Error
  • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character

In memoriam Határ?rség - emléktábla avatással....

(2017. december 15.)

Nagyszabású ünnepség keretében, emléktábla avatással tisztelegtek a 10 évvel ezel?tt a Rend?rség szervezetébe integrált Határ?rség emléke el?tt egyesületünk tagjai és a Rend?rség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesít? egykori határ?rök. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szepesi István nyugállományú dandártábornok és Molnár László nyugállományú ezredes mint volt igazgatók, Farkas József dandártábornok megyei f?kapitány, Máté Antal nyírbátori polgármester, Dr. Havasi Zoltán nyugállományú dandártábornok a Rend?r-Határ?r Nyugdíjas Országos Szövetség elnöke, Rácz Mihály nyugállományú ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének regionális elnöke, valamint Sándor Vilmos nyugállományú dandártábornok. Részt vettek a megemlékezésen a határrendészeti szolgálatok és a határrendészeti kirendeltségek vezet?i, a Nyírbátori Rend?rkapitányság képvisel?i, a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós vezet?i, továbbá a nyírbátori nyugdíjas szervezetek elnökei. Szepesi István volt igazgató méltatta a Határ?rséget, mint a magyar államisággal egyid?s szervezetet. Elismeréssel szólt a sok ezer sor- és hivatásos határ?rr?l, akik a néha kegyetlen id?járási viszonyokkal dacolva, sokszor az életüket is kockáztatva védték Magyarország államhatárát. Felidézte a fejl?dést generáló kulcsfontosságú mozzanatokat: a sorállományú határ?rizetr?l hivatásos állományúra való átállást 1998-tól, a schengeni határ?rizetre történ? szakmai és technikai felkészülést, majd a Rend?rség állományába való emberi és szakmai beilleszkedést. Büszkén jelentette ki, hogy 2008. január elsején minden szempontból felkészült állomány integrálódott a Rend?rség szervezetébe. Az emléktáblát Farkas József dandártábornok, Molnár László ezredes és Janovics János ezredes leplezték le. Ez a szöveg olvasható rajta: "Ebben az épületegyüttesben m?ködött 1946-2007. évek között az önálló Magyar Határ?rség Nyírbátori Határ?r Kerület Parancsnoksága/Igazgatósága/. A határ?r el?dök tiszteletének kifejezéseként, hagyományaik ápolásának elkötelezett szándékával készíttette a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület Tagsága." A frissen felavatott emléktáblát a nyírbátori határ?r nyugdíjas egyesület delegációja koszorúzta meg. Az ünnepség a számunkra kedves Határ?r Himnusszal ért véget. Máté Antal polgármester ebéd el?tti pohárköszönt?jében hálával emlékezett a Nyírbátorban szolgáló határ?rökre, akik jelenlétükkel biztonságérzetet kölcsönöztek a város lakosságának. Kezdeményezte, hogy a város f?terén felszabaduló épületben létesüljön egy határ?r múzeum. Ennek realizálására alá is írták az együttm?ködési megállapodást Janovics János egyesületi elnökkel. Az ünnepség felemel? hangulata maradandó élményként hatott a jelenlév?kre.
Köszöntöttük a decemberi kerek évfordulósainkat.

(2017. december 5.)

Legutóbbi összejövetelünkön az ünneplés dominált. Köszöntöttük a december hónap név- és születésnaposait, különösképpen a 80. születésnapját elér? Pócsi Imre tagtársunkat. A nap fénypontja az 55. házassági évfordulójukat ünnepl? Fodor Sándor és kedves párja, Mosolygó Ilona megköszöntése volt. A virágátadás, valamint az "Éljenek soká..." és a "Kis falumnak csendes templomában..." kezdet? dalok közös eléneklése után kijárt a gratuláció és összekoccantak a poharak.
Az adventi nyitányt mulatozással folytatták a nyugdíjas határ?rök.

(2017. november 29.)

