Error
  • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character

Nyolcvanasok köszöntése…

(2018. augusztus 7.)

Egyesületünk a hagyományoknak megfelel?en minden hónapban köszönti a név- és születésnapjaikat ünnepl? tagjait. Augusztus hónap különösen „termékeny” volt e tekintetben. Nem kevesebb, mint hét névnapját- és tíz születésnapját ünnepl? tagtársunkat köszönthettünk. Gy?ri András nyugállományú határ?r ?rnagyot a 80. születésnapján az egyesület tagsága körében, míg Orbán Lászlóné Borbála asszonyt a 85. születésnapja alkalmából kispaládi otthonában köszöntöttük és egyben átadtuk részükre egyesületünk ajándékait. Mindkett?jüknek további boldog, jó egészségben töltött nyugdíjas éveket kívánunk egyesületünk tagsága és családjaik körében.Kirándulás Zsuzsival…

(2018. július 19.)

Egyesületünk tagjainak népes csoportja gyülekezett kis csapatokban kora reggel, hogy aztán autóbuszra szállva meg se álljon Debrecenig, a Faraktár utca-Budai Nagy Antal utca keresztez?désében lév? vasútállomásig. No, ne gondoljon senki egy tágas, több teremmel és pénztárral rendelkez? vasútállomásra, mert ez bizony a méltán népszer? és a gyermekkorunkat idéz? „fapados” vonat, a Zsuzsi Erdei Kisvasút végállomása. Itt Zsuzsira szálltunk és s?r? döcögések közepette három negyed óra után a Hármas-hegy megállóban találtuk magunkat, ahol letáboroztunk. A döcögés „fáradalmait” kipihenve a csapat egy része végigjárta az erdei tanösvényt, míg a többiek el?készítették a szalonnasütés kellékeit. Dél tájban nekiláttunk az ebédünk elkészítéséhez (szalonnasütés), hogy aztán jóíz?en elfogyasszuk a hagymás-zsíros kenyeret, sült (néhol kissé égetett) szalonnát és az után ki-ki ízlésének megfelel?en leöblítette azt egy üdít?vel, sörrel, vagy egy pohár borral. Ez után el?került a kártya, a társas játékok és kemény csatározások kezd?dtek a játékosok között. De voltak, akik egyszer?en egy jóíz? traccspartira vágytak és csendesen beszélgettek. Az id? hamar elszállt felettünk és csakhamar azt vettük észre, hogy eljött értünk Zsuzsi, s az utolsó járattal a kiinduló állomásra szállított bennünket, majd ott buszra szállva hazautaztunk. Útban hazafelé, néhány nótás kedv? „Sakál-vokál” tag szórakoztatta a társaságot. Szép napunk volt…Ünnep a hétköznapokban

(2018. május 8.)

Rendhagyóra sikeredett egyesületünk legutóbbi összejövetele. Janovics János elnök köszöntötte a május hónapban név- és születésnapjukat ünnepl?ket, köztük Seres József nyugállományú határ?r dandártábornokot, volt igazgatónkat. Meleg szavak kíséretében nyújtotta át az összetartozást szimbolizáló virágcsokrot Dóka Ferenc nyugállományú határ?r ezredesnek és kedves párjának, Botos Erzsébetnek. Szeretettel köszöntöttük a születésének 65. évfordulóját ünnepl? Nagy Árpádot. Szívb?l szállt ajkunkról az "Éljenek soká..." kezdet? dal. Elköltözés miatt búcsút vett egyesületünkt?l a Vincze házaspár /jelen sorok írója István, és felesége Erzsike/. Meghatódva köszönték meg a feléjük áradó szeretetet, az egyesületben szerzett feledhetetlen élményeket és a beléjük ivódott pozitív érzéseket, melyek a kés?bbiekben is lelki táplálékul fognak szolgálni. A poharak összekoccanása után a szokásosnál is harsányabban szólaltak meg a határ?r nóták a férfi kórus próbáján.Majális

(2018. május 1.)

Egyesületünk szinte teljes létszámmal részt vett a városi majálison. Kellemes beszélgetéseket folytattunk. Élveztük a színes, színvonalas, szórakoztató m?sorokat. Több csoportban folyt a kártyázás. Jó étvággyal fogyasztottuk a Szabó házaspár /Gy?z?-Marika/ által készített, most is csodálatos íz? babgulyást. Összességében igen jól éreztük magunkat.
Áprilisi kerek évfordulósok köszöntése

(2018. április 10.)

