Az egyesület 2006. január 17-én alakult, 46 fővel. Létrehozását több tényező indokolta.

A Határőr Igazgatóság nagyszámú nyugdíjas rétegétől egyre több jelzés érkezett, melyből egyértelmű igény fogalmazódott meg egy közösségi létforma megteremtésére. Elszigetelteknek érezték magukat, nem volt rendszeres kapcsolatuk egymással és az Igazgatósággal.

Polarizálódva nem találták meg a lehetőségeket a szabadidő hasznos eltöltésére, a személyiséget éltető és regeneráló programok szervezésére. Nehéz volt a mozgósításuk az igazgatósági rendezvényekre, de nem rendelkeztek aktuális információkkal a város közéleti eseményeiről sem. Szerettek volna többet tudni a nyugdíjasok életét meghatározó országos és munkáltatói döntésekről, intézkedésekről.

Sürgető igényként fogalmazták meg az időskorú embereket érintő egészségügyi ismeretterjesztő előadások szükségességét. Erkölcsi parancsként jelentkezett a határőr hagyományok ápolása, továbbvitele.

A megalakuló egyesület a fenti elvárásoknak való megfelelést tekintette alapvető céljának.

Az alakuló ülés Bücs János nyá. hőr. alez-t választotta elnöknek, és mellé 6 fős elnökséget hozott létre. Az elnök személyében 2012. évben változás következett be: a leköszönő Bücs János helyett Janovics János nyá. hőr. alezredes került megválasztásra. A három évenként megújuló elnökségbe minden ciklusban agilis, a tagságért tenni akaró személyeket sikerült beválasztani. Ugyanez az aktivitás, tettrekészség jellemzi a 80-90 fő között ingadozó tagság többségét. Ennélfogva az egyesületben gazdag, színes tevékenységrendszer valósul meg, mozgalmas közösségi élet zajlik, mely a részletesen kidolgozott, eseménynaptárral kiegészített és a taggyűlés által elfogadott éves programokon nyugszik.

A programban meghatározott feladatokat a havi egyesületi összejöveteleken konkretizáljuk, ahol értékeljük az előző hónapban végzett tevékenységeket is. Itt kerül sor a kerek évfordulós születésnaposok köszöntésére és megajándékozására, valamint az adott hónapban névnapjukat ünneplőkről való megemlékezésre. Ezen összejövetelek szolgáltatnak alkalmat a tájékoztatásra. A határrendészeti munka helyzetéről, a nyugdíjasokat érintő országos és munkáltatói változtatásokról kapnak információkat a résztvevők. Rendszeresek a betegségek megelőzését célzó egészségügyi előadások, de számtalan alkalommal hívunk meg a civil szférából előadókat más jellegű témák kifejtésére.

Az egyesület minden lehetséges pályázati alkalmat megragad bevételi forrásának növelése érdekében. A pályázatok során elnyert támogatás több százezres nagyságrendű. Az elnyert forrásokat a saját bevétellel együtt működési kiadásokra fordítjuk, de kirándulások alkalmával tagi hozzájárulásra is jut belőlük.

Évente öt-hat alkalommal veszünk részt országjáró kiránduláson. Az északi és keleti országrész tájainak és városainak nevezetességeit szinte teljes egészében megismertük, de megcsodálhattuk a Parlament és Budapest egyéb látványosságait is. A fővárosi kirándulásokat színházlátogatásokkal kapcsoljuk össze. Öt-öt napos kirándulás keretében bejártuk a Székelyföldet és Dél-Erdélyt, felejthetetlen élményekkel gazdagodva. Évente egy alkalommal Erdőbényén élvezzük a "testvér" nyugdíjas klub vendégszeretetét, melyet általában Szent László napján viszonozunk. Egyre nagyobb összekovácsoló tényezőt jelentenek a nyári hónapokban együtt töltött "szalonnasütős" alkalmak, télen pedig kártyázás, sakkozás és kötetlen beszélgetés formájában találkozunk egy-egy alkalommal a szokásos havi összejöveteleken kívül.

Egyesületünk háromszor rendez évente táncos összejövetelt, vidámságot csempészve a szürke hétköznapokba. A farsangot disznóvágással, hurka-kolbász vacsorával köszöntjük, ősszel szüreti bált tartunk, decemberben pedig ugyancsak vígsággal búcsúztatjuk az Ó évet.

Aktívan és maradéktalanul részt veszünk a BEOSZ által szervezett versenyeken, mely szervezetnek 2007-től vagyunk tagjai. 2008-tól házigazdái vagyunk a régióhoz tartozó fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületei bowling versenyeinek, melyeken hagyományosan 8 csapat vesz részt. A versenyek szervezése és a vendéglátás egyértelmű elismerést vált ki a megjelentekből.

Tevékenységünk homlokterében áll a betegekről, hátrányos helyzetbe kerültekről való gondoskodás, valamint az elhunyt nyugdíjas bajtársaink iránti végtisztesség megadása. A betegeket meglátogatjuk, másrészt jelzéssel élünk a munkáltató felé csakúgy, mint az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe sodródók esetében.

2007-ben a Határőrség napja alkalmából kopjafát állítottunk az Igazgatóság udvarán, egy megfelelően reprezentatív helyen. Itt emlékezünk meg évente a halottak napján az Igazgatóság halottairól, elhunyt bajtársaink temetésén pedig mindig nagy számban veszünk részt, de a búcsúztató beszédet is egy-egy tagtársunk mondja.

2008. január 01-én a Határőrség beintegrálódott a Rendőrség szervezetébe. A változtatás érzékenyen érintette a nyugdíjas réteget. Megszűnt a materiális kapocs, fogódzó, amelyet addig fizikai valóságában érzékelhettek.  Nem szűnt meg viszont a határőr öntudat és identitás, mely mindig is összetartotta a határőr nyugdíjasokat. Nemes gesztusként az egyesület megkapta emlékbe a határőr zászlót, melyet minden ünnepségünkön felhúzunk a kopjafa melletti zászlótartóra. Ezen túl is minden lehetséges módon ápoljuk a határőr hagyományokat: Szt. László napján határőrnapi megemlékezést tartunk, részt veszünk a határrendészeti szakmai napon, a rendezvényeken határőr egyenpólót viselünk, stb.

Az egyesületnek gyümölcsöző kapcsolata van a Sz-Sz-B. megyei Rendőr-főkapitánysággal, melyet együttműködési megállapodásban is rögzítettünk. A főkapitányság vezetése maximálisan segíti munkánkat.

Ez az anyagi támogatás mellett elsősorban a rendszeres tájékoztatást, valamint a rendezvényeinken való képviseletet jelenti.  A főkapitányság rendezvényeire viszont mi is nagy számban mozgósítjuk nyugdíjasainkat.

Egyesületünk aktív részese Nyírbátor város közéletének. Részt veszünk a város valamennyi társadalmi és kulturális rendezvényén /Majális, Bátori Vigasságok, Szüreti felvonulás, Halottak Napja, Bátor Karácsony, Múzeumi Karácsony, Kenyérmezei csata évfordulója, megyei kulturális seregszemle stb./.


Vincze István

Additional information