Megnyitotta az évzáró bálok hosszú sorát egyesületünk. A zenés-táncos összejövetel egyúttal az éves programok teljesítésére való visszatekintés és az adventi várakozás, az egymás felé fordulás, a szeretet megnyilvánulásának gyönyör? aktusa volt. Janovics János elnök gazdag, színes és szórakoztató programokról adott számot. Maradandó élményekkel gyarapodtunk a megyei és országjáró kirándulásokon. Aktívan bekapcsolódtunk a város közéleti, közm?vel?dési és szabadid?s tevékenységébe. Férfi kórusunk színvonalasan, nagy közönségsikert aratva vett részt az encsencsi katonanóta fesztiválon, a megyei nyugdíjas kulturális seregszemlén és a városi majálison. Komoly díjakkal tértünk haza a rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós versenyeir?l, a kiváló hangulatú f?z?versenynek pedig a mi egyesületünk volt a házigazdája. A zenés-táncos összejöveteleink sorából kiemelkedett a disznóvágással egybekötött farsangi mulatság. Az egyesületen belül oldott, felszabadult a légkör, tagjaink motiváltan kapcsolódnak be a személyiséget gazdagító, vonzó programokba. Az értékelést követ?en nagyokat derültünk az ötletes, tréfás jeleneteken, élveztük a magas színvonalon megszólaltatott magyar nótákat és operetteket. A '60-as-'70-es évek divatjainak, szokásainak, magatartásformáinak korh? jelmezes bemutatása el?varázsolta fiatalságunk életérzéseit. Kreatívak és gyönyör?ek voltak a versenyjelleggel készített adventi csokrok, melyek az értékelést követ?en az ünnepi asztalok f? díszei lettek. A tombolasorsolás után önfeledt énekléssel és tánccal múlattuk az id?t, melyhez Pásztor István szolgáltatta a zenét, mindannyiunk megelégedésére.
Ulti- és szókirakó játékban versengtek a nyírbátori határ?rök.

(2017. november 21.)

A hagyományokat folytatva, ezúttal is izgalmas ulti- és szókirakó versenyre került sor egyesületünkben. Az ultibajnokságra 24-en, a szókirakó párbajra 18-an neveztek. A többfordulós megmérettetést számtalan érdekl?d? kísérte élénk figyelemmel, id?nként frivol "biztató" szavakkal... Az ultiversenyt Fábián Károlynak sikerült megnyernie az alig lemaradó Petrika Jánosné és Fábiánné Hangácsi Éva el?tt. A szókirakó játékban Gyenes Józsefné végzett az els? helyen, maga mögé utasítva Dóka Ferencnét és Májer Józsefnét. Az eredmények azt valószín?sítik, hogy egyre inkább múltba vész a férfi hegemónia, hiszen ennél nagyobb fricskát egyetlen korábbi versenyen sem kellett hölgytársaiktól elszenvedniük. Talán majd jöv?re...?
Fény ragyogta be a szürke hétköznapot

(2017. november 14.)

Egy egyesület életében vannak olyan események, amelyek ünneppé magasztosítják a szürke hétköznapokat. Ilyen pillanatok voltak a november havi összejövetelünkön, ahol 22 tagtársunk ünnepelte születés- vagy névnapját. Közöttük is megkülönböztetett szeretettel köszöntöttük a kerek évfordulós születésnapját ünnepl? ?z Lászlónét, valamint a 80. életévét elér? Fodor Sándor határ?r alezredest, akit e kivételes alkalomból a megyei Rend?r-f?kapitány Úr oklevél- és tárgyjutalom elismerésben részesített. Derültünk a 100. életévért fohászkodó tréfás versen és az ünnepelt életútját bemutató ötletes csasztuskán. ?szintén gratuláltunk Szatmári Zoltán alezredes tagtársunk aranydiplomájához, azt kívánva, hogy minél többen érjék el közülünk is az erre jogosító életkort. Büszkeséget éreztünk a pisztoly lövészversenyen szerzett I. helyezés hallatán, melyet a Benk?-Tóth-Nagy-Oláh összetétel? csapatunk ért el a Baráti Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett régiós versenyen. A kit?n? hangulatot tovább fokozták az ünnepeltek által felszolgált gasztronómiai csodák: az ízletes töltött káposzta, a fasírozott falatkák és a finomabbnál finomabb sütemények.
Elhunyt bajtársainkra emlékeztünk

(2017. október 27.)

