Error
  • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character

Adventi hangulatban a nyírbátori határ?rök

(2016. november 25.)

Az adventi és a karácsonyi hangulat sz?tte át az egyesületünk zenés-táncos összejövetelét. A terem díszítettsége, az asztalra helyezett koszorúk , a lila és rózsaszín? gyertyák azt az életérzést sugallták, hogy az örömteli szórakozást ezen az estén áthatja az egymás felé fordulás, az önmagunkba tekintés, és a hit, remény, szeretet és bekésség iránti felfokozott vágyakozás, várakozás. Versekkel, jelenetekkel köszöntöttük a hónap jeles névnaposait, els?sorban az Erzsébeteket, Katalinokat, Jolánokat és Andrásokat. A villámtréfák öniróniaként az egyenruhások botlásait és esetlenségeit állították pellengérre. Szépek voltak n?i énekkarunk békét éltet? dalai, karácsonyi énekei. Janovics János elnök évet értékel? visszatekintésében a számtalan mozgalmas, vidám és személyiséget gazdagító program mellett els?sorban az egyesületen belüli harmonikus emberi kapcsolatokat, a tettrekészséget, a jó közösségi szellemet, valamint a kiváló hangulatot emelte ki, mint el?reviv? tényez?ket. Maradandó élményt nyújtottak az országjáró kirándulások, mindenekel?tt azonban a Kárpátalja-i barangolás. Eredményesen szerepeltünk a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós lövész-, teke-, f?z?- és borversenyein. Hangulatosak voltak a házi bor-, kocka-póker- és ultiversenyeink. Jól éreztük magunkat a zenés-táncos összejöveteleken. Produkcióinkkal nagy közönségsikert arattunk az encsencsi katonanóta fesztiválon, a megyei nyugdíjas kulturális seregszemlén, továbbá a városi szüreti felvonuláson. Az est további részében kisorsoltuk a tagjaink és a szponzorok által felajánlott tárgynyereményeket. A f?díjat, az Orbán László határ?r-népm?vész bajtársunk által felajánlott karikás ostort ezúttal Fodor Sándornak sikerült megnyernie, aki ugyancsak pattogósan cserdítette azt meg. Ezt követ?en a kötetlen beszélgetésé, nótázgatásé és táncolásé volt a f?szerep. Az utóbbihoz a zenét Pásztor István szolgáltatta, mindnyájunk megelégedésére.
Ulti- és póker verseny határ?r módra

(2016. november 15.)

A hagyományoknak megfelel?en ezúttal is hangulatos ulti- és kocka-póker versenyt rendezett egyesületünk. A szép számú érdekl?d?t is izgalomba hozó ultiversenyen az élcel?d? megjegyzéseken túl leginkább a durkmars-redurkmars, betli-rebetli, húszszáz-negyvenszáz, kontraparti kifejezések röpködtek. A többkörös selejtez? után négy versenyz? jutott a dönt?be, ahol egyenletes és bravúros teljesítménnyel Dóka Ferenc végzett az els? helyen, maga mögé utasítva a nyíltan gy?zelemre áhítozó Fábián Károlyt és a két évvel korábbi gy?ztes Fábiánné Hangácsi Évát. A számunkra eddig ismeretlen kocka-póker játékban leginkább Oláh Mihályné vonultatta fel a megfontoltsággal ötvözött kreativitást, s ezzel megszerezte a gy?zelmet. Okosan és szellemesen versenyzett a második helyre szorult Bara Györgyné is, csakúgy, mint a bronzérmes Májer Józsefné. A dobogóról lemaradt versenyz?k már is a revánsot emlegették.
Elhunyt bajtársainkra emlékeztünk

(2016. október 29.)

