Programterv 2013. április 01-tól – 2014. március 31-ig.


 

Április hónap:

 

9-én elnökségi ülés

   Napirend: Taggyűlés értékelése.

                    Kirándulásokkal kapcsolatos támogatások megbeszélése (Barabás-Lónya-Tarpa,

                    Tisza-tó-Poroszló-Tiszafüted, Őrség, külföld)

                    Majálison való részvétel megbeszélése.

                    Barabás-Lónya-Tarpa kirándulás megbeszélése.

                    BEOSZ küldöttértekezletről tájékoztató.

                    Férfi énekkar megalakításának megbeszélése.

                    Színházlátogatás előkészítése.

 

9-én egyesületi összejövetel:

    Téma: Taggyűlés értékelése.               

                Előzetes felmérés a kiránduláson való részvételi szándékról, pénz befizetés.

                Majálissal kapcsolatos feladatok megbeszélése.

                Egyebek (BEOSZ küldöttértekezletről tájékoztató). 

Férfi énekkar megalakítása    

Szent György Napi rendezvényen való részvétel: rendőrséghez igazodóan.

18-20-án színházlátogatás: Operett Színház

 

16-án egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

Május hónap:

 

7-én elnökségi ülés:

   Napirend: Barabás-Lónya-Tarpa kirándulás megszervezéséről tájékoztató, költségterv.

                    Majális értékelése.

                    BEOSZ régiós pisztoly lövészversenyen való részvétel megbeszélése.

                    Erdőbényei kirándulás megbeszélése.

 

7-én egyesületi összejövetel:

    Téma: Majális értékelése.

               Kirándulásra költségtérítés befizetése.

 

- 2 -

 

            Pisztoly lövészversenyen való részvétel megbeszélése.  

              Erdőbényei kirándulás megbeszélése, pénz beszedése.

 

21-én egyesületi összejövetel, klubdélután             

Majális 1-jén.

23-ánKirándulás Erdőbényére.

 

Június hónap:

 

4-én elnökségi ülés:

 Napirend:  Régiós pisztoly lövészversenyen való részvétel konkretizálása.

                  Szt. László Nap megszervezése.

                  Erdőbénye Nyugdíjas Klub meghívásával kapcsolatos feladatok megbeszélése.

                  Tisza-tó-Poroszló-Tiszafüred kirándulás tervének megbeszélése.

                      BEOSZ tekeversenyen való részvétel megbeszélése.

  

4-én egyesületi összejövetel:

    Téma: Szt. László Nap programjának megbeszélése.

               Tisza-tó-Poroszló-Tiszafüred kirándulás tervének megbeszélése.

                  Erdőbénye Nyugdíjas Klub meghívásával kapcsolatos feladatok megbeszélése.

 

18-án egyesületi összejövetel, klubdélután.

8-án Barabás-Tarpa kirándulás.

7-én BEOSZ tekeversenyen való részvétel.

14-én szalonnasütés.

24-én BEOSZ pisztoly lőverseny.

28-án Szt. László Nap, megemlékezés

28-án Erdőbénye Nyugdíjas Klub meghívása, fogadása

 

Július hónap:

 

2-án: elnökségi ülés

   Napirend: Tisza-tó-Poroszló-Tiszafüred-Poroszló kirándulás konkretizálás, pénz beszedése.

                    BEOSZ tekeversenyen való részvétel megszervezése.

                        Szalonnasütés megbeszélése.

                    „Őrségi Tájak felfedezése” kirándulás szervezéséről tájékoztató.

 

2-án egyesületi összejövetel:

   Téma: Tisza-tó-Poroszló-Tiszafüred kirándulás konkretizálás, pénz beszedése.

              „Őrségi Tájak felfedezése” kiránduláson való résztvevők felmérése.

 

16-án egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

12-énSzalonnasütés

20-án Kirándulás: Tisza-tó-Poroszló-Tiszafüred (unokákat is szívesen látunk).

 

 

 

 

- 3 -

Augusztus hónap:

 

6-án elnökségi ülés:

   Napirend: „Őrségi tájak felfedezése” kirándulás előkészítése.

                    (Apátistvánfalva, Határőr Emlékhely)

                    Bowling verseny előkészítése

 

6-án egyesületi összejövetel:

   Téma: Bowling versennyel kapcsolatos szervezési feladatok.

             „Őrségi tájak felfedezése” résztvevők  felmérése, pénz befizetése.

15-18. között Őrségi kirándulás.

17-énBowling-verseny

30-án Szalonnasütés

 

Szeptember hónap:

 

3-án elnökségi ülés:

   Napirend: Szüreti felvonulás és mulatság előkészítése.

                   

 

3-án egyesületi összejövetel:

   Téma: Szüreti felvonulás és mulatság megbeszélése.

                        

 

17-én egyesületi összejövetel, klubdélután.

20-án Szüreti mulatság 

27-én szüreti felvonulás.

 

Október hónap:

 

1-jén elnökségi ülés:

   Napirend: Kenyérmezei Csata évfordulójáról való megemlékezés megbeszélése.

                    Halottak Napja ünnepség megbeszélése.

                    Ulti verseny megbeszélése.

                    Pénzügyi helyzet áttekintése.

                    November havi gyárlátogatás előkészítése.

                    November havi színházlátogatás előkészítése.

 

1-jén egyesületi összejövetel:

   Téma: Kenyérmezei Csata évfordulójáról való megemlékezés megbeszélése.

              Halottak Napja ünnepség megbeszélése.

              Ulti verseny megbeszélése.

              Tájékoztató az egyesület pénzügyi helyzetéről.

                 Tájékoztató a nyugállományúakat érintő jogszabályok változásairól.