Bens?séges, lélekemel? ünnepség keretében emlékeztek elhunyt bajtársaikra egyesületünk tagjai valamint a Rend?rség állományában ma is aktív szolgálatot teljesít? egykori határ?rök. Janovics János egyesületi elnök emlékez? beszédében méltatta az égi mez?kr?l ránk tekint? határ?rök kiváló szakmai felkészültségét, hivatásszeretetét, elkötelezettségét és áldozatkészségét, akik - ha a helyzet úgy kívánta - az életüket is feláldozták a hazáért. Az ? tisztességükb?l, rendíthetetlen hazaszeretetükb?l kell példát és er?t meríteniük a ma határrendészeinek. El?deink tisztelete, hagyományaik ápolása egyben a jöv? építésének záloga. Az emlékez? beszédet követ?en nyugdíjas határ?rök évtizedes bontásban olvasták fel elhunyt bajtársaik nevét, rendfokozatát és beosztását. A határ?r Himnusz hangjainak kíséretével koszorút helyezett el a Határ?rség h?si halottainak emlékoszlopánál, továbbá a Nyírbátori Kerület- és Igazgatóság halottainak kopjafájánál Nyírbátor város önkormányzata nevében Németh Attila alpolgármester, a megyei Rend?r-f?kapitányság képviseletében Moldvai Csaba alezredes, a Nyírbátori Határrendészeti kirendeltség nevében Bári Ottó f?hadnagy, a Csengeri Határrendészeti Kirendeltséget képvisel? Orosz Gyula százados, valamint a határ?r nyugdíjas egyesület delegációja. Az ünnepség résztvev?i közül számosan rótták le kegyeletüket virággal, koszorúval és mécsesekkel.
Kerek évfordulós születésnaposaink

(2017. október 3.)

Szeptember-október hónapban az alábbi tagtársaink ünnepelték/ünnepelik kerek évfordulós születésnapjukat:
- 65 évesek: Bara György, Gyenes József,
- 75 éves: Harascsák György,
- 85 éves: Dankó Lajos, akinek születésnapja alkalmából példamutató közösségi tevékenységéért a belügyminiszter értékes ajándéktárgyat adományozott.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek.
Részt vettünk a szüreti felvonuláson

(2017. szeptember 29.)

Egyesületünk tagsága is részt vett a szüreti felvonuláson. Igen jól éreztük magunkat egymással, a város lakosságával, kedves ismer?seinkkel, barátainkkal. Élveztük a vidám, szórakoztató m?sort, és még a finom kóstolóért is sorba álltunk.
Összemérték f?z?tudományukat a rendvédelmi nyugdíjasok

(2017. szeptember 3.)

A hagyományokat folytatva, ezúttal is hangulatos f?z?versenyen mérték össze szakácstudományukat a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez tartozó régiós egyesületek, Egyesületünk szervezésében. A vendéglátó csapat férfi tagjai már korán reggel állították a sátrakat, hordták ki a klubhelyiségb?l az asztalokat, székeket, vágták a fát, hogy a verseny zökken?mentesen elkezd?dhessen. A fegyveres és rendvédelmi nyugdíjas egyesületek mintegy 25 f?s érdekl?d? delegációja a f?zés id?tartama alatt Fábián Károly tagtársunk vezetésével várostörténeti sétán vett részt, melynek keretében megtekintették a minorita- és református templomokat, a várkastélyt a panoptikummal és a várostörténeti sétányt. Minden helyszínen színvonalas ismertetéseket hallgattak meg a Báthory-dinasztiáról, valamint a megtekintett objektumok történelmi-, m?vészettörténeti aspektusairól. A f?z?versenyen az egyenl? arányban kiosztott nyersanyagokból babgulyást kellett remekelni a csapatoknak. A Rácz Mihály nyugállományú ezredes, régiós elnök vezette zs?ri alapos mérlegelés után a nyíregyházi Fegyveres Er?k és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubnak ítélte oda az els? díjat, míg az ezüstérem a debreceni Bocskai István Bajtársi Egyesületet illette meg, megel?zve a nyíregyházi Nyíri Honvéd Bajtársi Egyesület csapatát. Méltán jutott ki az elismer? szavakból a kazincbarcikai Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület, a nyíregyházi Szabolcs Honvéd Hagyomány?rz? Bajtársi Egyesület, valamint a nyírbátori Határ?r Nyugdíjas Egyesület csapatainak. A kölcsönös kóstolgatással és kötetlen beszélgetéssel záruló összejövetel maradandó élményt nyújtott a száz f?nél is népesebb résztvev?nek.
"Palócországot" fedeztük fel

(2017. augusztus 9.)