Április hónapban Gebri Gáborné és Vincze István /70/ tagtársaink ünnepelik kerek évfordulós születésnapjukat. Gratulálunk, és egészségben eltöltött hosszú, boldog életet kívánunk Mindkett?jüknek.
Gazdag évet zárt egyesületünk

(2018. március 22.)

Színes, változatos és érdekes programok teljesítésér?l adott számot Janovics János elnök egyesületünk évzáró közgy?lésén. Tagjaink egymás iránti empátiával, a közösségi célok szem el?tt tartásával, az egységre és jó hangulat megvalósítására törekedve kreatívan, aktívan, kezdeményez?en vettek részt a rendezvényeken. A hónap els? összejövetelein - az értékeléseken és tervezésen túl - köszöntöttük az adott hónap név- és születésnaposait, különös tekintettel a kerek évfordulós születésnaposokra és a házassági évfordulójukat ünnepl?kre. Tevékenységünk fókuszpontjában állt a határ?r hagyományok ápolása. Megemlékeztünk Szent Lászlóról, a Határ?rség véd?szentjér?l. Kegyelettel tisztelegtünk határ?r halottaink emléke el?tt. Szép számú érdekl?d? és számtalan határ?r tábornok jelenlétében lepleztük le a Határ?rség emlékére készített táblát. Teke- és lövész csapataink kimagasló eredményességgel vettek részt a fegyveres szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós versenyein, az egyesületünk által szervezett régiós f?z?versenyre érkez?knek pedig büszkén mutattuk be városunk nevezetességeit. Férfi kórusunk közönségsikert aratva vett részt az encsencsi katonanóta fesztiválon, a megyei nyugdíjas kulturális seregszemlén, valamint a városi majálison. Egyesületünk nagy létszámban és színvonalas megjelenéssel képviseltette magát a városi rendezvényeken. Kirándulásaink során bebarangoltuk Palócföldet, megtekintettük a Tolnai Klári, a Madách és a Mikszáth emlékházat, a bányamúzeumot, a kontyolt tet?s hollók?i parasztházakat és egy kellemes estét együtt töltöttünk a balassagyarmati határ?rökkel. Szatmári utunk során megcsodáltuk a cégénydányádi és a nagyari kastélyokat, különösképpen pedig környezetüket, az angol parkot és a rózsakertet. Kegyelettel adóztunk megyénk nagy költ?jének, Kölcsey Ferencnek az emlékhelyénél. Zenés-táncos összejöveteleink sorából ezúttal is kiemelkedett a disznóvágással egybekötött farsangi mulatság. Egyesületünk tartalmában gazdagodó kapcsolatot ápol a rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjaival. Munkánkat folyamatosan figyelemmel kísérte és támogatta a megyei rend?r-f?kapitányság és a városi önkormányzat. A m?ködési feltételekhez történ? hozzájárulásért köszönet illeti a fenti szerveket és azok vezet?it. A régi-új elnökség nevében Janovics János elnök az eddigi színvonal további emelésére, a munka töretlen folytatására tett ígéretet. Az elnökségi tagságról leköszön?, egy évtizeden át áldozatosan tevékenyked? Szabó Gy?z?nek a tagság hosszan tartó tapssal jelezte köszönetét.
N?társainkat köszöntöttük

(2018. március 6.)

Bens?séges ünnepség keretében köszöntötte n?társaikat a Nemzetközi N?nap alkalmából egyesületünk férfi tagjai. Janovics János Márai Sándortól vett idézetekkel tett finom distinkciót a bájos, hódításra termett hölgy, a gyermekét feltétel nélkül, odaadással szeret? anya és a követelményeket támasztó szül? között. Éltette az életünket a bölcs?t?l a szemünk lezártáig végigkísér? N?t. Nagy Árpád és Fábián Károly gyönyör? versekkel fejezték ki hálánkat a családi fészek melegéért, az élet viharában való szüntelen helytállásért. Köszönt?jük végkicsengése szerint habár a n?i lélek örökké rejtve marad el?ttünk, mint ahogy a n?i ideál is történelmi koronként változik, egy dolog örök és változatlan: az emberi létezés csak velük lehet teljes, boldogság csak velük képzelhet? el. A rendezvény keretében kívántunk hosszú, boldog életet a március hónapban név- és születésnapjukat ünnepl?knek, közülük is els?sorban a kerek évfordulós születésnapját ünnepl? Fodor Sándorné tagtársunknak. Az ünnepeltek a hagyományoknak megfelel?en ezúttal is pikáns íz? töltött káposztával és finom süteményekkel vendégelték meg az ?ket köszönt?ket.
Disznóvágással ?ztük el a telet

(2018. február 22.)

