Error
  • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character

Az adventi hangulatot önfeledt jókedv váltotta fel

(2015. november 30.)

Az ?szinte egymás felé fordulás, az adventi és karácsonyi szeretetmorzsák szétszórásának jegyében telt el az általunk rendezett zenés-táncos összejövetel. Az ünnepi díszbe öltözött teremben a Gy?ri Andrásné által személyre szabottan elkészített mézeskalács figurák vártak bennünket asztalainknál. Gyenes Józsefné felidézte a november-decemberi jeles névnapok eredetét és a hozzájuk kapcsolódó hagyományokat, majd tiszta szívb?l kívánta, hogy a hit, remény és szeretet inspirálta lelki elmélyülés hassa át az adventi várakozásunkat és a karácsonyi ünnepeket. Janovics János elnök évértékel? visszatekintésében hangsúlyozta, hogy méltán lehetünk büszkék az egyesületen belüli oldott, szeretetteljes légkörre, a maradandó élményeket nyújtó kirándulásokra, a városi rendezvényeken való aktív szerepvállalásunkra, a fegyveres szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós versenyein elért kimagasló eredményeinkre, a formálódó önképz? csoportjainkra, valamint a hagyományosan tartalmas testvér kapcsolatainkra. A tombolasorsoláson a f?díjat, az Orbán László tagtársunk által készített karikás ostort ezúttal Gyarmati Ferencnek sikerült megnyernie és megcserdítenie. Ezt követ?en önfeledt jókedv bontakozott ki, nótázás és tánc vette kezdetét, melyhez a zenét Pásztor István szolgáltatta, valamennyiünk megelégedésére.
Mindent vitt a piros húsz-száz terített durchmars

(2015. november 19.)

A hagyományokat folytatva ezúttal is hangulatos ulti- és lórum versenyt rendeztünk. A 28 versenyz? - nagyszámú néz? el?tt lezajlott - összecsapása az utolsó pillanatig nyílt és izgalmas volt, b?velkedett szellemes és váratlan megoldásokban. Az ultiversenyt fölényesen nyerte meg Gyarmati Ferenc, akinek a piros húsz-száz terített durchmarsa mindent vitt. Egyenletes teljesítményt nyújtva szerezte meg az ezüstérmet Bara György, míg a bronzérem Gebri Gábornak jutott. A lórum verseny gy?ztese Gyenes Józsefné lett, maga mögé utasítva Bara Györgynét és Dóka Ferencnét. A szerencse forgandóságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a korábbi nyertesek címvédése a hosszú évek során még egyszer sem sikerült.
Tisztelgés el?deink emléke el?tt

(2015. október 31.)

Bens?séges ünnepség keretében emlékeztünk elhunyt bajtársaikra a Rend?rség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesít? volt határ?r állománnyal együtt. Janovics János egyesületi elnök emlékez? beszédében kiemelte, hogy határ?r el?deink derekas, sokszor h?sies helytállása, hivatásszeretete, szakmai felkészültsége, embersége és erkölcsi tartása beleivódott személyiségünkbe, "beleégett" szívünkbe-lelkünkbe, és mindennapi cselekedeteink vezérl? csillagává vált. Az ünnepség meghatározó momentumaként évtizedes bontásban hangzott el az igazgatóság elhunyt határ?reinek neve, rendfokozata és beosztása. A nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rend?r-f?kapitányság részér?l Szomor Péter alezredes, Nyírbátor Város Polgármesteri Hivatala képviseletében Máté Antal polgármester és Németh Attila alpolgármester, Simonka Attila ezredes a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség vezet?je, Ráskó Csaba alezredes a Kölcse Határrendészeti Kirendeltség képviseletében, valamint a határ?r nyugdíjas egyesület delegációja. Az ünnepség keretében megkoszorúztuk a határ?r h?si halottak emlékoszlopát is. Elhunyt bajtársaink emlékét szívünkben meg?rizzük.
Kerek évfordulós születésnapos

(2015. október 9.)