Palócföld nevezetességeivel ismerkedtünk meg négy napos kirándulás keretében, Janovics János elnök körültekint? szervez? munkájának eredményeként. A Világörökség részét képez? Hortobágyi Nemzeti Parkban kisvasúttal haladva az erdélyi útif?, sóvirág és zergevirág szegélyezte úton szürke marha csordák, racka juhnyájak és dagonyázó bivalyok látványa kötötte le figyelmünket, a végállomásnál pedig darvak, vadludak, seregélyek és feny?rigók fürödtek és sütkéreztek háborítatlanul. A gyöngyösi Mátra Múzeumban a 15 méter magas kocsánytalan tölgy köré szervez?dve 24 diarámában tárult elénk a Mátra-vidék elmondhatatlanul gazdag állatvilága. Fényképeztük egymást az Orczy kastély különlegessége, Magyarország egyetlen épségben el?került mamutcsontváza társaságában. Leny?göz? látványt nyújtott a szécsényi Forgách kastély több ezer darabos agancskiállítása. Büszkeség lett úrrá rajtunk, amikor kinéztünk az emeleti kiállító termekb?l a kastély melletti síkságra, ahol az 1705-ös országgy?lés II. Rákóczi Ferencet Magyarország vezérl? fejedelmévé választotta. A ma is m?köd? ferences templom gyönyör? barokk díszítettsége, sekrestyéjének gótikus csillagboltozata és a Rákóczi terem puritánsága alkalmat adott az elmélyült meditálásra. Az egykori viszonyokat h?en tükröz? salgótarjáni Bányászati Múzeumban a döbbenet erejével hatott ránk az a tény, hogy egészen a múlt század derekáig milyen embertelen körülmények között dolgoztak férfiak, n?k és gyerekek. Kimondatlanul is óriási tiszteletet éreztünk irántuk. Sokadszorra is elb?völ?nek éreztük hazánk egyik ékszerdoboza, a Világörökség részét képez? Hollók?-Ófalu kontyolt nyeregtet?s parasztházait, amelyeknek falai között a palóc falusi életet hamisítatlanul sikerült meg?rizni. Jó volt felidézni Mohorán a Tolnai Klári Emlékházban egykori színészóriásunk felejthetetlen alakításait. Csesztve községben a Madách Emlékházban "Az ember tragédiája" költ?jének szobra el?tt állva egyként arra gondoltunk, hogy kitágult világunkban is jelszónak kell maradnia: "Itt élned, halnod kell!", vagyis ezen a földdarabon kell küzdenünk, bizakodnunk, boldogulnunk. A "legnagyobb palóc", Mikszáth Kálmán horpácsi emlékházának megtekintése után a helybeli nyugdíjas határ?r bajtársak odaadó vendégszeretetét élveztük. A monumentális balassagyarmati Palóc Múzeumban a pásztor- és kerámia m?vészetet, f?leg pedig a bölcs?t?l a halálig tartó palóc hétköznapi életet kísérhettük figyelemmel. A recski Nemzeti Emlékparkban a dokumentumok tanulmányozása után a döbbent tekintetekb?l a "soha ilyet még egyszer" kifejezés tükröz?dött. A melegt?l és a gazdag programtól fizikailag és szellemileg megfáradva, de lelkiekben meger?södve tértünk haza.
Kerek évfordulós születésnaposaink

(2017. augusztus 2.)

Augusztus hónapban Veres Pálné, Gy?ri Andrásné és Petrika Jánosné ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Szívb?l gratulálunk az "ifjú" ünnepelteknek. Kívánunk hosszú, boldog, örömökben b?velked? életet
Részt vettünk a Katonanóta fesztiválon.

(2017. július 29.)

Egyesületünk részt vett az Encsencs-i Katonanóta fesztiválon. Nagyszer? volt a rendezés, kiváló a hangulat... igen jól éreztük magunkat. Gratulálunk a szervez?knek.
Kerek évfordulós születésnapos.

(2017. július 7.)

Július hónapban Szatmári Zoltánné Erzsike ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Szívb?l gratulálunk, sok boldogságot, jó egészséget kívánunk.
Szent Lászlóra emlékeztünk

(2017. július 1.)