Bens?séges ünnepség keretében emlékeztünk határ?r halottainkra a Rend?rség állományában ma is aktív szolgálatot teljesít? volt határ?rökkel. Janovics János egyesületi elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy nemcsak emlékezünk, hanem tisztelgünk is tetteik és életútjuk el?tt. Ismerve és ismeretlenül is összeköt bennünket a bajtársiasság és sorsközösség, a határok ?rizetére, az ország szuverenitásának biztosítására irányuló olthatatlan tettrekészség. Meg?rizzük, és személyiségünkben továbbvisszük szakmaiságukat, tisztességüket, a szolgálat iránti alázatukat. Kosztolányi szavaival: "Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még..... nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább." Az ünnepség megható momentumaként elhangzott valamennyi elhunyt határ?r neve, rendfokozata és beosztása. A nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el Németh Attila, Nyírbátor város alpolgármestere. Megkoszorúzták az emlékhelyet: a megyei Rend?r-f?kapitányság képviseletében Tóth Zoltán alezredes, a nyírbátori rend?rkapitány megbízásából Posta Krisztián százados, a csengeri, kölcsei, záhonyi és nyírbátori határrendészeti kirendeltségek képvisel?i, valamint a határ?r nyugdíjas egyesület delegációja. Országosan is egyedülálló hagyományként jelen voltak az ünnepségen az 1962-ben Békés megyéb?l Nyírbátorba sorállományú határ?r szolgálatra bevonult javakorabeli obsitosok, akik azóta is évente találkoznak, újból és újból er?t merítve az együtt töltött két év felidézett élményeib?l. Koszorújukat a 2012-ben a bevonulásuk ötvenedik évfordulója alkalmából felavatott emléktáblánál helyezték el.
Kitettünk magunkért a szüreti felvonuláson.

(2016. szeptember 30.)

Népes csoportunk üde színfoltja volt a városi szüreti felvonulásnak. Lelkesen kezdtünk hozzá a díszít? munkához Harascsák György tagtársunknál, aki hetekig tartó munkával életnagyságú lovat fabrikált nikecellb?l, és hozzá egy lovaskocsi vázát. Sz?l?- és borostyán indával, berkenye ágakkal és sz?l?fürtökkel felöltöztettük az alkotást. Bakra ültettük az imitált kocsist, a kasfarba pedig az elmaradhatatlan "Bodrit", majd az építményt az indulás helyszínére gurítottuk. Itt csatlakoztak hozzánk a súrcot, kalapot magukra ölt? puttonyos férfiak, a csikós- és gulyáslegények, valamint a fehér szoknyába, népies blúzba öltözött kötényes szüretel? asszonyok, kosárkájukban sz?l?vel, borral és pogácsával. A polgármesteri hivatal el?tt a kisbírónk dobpergés után hangos szóval adta a lakosság tudtára aktuális intelmeit. Az ünnepség helyszínén, a Papok Rétjén préselési bemutatót tartottunk, elkínálgatva közel száz liter kipréselt finom mustot.Nagy volt az örömünk, amikor a bíráló bizottság els? helyezéssel jutalmazta teljesítményünket. Az Apostol együttessel visszarepültünk a hetvenes évekbe, s felidéztük fiatal éveink életérzéseit.Az ?szr?l, az elmúlásról, egyúttal a b? termésr?l, a finom ned? forrását jelent? szüretr?l zenés-táncos összejövetel keretében is megemlékeztünk.Az ?szi versek okozta melankolikus hangulatunk vidámságba csapott át, amikor a közelmúltbeli kárpátaljai kirándulás emlékére csasztuskákat énekeltünk, s az internetes ismerkedés és a szórövidítések buktatóiról, valamint a hálapénzr?l szóló csattanós szösszeneteket hallgattuk. Az ízletes vacsora elfogyasztását követ? ajándéktárgyak kisorsolásánál állandó zenészünknek, Pásztor Istvánnak kedvezett a szerencse, hiszen az Orbán László határ?r-népm?vész bajtársunk által f?díjként felajánlott karikás ostort neki sikerült megnyernie és megcserdítenie. Ezt követ?en éjfélig tartott az önfeledt mulatozás.
Kárpátaljai élménygy?jtés

(2016. szeptember 20.)