 

15-én egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

5-énTokaji Szüreti mulatságon való részvétel

Kenyérmezei Csata évfordulójáról megemlékezés. (városi rendezvényterv szerint)

15-én Ulti verseny

31-én Halottak Napja, megemlékezés

 

 - 4 -

 

November hónap:

 

5-én  elnökségi:

   Napirend: Színházlátogatással kapcsolatos feladatok  konkretizálása, pénz befizetése.

                   Gyárlátogatással kapcsolatos feladatok konkretizálása.

                   Márton napi vigasságok rendezvényen való részvétel megbeszélése.

                      „Katalin” bál előkészítése.

5-én egyesületi összejövetel:

   Téma: Színházlátogatás programjának véglegesítése, pénz befizetése.

              Gyárlátogatás programjának megbeszélése.

              Márton napi vigasságok rendezvényen való részvétel megbeszélése.

              „Katalin” bál megbeszélése, pénz befizetése.

 

19-én egyesületi összejövetel, klubdélután.    

 

Színházlátogatás: Bp.

9-10-én Márton napi vigasságok rendezvényen való részvétel a Nyíregyházi Falumúzeumban.

15-én Gyárlátogatás az MSK Hungary gyárában

22-én „Katalin” bál.

 

December hónapban:

 

3-án elnökségi ülés:

   Napirend: Múzeumi fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok megbeszélése.

                   Bátori Karácsonyon való részvétel megbeszélése.

                   Szilveszteri mulatsággal kapcsolatos feladatok megbeszélése.

 

3-án egyesületi összejövetel:

   Téma: Múzeumi fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok megbeszélése.

              Bátori Karácsonyon való részvétel megbeszélése.

              Szilveszteri mulatsággal kapcsolatos feladatok megbeszélése.

 

17-én egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

Bátori Karácsony rendezvényen való részvétel.

Karácsonyfa állítás: Múzeum, Klub.

31-én Szilveszteri mulatság

 

2014. év január hónapban:

 

7-én elnökségi ülés:

   Napirend: Disznóvágás és farsangi rendezvény előkészítése.

                    Következő évi programok elgondolásának megbeszélése.

                    Borversennyel kapcsolatos feladatok megbeszélése.

7-én:egyesületi összejövetel

   Téma: Disznóvágás és farsangi rendezvény megbeszélése.

                 Javaslatok kérése a következő év programjához.

                 Borversennyel kapcsolatos feladatok.

 

 

- 5 -

 

 

21-én egyesületi összejövetel, klubdélután.

25-én, vagy 28-án borverseny.      

 

2014. év február hónapban:

 

4-én elnökségi ülés:

   Napirend: Disznóvágás és farsangi rendezvény konkretizálása, pénz befizetése.

                    2015. évi programterv munkaanyagának megbeszélése.

                    Színházlátogatás megbeszélése.

                    Nőnapi rendezvény előkészítése.

 

4-én:egyesületi összejövetel

   Téma: Disznóvágás, farsangi rendezvény konkretizálása, pénz befizetése.

 

18-án egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

21-én: Disznóvágás, farsangi bál

 

 

2014. év március hónapban:

 

4-én: elnökségi ülés

   Napirend: Az egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámoló tervezetének megvitatása.

                    Az egyesület 2014. évi programtervezetének megvitatása.

                    Az egyesület 2013. évi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló megvitatása.

                    Az egyesület 2014. évi pénzügyi tervének megvitatása.

 

4-én: egyesületi összejövetel

   Téma: Nőnapi köszöntő.

 

25-én: egyesületi összejövetel, klubdélután

 

18-án: Éves taggyűlés

   Taggyűlés napirendjei:

        1., Az elnökség beszámolója az egyesület 2013/14. évben végzett munkájáról.

         2., Beszámoló az egyesület 2013/14. évi pénzgazdálkodásáról.

       3., A felügyelő Bizottság beszámolója.

       4., A 2014/15. évi programtervének ismertetése, megvitatása, elfogadása.

       5., A 2014/15. évi  pénzügyi terv ismertetés, megvitatása, jóváhagyása.

       6., Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása a 2015. évben esedékes vezetőségválasztó

            taggyűlésre.

 

 

Kivonat Nyírbátor Város 2013. évi „Közművelődési Rendezvényterve”-ből:

      Városi majális  05. 01-én,  Pata Tanya.

      Magyarország állami ünnepe 08. 20., Református templom.

      Báthori Napok, 09. 14-15.,  Báthori Várkastély.

      Szüreti felvonulás 09. hónap?

      Idősek világnapja 10. 012., Kulturális Központ.

      Nemzeti ünnep 10. 23., Múzeumkert.

      Bátori Karácsony, 12. 19., Ifjúság tér.

      Óévbúcsúztató, 12. 31., Kulturális Központ előtt.

      Újévi koncert 2014. 01. 01., Kulturális Központ. 

      

- 6 -

 

Az elnökség ülésein és a hónap első összejövetelének állandó napirendjei, témái:

        1., A születés- és névnapjukat ünneplők köszöntése.

        2., Az elmúlt havi programok megvalósításának értékelése.

 

Az elnökség tagjainak elérhetősége:

                    Janovics János: 06 30 9157 725,  42/283 553

                    Gyenes   József 06 30 6657 552,  42/284 041

                    Őz  Jánosné       06 30 5471 804,  06 70 311 9250, 42/282 628

                    Szabó Győző     06 20 5417 634,  42/281 974

                    Petrika Jánosné 06 70 3221 489, 42/282 037

                    Fábián Károly   06 70 6060 561, 42/282 865

                    Májer József     06 20 391 5258, 42/282 482

 

Nyírbátor, 2013. március 21.

 

                                                                         Janovics János

                                                                     az egyesület elnöke

Additional information