A volt Határ?rségre és annak véd?szentjére, I. Lászlóra emlékezett egyesületünk tagsága, valamint a Rend?rség állományában ma is aktív szolgálatot teljesít? határ?rök. Vincze István emlékez? beszédében kiemelte, hogy az egykori határ?röket összekapcsolja az a közös élmény- és érzelemvilág, amely a Határ?rségen kívül egyetlen más szervezetre sem volt jellemz?. A Rend?rség imázsát növeli a beintegrálódott határ?r állomány hivatástudata, jó szakmai felkészültsége és intézked?képessége. Szent László építette ki az els? szilárd határ?rizeti rendszert, melynek alapja a 78 vármegye volt. A volt határ?rök ma is büszkék véd?szentjükre, és ápolják a vele kapcsolatos nemes hagyományokat. A nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál a Határ?rség emlékére koszorút helyezett el a nyírbátori önkormányzat nevében Németh Attila alpolgármester, a Megyei Rend?r-f?kapitányság képviseletében pedig Farkas László ?rnagy. Koszorúztak a határrendészeti kirendeltségek delegáltjai: Végvári Gy?z? f?törzszászlós /Nyírbátor/, Csupor Zoltán alezredes /Csenger/, Ráskó Csaba alezredes /Kölcse/. A nyugdíjas egyesület koszorúját ?z Jánosné és Fábián Károly helyezték el. Az ünnepséget a határ?r Himnusz felemel? dallamai zárták.
Szatmár-beregi élményeket gy?jtöttünk

(2017. június 24.)

Hangulatos, élményekben b?velked? kirándulás keretében Szatmár-Bereg nevezetességeinek tekintélyes részét felkerestük, a Fábián házaspár magas szint? szervez? munkájának és kalauzolásának köszönhet?en. A Tunyogmatolcsi Kurta Kocsma Látogatóház egykori kocsmai berendezését látva azonnal felidéz?dtek emlékezetünkben Pet?fi ismert verssorai. A Kölcsey-Kende rokon családok által épített és mára gyönyör?en felújított cégénydányádi kastélyban kit?n? idegenvezetés mellett ismerkedtünk a vidéki nemesség egykori étkezési kultúrájával és konyhai berendezésével. Virtuálisan jelenít?dött meg el?ttünk a hatalmas angol park ritka, védett növény- és állatvilága. A Kölcsey emlékszobában megtudtuk, hogy megyénk híres költ?je a Kende-rokonság kérésére írta meg a Himnuszt 1823-ban. Kellemes volt újra körüljárni a túristvándi vízimalmot. Precíz m?ködését látva kifejeztük elismerésünket el?deink ötletessége el?tt. Kegyelettel adóztunk az egy éve elhunyt túristvándi Makai Béla néptanító, szakácskönyv-szerz? és meseíró emlékének, aki mindenest?l a természet gyermeke volt. Szatmárcsekén a Kölcsey-emlékházban a gazdag kiállítási anyag megtekintése közben nyomon kísértük Kölcsey írói és közéleti életútját, melynek legf?bb jellemz?je az elnyomott nép melletti kiállás és a rendíthetetlen hazaszeretet volt.Sokadjára is rabul ejtett bennünket a mintegy 600 síremlékb?l álló kopjás, csónakos fejfás temet? hangulata. Méltóság-teli csendben meditáltunk a Himnusz költ?jének síremléke el?tt. Ebéd után poharat emeltünk a névnapjához közeled? Orbán László határ?r-népm?vész bajtársunk egészségére, majd pedig er?teljesen zengtek ajkunkról a határ?r nóták. A nagyari Luby-kastély rózsakertjében álmélkodtunk a 450 rózsaféle csodálatos rendezettségben elénk táruló pompájában, és magunkba szívtuk a bel?lük áradó bódító illatokat. A 13. századi csarodai református templom eredeti freskói és sz?nyegmotívumai nyugalmat és békességet árasztottak, s jól harmonizáltak a jellegzetes beregi keresztszemes terít?kkel. Most is leny?gözött bennünket a paticsfalas tákosi "mezítlábas Notre Dame" festett fakazettás mennyezete, karzata és szószéke. Hazafelé tartva hangot adtunk azon vélekedésünknek, hogy megyénk igen gazdag természeti szépségekben és kulturális értékekben.
Fény ragyogta be az összejövetelünket.