Kárpátalja nevezetességeit tekintettük meg három napos kirándulás keretében. Els? utunk a Rákóczi-szabadságharc bölcs?jébe, Beregszászba vezetett. A f?téren sétálva szembeötlött a nemrég felújított magyar f?iskola épületének impozáns látványa. A római katolikus templommal szemben tisztelegtünk Szent István mellszobra el?tt. A jelenleg szanatóriumként funkcionáló gyönyör? épületegyüttes, a Schönborn vadászkastély 50 hektáros parkja a kristálytiszta tóval tájépítészeti csodaként tárult elénk. A Szolyva-i emlékparkban a kárpátaljai magyarok adományaiból a sztálini terror áldozatainak emlékére állított siratófalnál szomorú szívvel gondoltunk a gulágokon és a két világháborúban életüket vesztettekre, köztük sok ezer magyar katonára. A közel egymillió lakost számláló, soknemzetiség? Lemberg a látnivalók sokaságával kápráztatott el bennünket. A zsidó- és német negyedb?l áradt a multikulturális atmoszféra, egyúttal a közösségmegtartó hagyománytisztelet is. Esend? lényeknek éreztük magunkat a latin székesegyház égbeszök? gótikus bels? terét, valamint a kápolnákkal és püspöki palotákkal együtt hatalmas területen elhelyezked? épületegyüttest látva. Leny?gözött bennünket a város büszkesége, az ezer f? befogadására képes balett- és operaház gazdag díszítettsége és monumentalitása. Jól éreztük magunkat a Rineken sétálva, szemlélve az örmény- és ortodox székesegyházat és a rengeteg múzeumot. Egyetért?leg nyugtáztuk, hogy Lemberg óvárosát méltán nyilvánította az UNESCO a világörökség részévé. Várakozással érkeztünk a Vereckei-hágóhoz, amelyen 895-ben átkelt a magyarság derékhada. Megkoszorúztuk az emlékm?vet, elénekeltük a Himnuszt, s meghatottsággal vegyes büszkeséggel szólaltattuk meg a honfoglalással kapcsolatos verseket, dalokat. Utunk végén bevettük a 400 méter magas hegyr?l hívogató, nemrég felújított Munkács várát. Miközben gyönyörködtünk a csodaszép kilátásban, felemlegettük Zrinyi Ilona h?siességét, aki maroknyi seregével megvédte a várat a túler?ben lév? osztrák sereg ellenében. Sokáig fogunk még táplálkozni e három nap felejthetetlen élményeib?l.
Kitartott az "örök h?ség"

(2016. szeptember 10.)

A hétköznapokba ünnepi momentumokat csempészett az élet a legutóbbi összejövetelünkön. Miközben tiszta szívvel köszöntöttük a névnapjukat szeptemberben ünnepl? Máriákat és Mihályokat, valamint a szeptemberi születésnapos tagtársainkat, figyelmünket els?sorban a könnyeikkel küzd? Gy?ri házaspárra irányítottuk. Gy?ri András nyugállományú határ?r ?rnagy és szeretett párja , Balogh Erzsébet 55 évvel ezel?tt fogadtak örök h?séget egymásnak. Szeretetüket és állhatatosságukat a fél évszázadnál több id? vasfoga sem tudta kikezdeni. A férj Urán, Ágerd?majorban, Zajtán és Létavértesen volt ?rsparancsnok, mindig ott, ahová a feladatok és az elöljárói szólították. Közben fokozatosan emelkedett a rendfokozati ranglétrán. Erzsébet pedig h? társként követte ?t, részben a Határ?rségnél, részben a civil szférában vállalva munkát. Áldozatkészsége a családi otthon melegének biztosításában és két gyermekük nevelésében példaérték? volt. A határ?r nyugdíjas közösségben igazi otthonra találtak. A egészségi állapotában er?sen megrendült férj valóságosan átszellemül, amikor egykori bajtársai társaságában lehet. S most e közösség ?szinte szeretettel fordult feléjük, ünnepelte ?ket, további hosszú, boldog életet kívánva.
F?z?verseny

(2016. szeptember 7.)

Hangulatos f?z?versenyen mérték össze szakácstudományukat a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez tartozó régiós egyesületek egyesületünk szervezésében. A fegyveres és rendvédelmi nyugdíjas egyesületek mintegy 30 f?s delegációja a versenyt megel?z?en Fábián Károly tagtársunk vezetésével várostörténeti sétán vett részt, melynek keretében megtekintették a minorita- és református templomokat, a várkastélyt a panoptikummal és a várostörténeti sétányt. Minden helyszínen színvonalas ismertetéseket hallgattak meg a Báthory-dinasztiáról, valamint a megtekintett objektumok történelmi-, m?vészettörténeti aspektusairól. A f?z?versenyen az egyenl? arányban kiosztott nyersanyagokból krumpligulyást kellett remekelni a csapatoknak. A Máté Antal polgármester, Tóth Sándor nyugállományú honvéd ezredes és Simonka Attila rend?r ezredes alkotta zs?ri alapos mérlegelés után a Nyíri Honvéd Egyesületnek /Nyíregyháza/ ítélte oda az arany fakanalat. Ezüst fakanalat nyert a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjas Egyesület csapata, míg a bronz fakanalat a Szabolcs Honvéd M?szaki Hagyomány?rz? Egyesület vihette el. A kölcsönös kóstolgatással és kötetlen beszélgetéssel záruló összejövetel maradandó élményt nyújtott a résztvev?knek.
Észak-Magyarország-i élménygy?jtés

(2016. augusztus 13.)