Október hónapban ünnepli 65. születésnapját Fábián Károly tagtársunk. Jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk Neki.
Vidáman ünnepeltük a szüretet

(2015. szeptember 25.)

Az ?sz, az elmúlás, egyúttal a szüret, a jó bor és az ebb?l fakadó der?s hangulat jegyében rendeztük meg zenés-táncos összejövetelünket. Az ízletes vacsorát követ? m?sor keretében az ?szi hónapok legjelent?sebb napjainak eseményeit mutatták be a szerepl?k, "Pet?fi: Itt van az ?sz..." cím? versével egybecseng?en pedig mi is elmondtuk az ?szr?l: "...Tudja isten, hogy mi okból szeretem,- de szeretem." A vidám jelenetek sorában a feleségük h?ségét magabiztosan hangoztató férjek kiábrándult csalódottságán derültünk kárörvend?en. A magunk által felajánlott ajándéktárgyak tombolasorsolásán a f?díjat, az Orbán László nyugdíjas határ?r-népm?vész bajtársunk által adományozott karikás ostort ezúttal Oláh Mihálynak sikerült megnyernie és megcserdítenie. Az ezt követ? önfeledt nótázáshoz és tánchoz Pásztor István szolgáltatta a zenét, valamennyiünk megelégedésére.
Bowlingoztak a rendvédelmi nyugdíjasok

(2015. szeptember 1.)

A hagyományoknak megfelel?en ez évben is megrendezésre került a régióban tevékenyked? fegyveres er?k és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek bowlingversenye, ezúttal is egyesületünk szervezésében. A szép számú résztvev? csapat versenyz?i korukat meghazudtoló er?bedobással és frissességgel küzdve borogatták a bábukat, komoly pontszámokat elérve. A csapatversenyt a Fegyveres Er?k és Rendvédelmi Szervek Klub /Nyíregyháza/ nyerte, a Miskolci Hely?rségi Klub és a Nyíregyházi Toborzó Iroda el?tt. A férfiak egyéni versenyében Gyenes József /Nyírbátor/ végzett az élen, maga mögé utasítva Garai Kálmánt /Fegyveres Er?k... Klub/ és a Nyíri Honvéd versenyz?jét, Seb?k Jánost. A n?k összecsapásából Terdik Péterné /Nyírbátor/ került ki gy?ztesen.
Élménydús Diósgy?r-Lillafüred-i kirándulás

(2015. augusztus 10.)

Diósgy?r és Lillafüred turisztikai látványosságaival és történelmi nevezetességeivel ismerkedtünk meg, Gyenes Józsefné körültekint? szervez? munkájának és szakszer? kalauzolásának köszönhet?en. A diósgy?ri várban jelmezes animációval f?szerezett vártúránk els? állomásán hatalmas méreteivel leny?gözött bennünket a lovagterem, azon belül is a Szent Lászlónak a kunokkal vívott küzdelmét megörökít? két monumentális freskó. A krakkói székesegyház után most újból fejet hajtottunk Szent Hedvig lengyel királyn? emléke el?tt, akinek apja, Nagy Lajos magyar király építtetett kápolnát Diósgy?r várában. A királyok termében megismerkedtünk azoknak a nagy magyar uralkodóknak - Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Mátyás király - hagyatékaival, akik szerepet játszottak a diósgy?ri vár történelmében. Magával ragadott bennünket a királynék termének pompája. Érdekes volt a f?szerek világa, a vártörténeti kiállítás, az éremverde, a címertár, valamint a középkori életet bemutató történelmi panoptikum. Lillafüreden sétáltunk a Hámori-tó körül, h?söltünk a vízesés alatt, körbejártuk a palotaszállót, s gyönyörködtünk a függ?kertben. Kisvasútra szálltunk, s az óriás fák árnyékában araszolva szemünk elé tárult az újmassai ?skohó és a pisztrángos, miközben belélegeztük az ózondús hegyi-erdei leveg?t. Az István barlang 1445 méteres túráján sokadszorra is megcsodáltuk a meseszép cseppk?alakzatokat, többek között a Mamutfogsort, az Oszlopok csarnokát és a Színháztermet, s szívtuk a pollenmentes, százszázalékos páratartalmú leveg?t. A kánikulától fizikailag kimerülve, de az átélt élményekt?l lelkileg feltölt?dve tértünk haza.
Egymásból merítettek er?t 60 éven át