(2017. június 6.)

Nem kell ahhoz ünnep, hogy a lelkekben ünnepi hangulat legyen. Így volt ez a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület legutóbbi összejövetelén, amikor is három tagtársunk került pozitív érzelmeink fókuszpontjába, aki június hónapban érik el kerek évfordulós születésnapjukat. Meleg szavakkal kívántunk hosszú, boldog életet 70. születésnapja alkalmából Májer Józsefnek és Gyarmati Ferencnek, valamint a hozzájuk képest "tinédzser" 65 éves ?z Lászlónak. Az ünnepeltek meghatódva fogadták a jókívánságokat. A hétköznapi ragyogást a Lászlók, Péterek és Margitok köszöntése tette teljessé. A mögöttünk hagyott Észak- Szabolcsi sikeres barangolás méltatása és a Szatmári kirándulás el?készítése után jóíz?en fogyasztottuk el az ízletes töltött káposztát és a finom süteményeket, s estébe nyúltak a jó hangulatú beszélgetések és nótázások.
Észak-Szabolcsban barangoltunk

(2017. június 4.)

Megyénk néhány északi településének nevezetességeivel ismerkedtünk meg egynapos kirándulás keretében, a Gyenes házaspár kiváló szervez? munkájának és kalauzolásának eredményeképpen. A paszabi sz?ttesházban él? bemutatás keretében elevenedett meg el?ttünk gyermekkorunk mindennapi valósága, a sz?nyegek, zsákok és más használati tárgyak szöv?székeken történ? el?állítása. Megtudtuk, hogy Turi Sándor egykori tanító kézimunka tanfolyamokat szervezett, ötletes helyi mintákat alkalmazva. A magyarság egyik legrégebbi településén, Szabolcsban hatalmas katlanként tárult elénk a honfoglalás-kori földvár a 15 méter széles vizesárokkal, ahol I. László idejében még egyházi zsinatot is tartottak. Gyönyörködtünk a Mudrányi- kúria pazar barokk díszítettségében és a virágzó növényekt?l pompázó parkjában. A 11-14. században vert falból épített gótikus templom el?tt - a Himnusz eléneklése mellett- megkoszorúztuk Szent László szobrát. Tokajban kiadós séta keretében megtekintettük a zsinagógát és a város szülöttjér?l, Paulay Edér?l elnevezett színházat. Tarcalon már messzir?l mágnesként vonzotta tekintetünket a kavicsbánya helyén képz?dött csodálatos tengerszem. Próbára tette állóképességünket az Ó-temet? feletti domb megmászása, ahol 2015-ben állították fel a nyolc és fél méter magas, Áldást osztó Krisztus szobrot. Megérte átrándulni a Borsod-megyei Tolcsva községbe is, ahol a Szirmay Waldbot kastély eleganciáján álmélkodtunk. Magával ragadó volt a férfi szalon, a faragott famennyezet, az intarziás parketta és a csodálatos reneszánsz faburkolat. A Hélia-D-Herba kastélyban folyamatában kísérhettük figyelemmel a Hélia-D termékek el?állítását. A fárasztó nap után fizikailag megviselten, de lelkiekben és ismeretekben gazdagodva tértünk haza szeretett városunkba.
Kerek évfordulós születésnaposok

(2017. május 9.)

Május hónapban Fábiánné Hangácsi Éva ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Gratulálunk, és nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk.
Helytálltunk a "Bátori Vigasság"-on

(2017. május 1.)

Szinte teljes létszámban jelentünk meg a nyírbátori városi majálison. A zenés ébreszt? meghallgatása után azonnal hozzáláttunk a sátorveréshez és az ebéd el?készítéséhez. Egy csoport az üstöt szállította, a másik a krumplit hámozta, a Szabó házaspár pedig levezényelte a gulyásleves f?zésének egész folyamatát. Az eredmény elkápráztató volt. Még a legínyencebbek is megnyalták ujjaikat a különleges kulináris élvezetet nyújtó étel elfogyasztása után. Közben lázasan készült a férfi kórus a fellépésre. A Fábián Károly karvezet? vezénylésével egyöntet?en, pattogósan és er?teljesen el?adott katona-nótákkal hatalmas tapsra ragadtattuk a szép számú néz?sereget. Megünnepeltük egyesületünk elnökének, Janovics Jánosnak nyugállományú ezredessé történ? el?léptetését. Méltán érezzük úgy, hogy a személyét ért nagy tisztesség az általa végzett kiváló munka elismerésén túl az egyesület tagjaira is rávetíti a megbecsülés fényét. A nap további részében sötétségbe hajlóan élveztük egymás társaságát és a változatos m?sorszámokat.
Kerek évfordulós születésnaposok

(2017. április 11.)