Észak-Magyarország történelmi nevezetességei és természeti csodái közül ez alkalommal Egert és Szilvásváradot látogattuk meg, a Fábián házaspár gondos el?készít? és színvonalas idegenvezet?i tevékenységének köszönhet?en. A Szent István által alapított Egri Bazilika gyönyör? bronzkapuján áthaladva mágnesként vonzotta tekintetünket a 40 méter magas kupola "Jelenések könyvét" ábrázoló freskója. A monumentális, 4-5 ezer f?t befogadó, 90 méter hosszú f?székesegyház padjaiba roskadva elméláztunk az emberi alkotóképesség határtalanságán. A várban az Egri Csillagok jeleneteit is magunk elé idézve büszkeséggel emlékeztünk az egykori h?s várvéd?kre, akik 1552-ben meghátrálásra kényszerítették a sokszoros túler?ben lév? oszmán sereget. Mintegy 5000 honfitársunkkal egyetemben részesei és néz?i lehettünk a várjátékoknak. Magával ragadott bennünket a korabeli jelmezek és fegyverek sokfélesége. Igazi harcot láttunk, igazi puskaropogással, ágyúdörgéssel és kardvívással. A minaret erkélyére korábban feljutó tagtársaink a müezzin szerepébe bújva hangos kiáltásokkal szólítottak imára bennünket. A Bükk, de talán az ország legszebb kirándulóhelyén, a Szalajka-völgyben a lovaspályától kisvasúttal jutottunk fel a Fátyolvízesésig. Betekintettünk az ?sember-barlangba, élveztük a pisztrángos tavakban kecsesen szökken? halak látványát. Közben beszívtuk a tiszta, friss leveg?t, s nyugtatólag hatott ránk a csordogáló patakok hangja. A gazdag eseménysor zárásaként elfogyasztottunk egy-egy adagot a hely gasztronómiai különlegességéb?l, a sült pisztrángból.
Orosházi nyugdíjas határ?rökkel találkoztunk

(2016. augusztus 11.)

Eseményekben, programokban gazdag id?szakot hagytunk magunk után. Az úgynevezett "Sakál-vokál" férfi kórusunk részt vett az Encsencs-i Katonanóta Fesztiválon, és az összeszokottságról tanúskodó, er?teljesen, katonásan megszólaltatott határ?r dalokkal hatalmas közönségsikert aratott. Szervezetten, nagy létszámban vettünk és veszünk részt a nyírbátori nyári kulturális rendezvényeken, színházi el?adásokon, és a Zenei Napok eseményein. Felejthetetlen élményt nyújtott valamennyiünk számára a megyénkben tartózkodó Orosházi Határ?r Nyugdíjas Egyesülettel való találkozás. A határ?r múlt és identitás, a határ?r létb?l fakadó sajátságos érzelemvilág révén azonnal megtaláltuk a közös hangot. Mintha csak tegnap váltunk volna el, - pedig még soha nem láttuk egymást - olyan "összeszokottsággal" szárnyaltak ajkunkról a határ?r nóták, s úgy hallgattuk a múltról szóló anekdotákat, mintha azoknak valaha egyként részesei lettünk volna. Állandó zenészünk, Pásztor István pedig "talpalávalójával" gondoskodott róla, hogy a táncparkett soha ne árválkodjon üresen. A s?r? eseménysor közepette arra is szakítottunk id?t, hogy gondosan el?készítsük az Eger-Szilvásvárad-i kirándulást, valamint a fegyveres er?k és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével megszervezend? bogrács f?z?versenyt, melynek házigazdái leszünk.
Fél évszázad jóban-rosszban

(2016. augusztus 9.)

