig levezényelte a gulyásleves főzésének egész folyamatát. Az eredmény elkápráztató volt. Még a legínyencebbek is megnyalták ujjaikat a különleges kulináris élvezetet nyújtó étel elfogyasztása után. Közben lázasan készült a férfi kórus a fellépésre. A Fábián Károly karvezető vezénylésével egyöntetűen, pattogósan és erőteljesen előadott katona-nótákkal hatalmas tapsra ragadtattuk a szép számú nézősereget. Megünnepeltük egyesületünk elnökének, Janovics Jánosnak nyugállományú ezredessé történő előléptetését. Méltán érezzük úgy, hogy a személyét ért nagy tisztesség az általa végzett kiváló munka elismerésén túl az egyesület tagjaira is rávetíti a megbecsülés fényét. A nap további részében sötétségbe hajlóan élveztük egymás társaságát és a változatos műsorszámokat.
Kerek évfordulós születésnaposok

(2017. április 11.)

Április hónapban Szabó Győző tagtársunk ünnepelte 75. születésnapját. Az egyesület nevében jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Neki és Kedves Családjának
Sikeres évet zárt egyesületünk.

(2017. március 21.)

Gazdag, színes programokról, oldott légkörről, erős közösségi kohézióról adott számot évértékelőjében Janovics János az egyesület elnöke. A 76 főt számláló tagságunk havonta tart programegyeztető összejövetelt. Ilyenkor köszöntjük meg az adott hónapban névnapjukat és születésnapjukat ünneplőket, különösképpen a kerek évfordulós születésnaposokat. A klubdélutánokon pedig a különböző öntevékeny csoportosulások, egyletek gyakorolnak, de nem szorulnak háttérbe a kártyajátékok sem. Következetesen ápoljuk a határőr hagyományokat. Évente megemlékezünk I. Lászlóról, a határőrök védőszentjéről. Halottak Napján méltóságteljes ünnepség keretében elhelyezzük a kegyelet koszorúit és virágait határőr halottaink tiszteletére, a magunk által állított kopjafánál. Férfi kórusunk rendszeres résztvevője az Encsencs-i Katonanóta Fesztiválnak, csakúgy, mint az "Életet az éveknek" megyei nyugdíjas kulturális seregszemlén. Az egyesületnek jól kiépített és tartalmas kapcsolata van a helyi önkormányzattal, a Bajtársi Egyesületek régiós tagszervezeteivel, nem utolsósorban pedig a megyei Rendőr-főkapitánysággal. Nagy létszámban és színes programokkal vettünk részt a városi majálison és szüreti felvonuláson, továbbá az adventi és karácsonyi forgatagban. Csapataink eredményesen szerepeltek a rendvédelmi szervek régiós nyugdíjas egyesületeinek teke- és lövészversenyein, a főzőversenynek pedig mi vagyunk a házigazdái. A megyei Rendőr-főkapitányság mindenkor biztosítja tevékenységünkhöz a szükséges tárgyi feltételeket. Maradandó élményekkel gazdagítottak bennünket az Egri Várnapok, az Ópusztaszer-Szeged nyújtotta látnivalók, a Baktalórántháza-Tiszadob-Kállósemjén-i kastélylátogatás, különösképpen pedig a Rákóczi Szövetség támogatásával megvalósult Kárpátalja-i kirándulás. Szórakoztató műsorokkal színesítettük zenés-táncos összejöveteleinket, melyek sorából ezúttal is kiemelkedett a disznóvágással egybekötött farsangi mulatság. A beszámolóhoz érkezett szép számú hozzászólásból egyaránt a megelégedettség és a közösséghez tartozás kellemes érzése csendült ki, mely biztosítéka a jövőbeni színes, vonzó programoknak és a jó hangulatú együttműködésnek. Hasonló elismeréssel nyilatkozott tevékenységünkről a taggyűlésünket jelenlétével megtisztelő Rácz Mihály nyugállományú honvéd ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Észak-Alföldi régiós vezetője is.
Nőtársainkat köszöntöttük.

(2017. március 8.)