Április hónapban Szabó Gy?z? tagtársunk ünnepelte 75. születésnapját. Az egyesület nevében jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Neki és Kedves Családjának
Sikeres évet zárt egyesületünk.

(2017. március 21.)

Gazdag, színes programokról, oldott légkörr?l, er?s közösségi kohézióról adott számot évértékel?jében Janovics János az egyesület elnöke. A 76 f?t számláló tagságunk havonta tart programegyeztet? összejövetelt. Ilyenkor köszöntjük meg az adott hónapban névnapjukat és születésnapjukat ünnepl?ket, különösképpen a kerek évfordulós születésnaposokat. A klubdélutánokon pedig a különböz? öntevékeny csoportosulások, egyletek gyakorolnak, de nem szorulnak háttérbe a kártyajátékok sem. Következetesen ápoljuk a határ?r hagyományokat. Évente megemlékezünk I. Lászlóról, a határ?rök véd?szentjér?l. Halottak Napján méltóságteljes ünnepség keretében elhelyezzük a kegyelet koszorúit és virágait határ?r halottaink tiszteletére, a magunk által állított kopjafánál. Férfi kórusunk rendszeres résztvev?je az Encsencs-i Katonanóta Fesztiválnak, csakúgy, mint az "Életet az éveknek" megyei nyugdíjas kulturális seregszemlén. Az egyesületnek jól kiépített és tartalmas kapcsolata van a helyi önkormányzattal, a Bajtársi Egyesületek régiós tagszervezeteivel, nem utolsósorban pedig a megyei Rend?r-f?kapitánysággal. Nagy létszámban és színes programokkal vettünk részt a városi majálison és szüreti felvonuláson, továbbá az adventi és karácsonyi forgatagban. Csapataink eredményesen szerepeltek a rendvédelmi szervek régiós nyugdíjas egyesületeinek teke- és lövészversenyein, a f?z?versenynek pedig mi vagyunk a házigazdái. A megyei Rend?r-f?kapitányság mindenkor biztosítja tevékenységünkhöz a szükséges tárgyi feltételeket. Maradandó élményekkel gazdagítottak bennünket az Egri Várnapok, az Ópusztaszer-Szeged nyújtotta látnivalók, a Baktalórántháza-Tiszadob-Kállósemjén-i kastélylátogatás, különösképpen pedig a Rákóczi Szövetség támogatásával megvalósult Kárpátalja-i kirándulás. Szórakoztató m?sorokkal színesítettük zenés-táncos összejöveteleinket, melyek sorából ezúttal is kiemelkedett a disznóvágással egybekötött farsangi mulatság. A beszámolóhoz érkezett szép számú hozzászólásból egyaránt a megelégedettség és a közösséghez tartozás kellemes érzése csendült ki, mely biztosítéka a jöv?beni színes, vonzó programoknak és a jó hangulatú együttm?ködésnek. Hasonló elismeréssel nyilatkozott tevékenységünkr?l a taggy?lésünket jelenlétével megtisztel? Rácz Mihály nyugállományú honvéd ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Észak-Alföldi régiós vezet?je is.
N?társainkat köszöntöttük.

(2017. március 8.)