Bens?séges családi összejövetel keretében ünnepelte aranylakodalmát a Seres házaspár: Seres József nyugállományú határ?r dandártábornok, a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság volt igazgatója, valamint szeretett párja, a Nyírbátorban megbecsülésnek és tiszteletnek örvend? Badar Ilona Ildikó nyugdíjas tanító. A Fehérgyarmaton, illetve Hermánszegen született fiatalok Nyírbátorban találtak egymásra, és mondtak örök h?séget 50 évvel ezel?tt. Szerelmük és szeretetük legy?zött minden el?ttük tornyosuló akadályt. Míg a férj a határ?r életpálya rögös útján haladt el?re viharos gyorsasággal, addig hitvese beteljesítette a legnemesebb emberi hivatást: odaadással készítette fel a feln?tt életre az alsó tagozatos csemetéket. S közben félt? gonddal ?rizte a családi t?zhely melegét, biztosította a férj karrierjéhez, felel?sségteljes munkájához szükséges nyugodt, kiegyensúlyozott hátteret, nevelte két gyermeküket, szerelmük áldását és gyümölcsét. Most összejöttek a gyermekek, unokák és közeli családtagok, hogy mindezekért köszönetet mondjanak. A könnyeivel küszköd? "örökifjú" pár meger?sítette egykori h?ségesküjét, mely a fél évszázad során megélt örömök és leküzdött akadályok esszenciájaként még acélosabban csengett, mint 50 évvel ezel?tt. A Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület emléklapját és ajándékát Fodor Sándor és felesége nyújtotta át, hosszú, boldog, szeretettel és békességgel teli életet kívánva.
Kerek évfordulós születésnaposunk

(2016. augusztus 5.)

Augusztus hónapban Novák József tagtársunk 75. életévébe lép. Kerek évfordulós születésnapja alkalmából szívb?l gratulálunk, és hosszú boldog életet kívánunk.
A közönségsiker ezúttal sem maradt el

(2016. július 25.)

Egyesületünk részt vett Encsencsen az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerül? "Katonanóta-fesztivál"-on. A Sakál-Vokál együttest az egyesületünkb?l nagyon sokan elkísérték és lelkesen szurkoltak, tapsoltak. Többek között ennek is köszönhet?, hogy énekkarunk óriási közönségsikert aratott. Nem is lehet kétséges, hogy a szervez?k a továbbiakban is számítanak részvételünkre. Hiányunk óriási ?rt keletkeztetne a rendezvény színvonalában. De az ilyen jó atmoszférájú rendezvényeken bármikor szívesen részt veszünk. Köszönet a szervez?knek.
Véd?szentünkre emlékeztünk

(2016. június 25.)

I. Lászlóra, a határ?rök véd?szentjére, valamint a 2008-ban megsz?nt Határ?rségre emlékeztünk, mi a nyírbátori nyugállományú, és a Rend?rség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesít? volt határ?rök. Janovics János, a helyi határ?r nyugdíjas egyesület elnöke emlékez? beszédében méltatta Szent László országépít?-, gyarapító és egyházszervez? tevékenységét, különösképpen pedig a határ?rizet, határvédelem terén szerzett elévülhetetlen érdemeit. Kiemelte továbbá, hogy a Határ?rség fizikai valóságában megsz?nt ugyan létezni, de a volt határ?rök érzés- és gondolatvilágában tovább él. Emléke olyan sajátságos identitást kölcsönöz, mely er?s kohézióként tartja össze a határ?rizeti múlt részeseit. Az elhunyt határ?rök és a Határ?rség emlékére a nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el Németh Attila Nyírbátor város alpolgármestere, Nagy István ezredes nyírbátori rend?rkapitány, Simonka Attila ezredes nyírbátori határrendészeti kirendeltségvezet?, Ráskó Csaba alezredes kölcsei határrendészeti kirendeltségvezet?-helyettes, valamint a határ?r nyugdíjas egyesület delegációja. Felemel? érzés volt részt venni az emlékez? ünnepségen.
Felújított kastélyokat tekintettünk meg a megyénkben.

(2016. június 20.)

Megyénk három felújított kastélyát látogattunk meg egynapos kirándulás keretében. A baktalórántházi Dégenfeld-kastély hullámos terepen elhelyezked? gyönyör? kertkompozíciója, szélükön növénykülönlegességekkel azonnal mély benyomást tett ránk. Megragadta tekintetünket a kastély klasszicista stílusú elegáns homlokzata, valamint a szobák dongaboltozatos kialakítása. Az interaktív múzeumban virtuálisan felépített világként jelentek meg el?ttünk a helytörténeti és néprajzi ereklyék és hagyományok. Régi fényében pompázik a tiszadobi Andrássy-kastély. Leny?gözött bennünket az ebédl? Rippl-Rónai által tervezett káprázatos Tiffany üvegablaka az Andrássyak címerével. Pompázatos látvány a háromkarú, gazdagon díszített tölgyfalépcs?. Andrássy Katinka szobájából nagyszer? volt a kilátás. Szemet gyönyörködtet?ek a korabeli bútorok, kandallók és csillárok. Próbára tettük tájékozódó képességünket a nyolc hektáros park tiszafákkal szegélyezett, liliom rajzolatú bukszus labirintusában. Jól éreztük magunkat Kállósemjénben, Kállay Miklós egykori miniszterelnök rekonstruált családi kúriájában. Esztétikusak és elegánsak a helyiségek, különösen a rendezvényterem és a húszas éveket idéz? kávézó. Az arisztokrácia és az egyszer? emberek életér?l, szokásairól meglév? ismereteinket interaktív és hagyományos kiállító termekben gazdagítottuk. A férfiak körében óriási sikere volt az eredeti, m?köd?képes l928-as Ford A modellnek. Az ízletes vacsora elfogyasztása után jó hangulatban tértünk haza, sikeres napot hagyva magunk mögött.
Délmagyarországi élménygy?jtés