Az évtizedes hagyomány folytatásaként ezúttal is disznóvágással egybekötött farsangi mulatság keretében ?ztük el a telet, a gonosz, ártó szellemeket és köszöntöttük a megújulást, az új reményekkel kecsegtet? kikeletet. Már pirkadattól mozgásban volt az egész társulat. A férfiak levágták, megperzselték és darabolták a három mázsás disznót, készítették a f?szeres nyírségi hurkát és kolbászt. Egy csapat a sátrat verte, egy másik a krumplit hámozta, a harmadik a kóstolókat porciózta. A csíp?s id?ben gyorsan fogyott a forró tea és a forralt bor. Közben az asszonyok készítették reggelire az ínycsiklandozó hagymás vért, ebédre pedig a finom pörcöt. Takarították és farsangi díszbe öltöztették a termet, mosogattak, s kínálták a kávét és az ízletes süteményeket és pogácsákat. Nem maradtak el a kölcsönös élcel?dések, ugratások, frivol megjegyzések. Felidéztük a határ?r múlt legemlékezetesebb és legszórakoztatóbb sztorijait. A kés? délutáni rövid pihenés után - fáradtságunkat félretéve - nekiveselkedtünk az esti vigasságnak. A farsangolási hagyományok kialakulásának rövid történeti áttekintését követ?en se szeri, se száma nem volt a tréfás jeleneteknek, riposztoknak, az ötletes maskaráknak és kreatív jelmezeknek, amelyek komoly próbatételnek vetették alá rekeszizmainkat. A hurka-kolbász vacsora elfogyasztása, valamint a tombolasorsolás alatti viszonylagos megnyugvás után újra tet?fokára hágott a hangulat: felcsendültek a határ?r nóták, és éjfélbe nyúlóan roptuk a táncot, állandó kit?n? zenészünk, Pásztor István közrem?ködésével.
Hobbi-kiállítás határ?r módra

(2018. január 23.)

Hobbitevékenységük alkotásaiból rendeztek kiállítást a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tagjai, Szakács Antalné ötlete és szervez?munkája nyomán. Az újszer? rendezvény igen nagy érdekl?dést váltott ki. A férfiak rendezték a termet, a hölgyek és két férfi tagtársunk készítették el? évtizedes munkájuk mintadarabjait. Esztétikus elrendezésben megjelenít?dtek a különböz? tájegységek kézimunka mintái: a Tisza-vidéki és beregi keresztszemesek, a kalocsai, a matyói és a buzsáki jellegzetes motívumok, valamint a kalotaszegi írásos és riselt minták. Szemet gyönyörködtet?ek voltak a hímzések és a gobelin képek. Láthattuk a gyöngyf?zés magasiskolájának produktumait. Magával ragadóak voltak a kiállított díszdobozok. Megemeltük képzeletbeli kalapunkat a faragott alkotásokat nézve. Magas szint? kreativitásról tanúskodtak a természetb?l gy?jtött tárgyakból, ágakból, gyökerekb?l létrehozott, meghökkent?en eredeti kompozíciók. A kiállítás megtekintése és a kölcsönös, megérdemelt gratulációk után társasjátékokkal és kártyázással múlattuk az id?t, frissen sült fánkot falatozva.
A bánat és az öröm egyidej?leg köszöntött be egyesületünkhöz

(2018. január 11.)

Fájdalmas veszteség ért bennünket.
Örökre eltávoztak sorainkból Szatmári Zoltán és Benk? Zoltán tagtársaink.
Szeretett bajtársaink emlékét kegyelettel meg?rizzük.
Nyugodjatok Békességben.

Január hónapban ünnepli kerek évfordulós születésnapját Gyenes Józsefné és Oláh Mihályné tagtársunk. Gratulálunk, és hosszú, boldog életet kívánunk Mindkett?jüknek.