Egyesületünk férfi tagjai bens?séges ünnepség keretében köszöntötte n?társaikat. Miközben szeretettel emlékeztünk meg a márciusi jeles névnaposokról és születésnaposokról, közöttük is a kerek évfordulós születésnapjukat ünnepl? Benk? Zoltánnéról és Kolozsvári Attiláról, szívünk teljes melegével n?társaink felé fordultunk. Fábián Károly történelmi keretbe ágyazva mutatta be a n?k jogaiért folytatott évszázados harcot, ugyanakkor kiemelte, hogy a N?nap ma már els?sorban az édesanyák, nagymamák iránti hála és megbecsülés kinyilvánítása. Nekik köszönhetjük életünket, boldogságunkat, a családi t?zhely melegét. Figyelmességünk az évtizedes összetartozásról, szimbiózisról, egymásra utaltságról is szól. Mátrai Zoltán "Aranyosi Ervin: Kívánok boldog N?napot" cím? versének mély érzelmi együtthatóktól kísért el?adásával hangsúlyozta, hogy a szeretetbe fokozatosan áthajló szerelem és annak gyümölcse, a gyermek- áldás , valamint a róluk való gondoskodás az élet természetes velejárója és két feln?tt legszentebb cselekedete. A virágok ünnepélyes átadása után meghitt hangulatban fogyasztottuk el a farsangi disznóvágáskor e jeles alkalomra félretett hurkát.
Disznóvágással ?ztük el a telet.

(2017. február 24.)

Disznóvágással egybekötött vigassággal ?zte el a telet, a gonosz, ártó szellemeket, és köszöntötte a természet ébredését, az újabb reménységek beteljesítését ígér? kikeletet a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tagsága. Már pirkadatkor együtt volt az egész csapat. A férfiak levágták és feldolgozták a jókora disznót Janovics János és Gyarmati István böllérkedésével és vezérletével. Töltötték a hurkát-kolbászt, a Májer házaspár pedig dekányi pontossággal porciózta a kóstolókat. Örökös forralt-bor felel?sünk, Fodor Sándor gondoskodott arról, hogy megeredjen a nyelvünk. Hamar el is kezd?dtek a sztorizgatások, ugratások, tréfálkozások, s hogy Dóka Ferenc is elemében érezze magát, sorra jöttek el? a régmúltból a határ?r történetek. Közben az asszonyok elkészítették reggelire a pikáns íz? hagymás vért, ebédre a pörcöt, farsangi díszbe öltöztették az esti vigasság helyszínéül szolgáló klubtermet, s kínálgatták a finom pogácsát és fánkot. Az egész napos fáradtság köddé foszlott, amikor az esti mulatság nyitányaként színre léptek titkos, rejtett "tehetségeink", és operettekkel szórakoztattak bennünket. Házi bonvivánunk, Fábián Károly a "Londonban sej..." kezdet? dalt adta el?, majd egy igazi primadonnával, Levendáné Lengyel Valériával a "Te rongyos élet" cím? dalt, hivatásos m?vészeket megszégyenít? hitelességgel. Harascsák György Kabos Gyula-i magasságokba emelkedett a "Pénzemet én máma mind elmúlatom" cím? dal el?adása közben. A Horváth Mihályné és Petrika Jánosné által a mesék világából merített jelenetb?l megtudtuk, hogy a házastársi harmónia megteremtésének legjobb eszköze régen a férj kezében lév? bot volt. Miközben jót derültünk ezen, arra gondoltunk reménykedve, hogy ma már talán kifinomultabb eszközökkel történik mindez. Próbára tették nevet?izmainkat az "öreg, bottal járó asszonyok, akik menten hátrahagyták botjaikat, mikor kicsaptak a hámból és belefeledkeztek a mulatozásba. A hurka-kolbász vacsorát és a tombolasorsolást követ?en önfeledten nótáztunk és táncoltunk másnapba nyúlóan, melyhez a talpalávalót kit?n? zenészünk, Pásztor István szolgáltatta.
Együtt búcsúztattuk az Óévet

(2016. december 31. - 2017. január 1.)

Tagságunk ezúttal is együtt búcsúztatta a 2016-os esztend?t, és köszöntötte az el?ttünk álló évet. Egyetért?leg nyugtáztuk Janovics János elnök évet értékel? gondolatait, melyek a gazdag, személyiséget gazdagító és lélekemel? programokon túl els?sorban az egyesületen belüli jó hangulatról, valamint egymás kölcsönös tiszteletér?l és megbecsülésér?l szóltak. Egész éjjel jókedv?en anekdotáztunk, nótáztunk és önfeledten táncoltunk, mely utóbbihoz a zenét Pásztor István zenész szolgáltatta. Éjfélhez közeledvén kollektíven vonultunk a város f?terére, hogy részesei legyünk a település lakosságát átható örömérzésnek, s hogy együtt köszönthessük a titkos vágyainkat és fogadalmainkat remélhet?en beteljesít? új esztend?t.