(2016. május 13.)

Ópusztaszer és Szeged látványosságaival ismerkedtünk meg két napos kirándulás keretében. Ópusztaszeren a Történelmi Emlékparkban megelevenedett a múlt, s tárgyi emlékek, festmények, relikviák vezettek végig bennünket a kalandozó magyarság mindennapi életén. Sokadszorra is megcsodáltuk a monumentális Feszty körképet, mely a honfoglalás pillanatait megörökítve leny?göz? élményt nyújt. Kora este kisvasúttal indultunk szegedi városnézésre, s gyönyörködhettünk a régi víztoronyban, a török fürd?ben, a belváros szecessziós palotáiban, s szívtuk az ózondús leveg?t az újszegedi Ligetben. Kortyoltunk az Anna kút gyógyvízéb?l, s elámultunk a Reök palota elegáns díszítettségén. Kegyelettel emlékeztünk az aradi vértanúkra a róluk elnevezett téren. A Dóm téren monumentalitásával és finom bels? kidolgozottságával leny?gözött bennünket a Fogadalmi Templom, de felejthetetlen látványosságot nyújtottak a dekoratív téglaarchitektúrával készült egyetemi épületek és a püspöki palota is. A Széchenyi téren felfrissültünk, majd átmentünk a Nemzeti Színházhoz, a szegedi vár maradványainak megtekintése után pedig hosszú sétát tettünk a Tisza partján. A nap betet?zéseként a Vadaspark zömében szabadon tartott 104 állatfaj 650 egyedének életébe tekintettünk be. Fizikailag kimerülve, de lelkileg felfrissülve és szellemileg gazdagodva tértünk haza Nyírbátorba.
A fák az égig n?nek...

(2016. április 29.)

Egyesületünk is részt vett a "Zöld város" program keretében szervezett faültetési akcióban, melynek során a város társadalmi szervezetei, intézményei és egyesületei járultak hozzá a zöld és egészséges város megteremtéséhez.
Kerek évfordulós születésnapos

(2016. április 5.)

Április hónapban Ariné Erzsike ünnepli kerek évfordulós születés napját. Gratulálunk és hosszú, boldog életet kívánunk.
Megelégedettség és oldott légkör az évértékel?n

(2016. március 22.)

Bens?séges hangulat, oldott légkör, egymás problémái iránti érzékenység és segít?készség jellemezte az egyesületünkön belüli viszonyokat" - jelentette ki Janovics János elnök az évet értékel? közgy?lésen. Hasonlóan foglaltak állást a kés?bbi hozzászólók is. Ez a bels? kohézió volt az alapja a gazdag programok eredményes végrehajtásának. Megrendít? élmény volt szembesülni Auschwitzban és Birkenauban a holocaust szörny?ségeivel. Nem lehet elfeledni a krakkói Mária templom szárnyas oltárát, a "Schindler listája"-ból ismert Kazimierz zsidónegyedet, a Wawel-hegyen lév? és magyar királyoknak is nyughelyet adó katedrálist. Bebarangoltuk a felújított diósgy?ri várat és környékét. Ünnepivé magasztosultak a szürke hétköznapok, amikor köszöntöttük a n?ket, a kerek évfordulós születésnaposainkat, vagy a 60. házassági évfordulójukat ünnepl? Hankóczi házaspárt. A régiós bajtársi egyesületek részvételével emlékeztünk meg a volt Határ?rségr?l és annak véd?szentjér?l, Szent Lászlóról. A magunk állította kopjafánál hajtottunk fejet elhunyt határ?r bajtársaink emléke el?tt. Zenés-táncos összejövetel keretében kergettük el e telet, az ártó szellemeket, s vidáman ünnepeltük meg a jó bor, az ízletes ned? forrását , a sz?l?szüretet. Az adventi és karácsonyi szeretetmorzsák szétszórásának jegyében telt el az év végi összejövetel, s az óévet is együtt búcsúztattuk. Kiválóan álltunk helyt a bajtársi egyesületek közötti versenyeken, a bowling versenynek és a kispuska lövészetnek pedig mi voltunk a házigazdái. Hangulatos borversenyt szerveztünk, s a lórum és ulti összecsapás is nagy létszámú résztvev?t ültetett asztalhoz. Férfi kórusunk osztatlan sikert aratott az Encsencs- i katonanóta fesztiválon és a megyei kulturális seregszemlén. Magasztos, egyben felemel? érzés volt részt venni az egyesület jubileumi közgy?lésén, ahol a helyi önkormányzat csapatzászlót adományozott részünkre. Az egyesületben minden feltétel adott az eddigi tevékenységek sikeres folytatásához és b?vítéséhez.
Bens?séges n?napi köszöntés