Egyesületünk férfi tagjai bensőséges ünnepség keretében köszöntötte nőtársaikat. Miközben szeretettel emlékeztünk meg a márciusi jeles névnaposokról és születésnaposokról, közöttük is a kerek évfordulós születésnapjukat ünneplő Benkő Zoltánnéról és Kolozsvári Attiláról, szívünk teljes melegével nőtársaink felé fordultunk. Fábián Károly történelmi keretbe ágyazva mutatta be a nők jogaiért folytatott évszázados harcot, ugyanakkor kiemelte, hogy a Nőnap ma már elsősorban az édesanyák, nagymamák iránti hála és megbecsülés kinyilvánítása. Nekik köszönhetjük életünket, boldogságunkat, a családi tűzhely melegét. Figyelmességünk az évtizedes összetartozásról, szimbiózisról, egymásra utaltságról is szól. Mátrai Zoltán "Aranyosi Ervin: Kívánok boldog Nőnapot" című versének mély érzelmi együtthatóktól kísért előadásával hangsúlyozta, hogy a szeretetbe fokozatosan áthajló szerelem és annak gyümölcse, a gyermek- áldás , valamint a róluk való gondoskodás az élet természetes velejárója és két felnőtt legszentebb cselekedete. A virágok ünnepélyes átadása után meghitt hangulatban fogyasztottuk el a farsangi disznóvágáskor e jeles alkalomra félretett hurkát.
Disznóvágással űztük el a telet.

(2017. február 24.)

Disznóvágással egybekötött vigassággal űzte el a telet, a gonosz, ártó szellemeket, és köszöntötte a természet ébredését, az újabb reménységek beteljesítését ígérő kikeletet a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tagsága. Már pirkadatkor együtt volt az egész csapat. A férfiak levágták és feldolgozták a jókora disznót Janovics János és Gyarmati István böllérkedésével és vezérletével. Töltötték a hurkát-kolbászt, a Májer házaspár pedig dekányi pontossággal porciózta a kóstolókat. Örökös forralt-bor felelősünk, Fodor Sándor gondoskodott arról, hogy megeredjen a nyelvünk. Hamar el is kezdődtek a sztorizgatások, ugratások, tréfálkozások, s hogy Dóka Ferenc is elemében érezze magát, sorra jöttek elő a régmúltból a határőr történetek. Közben az asszonyok elkészítették reggelire a pikáns ízű hagymás vért, ebédre a pörcöt, farsangi díszbe öltöztették az esti vigasság helyszínéül szolgáló klubtermet, s kínálgatták a finom pogácsát és fánkot. Az egész napos fáradtság köddé foszlott, amikor az esti mulatság nyitányaként színre léptek titkos, rejtett "tehetségeink", és operettekkel szórakoztattak bennünket. Házi bonvivánunk, Fábián Károly a "Londonban sej..." kezdetű dalt adta elő, majd egy igazi primadonnával, Levendáné Lengyel Valériával a "Te rongyos élet" című dalt, hivatásos művészeket megszégyenítő hitelességgel. Harascsák György Kabos Gyula-i magasságokba emelkedett a "Pénzemet én máma mind elmúlatom" című dal előadása közben. A Horváth Mihályné és Petrika Jánosné által a mesék világából merített jelenetből megtudtuk, hogy a házastársi harmónia megteremtésének legjobb eszköze régen a férj kezében lévő bot volt. Miközben jót derültünk ezen, arra gondoltunk reménykedve, hogy ma már talán kifinomultabb eszközökkel történik mindez. Próbára tették nevetőizmainkat az "öreg, bottal járó asszonyok, akik menten hátrahagyták botjaikat, mikor kicsaptak a hámból és belefeledkeztek a mulatozásba. A hurka-kolbász vacsorát és a tombolasorsolást követően önfeledten nótáztunk és táncoltunk másnapba nyúlóan, melyhez a talpalávalót kitűnő zenészünk, Pásztor István szolgáltatta.
Együtt búcsúztattuk az Óévet

(2016. december 31. - 2017. január 1.)

Tagságunk ezúttal is együtt búcsúztatta a 2016-os esztendőt, és köszöntötte az előttünk álló évet. Egyetértőleg nyugtáztuk Janovics János elnök évet értékelő gondolatait, melyek a gazdag, személyiséget gazdagító és lélekemelő programokon túl elsősorban az egyesületen belüli jó hangulatról, valamint egymás kölcsönös tiszteletéről és megbecsüléséről szóltak. Egész éjjel jókedvűen anekdotáztunk, nótáztunk és önfeledten táncoltunk, mely utóbbihoz a zenét Pásztor István zenész szolgáltatta. Éjfélhez közeledvén kollektíven vonultunk a város főterére, hogy részesei legyünk a település lakosságát átható örömérzésnek, s hogy együtt köszönthessük a titkos vágyainkat és fogadalmainkat remélhetően beteljesítő új esztendőt.
Additional information