(2016. március 8.)

Kijutott az ünneplésb?l egyesületünk tagságának, különösképpen pedig hölgy tagtársainknak a március havi összejövetelünkön. A jeles névnaposok: a Sándorok, Józsefek, Zoltánok és Gáborok megköszöntése után a hatvanadik születésnapját ünnepl? Oláh Mihályra és Tóth Károlyra irányítottuk tekintetünket és szeretetünket. Ezen a napon azonban mindenekel?tt n?társaink köszöntésére fókuszáltunk. Fábián Károly árnyalt különbséget tett a bájos, csábításra, hódításra termett hölgy, a gyermekét és unokáját feltétel nélkül, odaadással szeret? anya, nagymama, és a követelményeket támasztó szül? között. Janovics János kifejezte hálánkat a családi fészek melegéért, az élet viharaiban való szüntelen helytállásért, s ironikusan vállalta a családon belüli további "elnyomatásunkat". Mindketten hangsúlyozták, hogy az emberi élet csak velük lehet teljes, boldogság nélkülük nem képzelhet? el. A tiszteletünket és megbecsülésünket jelképez? virágok átnyújtását követ?en meglepetésben volt részünk: egyesületünk legid?sebb házaspárja, Hankóczi Béla és kedves Neje egy-egy szép terít?t, a gy?ri házaspár pedig egy-egy mézeskalács szívet nyújtottak át a hölgyeknek.
Összemértük borainkat

(2016. február 12.)

Nagyszámú érdekl?d? jelenlétében hangulatos borverseny zajlott le egyesületünkben, Harascsák György tagtársunk kiváló szervez?- és gondos el?készít? munkájának köszönhet?en. Amíg a zs?ri értékelte a 16 f? által benevezett 24-féle bort, addig az érdekl?d?k szemrevételezték a sz?lészet és borászat tárgyi rekvizitumaiból összeállított kiállítást, valamint összemérték tudásukat a fröccskészítés változataival kapcsolatos szellemi totóversenyen. A zs?ri elnöke értékelésében joggal illette dicsér? szavakkal a min?sített borok tisztaságát, színét, illatát és ízét. Vörös bor kategóriában Harascsák György és Gyarmati Ferenc szerzett megosztott aranyérmet, Szakács Antalné el?tt. Fehér bor kategóriában Vincze István szerezte meg az els? helyezést, maga mögé utasítva Gebri Gábort és Szakács Antalnét. A gyümölcs borok versenyében Harascsák György végzett az élen. ?t követte Fábián Károly és Szakács Antalné. A jó hangulatú és színvonalas verseny bordalok éneklésével zárult.
Télbúcsúztatás disznóvágással

(2016. február 12.)

Disznóvágással egybekötött farsangi mulatság keretében ?ztük el a telet, az ártó szellemeket és tisztítottuk meg jelképesen lelkünket. Már korán reggel együtt volt a lelkes csapat. Verték a sátrat, farsangi díszbe öltöztették a termet, dolgozták fel a levágott disznót. Készült a hagymás vér és a pörc. Az éhesebbek megdézsmálták a disznó fülét, farkát és a máját is. Fogyott a meleg tea és a forralt bor. Közben folyt az anekdotázás, az emlékezet által er?sen megszépített régi határ?r sztorik felidézése, és egymás megtréfálása, ugratása. A télbúcsúztatás, a kölcsönös örömszerzés jegyében telt el az esti zenés-táncos összejövetel is. A tréfás jelenetek sorából kiemelkedett a roma folklór hagyományokat megidéz? asszonycsoport temperamentumos cigány tánca. A hurka-kolbász vacsorát, és a -"disznóságokat" b?ven tartalmazó - ajándéktárgyak tombolasorsolását követ?en éjszakába nyúló önfeledt nótázás és tánc vette kezdetét, melyhez a talpalávalót ezúttal is Pásztor István zenész szolgáltatta, közmegelégedésre.
Kerek évfordulós születésnaposok

(2016. február 3.)

Február hónapban Diószegi Józsefné és Gyarmati Ferencné ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Gratulálunk és hosszú, boldog életet kívánunk mindkét tagtársunknak.
Kerek évfordulós születésnaposunk

(2016. január 26.)

Január hónapban Farkas Jánosné Marika ünnepli kerek évfordulós születésnapját. Az egyesület nevében hosszú, boldog életet kívánunk Neki és Kedves Családjának.
Jubiláltak a határ?r nyugdíjasok

(2016. január 19.)

Magasztos, felemel? pillanatokat éltünk át a meghívott vendégekkel együtt az egyesületünk jubileumi közgy?lésén. Tíz évvel ezel?tt 46 f?vel alakult meg a határ?r nyugdíjas egyesület abból a célból, hogy a szabadid? hasznos eltöltéséhez, a személyiséget éltet? regeneráló programok szervezéséhez segítséget nyújtson, továbbá ápolja a határ?r hagyományokat s aktuális tájékoztatást nyújtson a határ?rizeti eseményekr?l. Az alapításban és szervez?munkában kifejtett tevékenységéért maximális elismerés illeti meg Bücs Jánost, aki hat éven át az elnöki funkciókat is ellátta. Janovics János elnök visszatekintéséb?l egy gazdag, színes tevékenységrendszer és egy mozgalmas közösségi élet képe rajzolódott ki. Bens?séges ünnepség keretében köszöntöttük a kerek évfordulós születésnapjukat és házassági évfordulójukat ünnepl? tagtársainkat. Feledhetetlen élményekkel gazdagítottak bennünket az országjáró és külföldi kirándulások. Önfeledt hangulatúak voltak a zenés-táncos összejöveteleink. Évente megemlékeztünk elhunyt bajtársainkról, Szent László napján pedig a volt Határ?rségr?l, mélyítve a határ?r öntudatot és identitást. Az egyesület bels? dinamikáját tükrözik a megalakult és jól m?köd? önképz? csoportok. A közgy?lés megejt? momentumaként emléklapot vettek át az alapító atyák. Nyírbátor város önkormányzata az ünnepi alkalomból csapatzászlót adományozott az egyesületnek. Máté Antal polgármester a város és az egyesület integráns m?ködését méltatta, és további támogatásáról biztosította az egyesületet. Farkas József dandártábornok megyei rend?r-f?kapitány megköszönte azt a magas szint? szakmai tudást és szilárd erkölcsi tartást, melyet az id?sebb határ?rök hagyományoztak utódaikra, egyúttal együttm?ködési megállapodás aláírásával garantálta a m?ködéshez szükséges feltételek biztosítását. Havasi Zoltán dandártábornok, a Rend?r és Honvéd Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségének elnöke az elismer? szavak mellett a f?hatóságokkal való viszony rendezettségér?l ejtett szót. Esküdt Lajos és Tóth Sándor ezredes urak a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét képviselve mondtak köszönetet a honvéd és rendvédelmi nyugdíjas egyesületek közötti harmonikus kapcsolatok ápolásáért. Valamennyi hozzászólóló emlékszalagot kötött az újonnan birtokba vett csapatzászlóra, továbbá ajándékokat nyújtottak át a legaktívabb egyesületi tagoknak. Ugyanezt tették a társ nyugdíjas szervezetek és a határrendészeti kirendeltségek vezet?i. Az érzelmi együtthatókban b?velked? közgy?lés résztvev?i a közösen elfogyasztott ebéd közben kívántak egymásnak további kellemes élménygy?jtést.
Együtt búcsúztattuk az Ó-évet s köszöntöttük az újat

(2015. december 31. - 2016. január 1.)

"A hagyományoknak megfelel?en ezúttal is együtt voltunk szilveszter éjszakáján. Kirobbanóan jókedv? mulatsággal búcsúztattuk el a 2015-ös esztend?t, és kölcsönös jókívánságokkal köszöntöttük a 2016-os évet. A vállalkozó szellem?ek a nagy hideg ellenére részt vettek a városi rendezvényeken is. Mindenkinek békés, boldog új esztend?t kívánunk.