(2015. augusztus 9.)

A szürke hétköznapok ünnepivé magasztosultak a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjas Egyesület augusztusi összejövetelén. Miközben ugyanis Janovics János elnök értékelte az el?z? hónap eseményeit - többek között férfi kórusunknak az encsencsi katona-nóta fesztiválon való kit?n? szereplését, valamint a közelmúltban klubdélután keretében f?zött ínycsiklandozó halászlé estebédet - , azon közben szívünket felkészítettük ünnepeltjeink méltó megköszöntésére. 75 évvel ezel?tt látta meg a napvilágot Szabó Gy?z?né Marika, akinek egyként hálával tartozunk azokért a finom falatokért, melyeket szakács férjével prezentáltak sok-sok éven át. Valamennyiünk szeme elfelh?södött, amikor a 60. házassági évfordulójukat ünnepl? Hankóczi Béla és kedves párja, Gönczi Zsófia köszöntésére került sor. Az "Éljenek soká..." kezdet? dal eléneklése közben magunkban azt kívántuk, bárcsak sokan megélhetnék ezt a szép kort párban, szeretetben és békességben., ahogyan az ünnepeltjeink. S bár az örökifjú férj megpróbálta -alkoholos befolyásoltságra hivatkozva - tréfával elütni a 60 évvel ezel?tti egymásra találást és az együtt töltött gyönyör? éveket, fátyolossá vált tekintete kölcsönös és mély szeretetr?l árulkodott. A Szabóné-Marika által készített slambuc és egyéb finomságok fogyasztása közben arról beszélgettünk, hogy az ilyen magasztos pillanatok tovább acélozzák közösségünk kohézióját.
A határ?rök véd?szentjére emlékeztünk

(2015. június 13.)

Szent Lászlóra, a határ?rök véd?szentjére és a volt Határ?rségre emlékezett egyesületünk tagjai, valamint a Rend?rség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesít? egykori határ?rök. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Tóth Sándor nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének régiós elnöke, továbbá a nyíregyházi Nyíri Honvéd- és a Szabolcsi M?szaki Hagyomány?rz? Egyesület delegációja. Janovics János egyesületi elnök ünnepi beszédében méltatta I. László király emberi és uralkodói nagyságát, aki egy személyben volt az államrend megszilárdítója, a határ?rizet megszervez?je, az egyházak támogatója, a n?k védelmez?je és az elesettek gyámolítója. A volt határ?röket pedig ma is elválaszthatatlan kötelékként f?zi össze az a sajátságos bels? kohézió, érzelemvilág és identitástudat, amely mindig is jellemezte a határ?r közösségeket. A nyugdíjas egyesület által emelt kopjafánál elhelyezték a megemlékezés koszorúját a nyírbátori önkormányzat, a megyei rend?r-f?kapitányság és a határrendészeti kirendeltségek képvisel?i, valamint a helyi nyugdíjas egyesület delegáltjai. A Határ?r Napon került megrendezésre a kispuska l?verseny a fegyveres- és rendvédelmi szervek régiós nyugdíjas egyesületeinek részvételével. A csapatversenyt a házigazdák I. csapata nyerte, maga mögé utasítva a Nyíri Honvéd Egyesületet és Nyírbátor II. csapatát. A szoros egyéni versenyben Terdik Péter /Nyírbátor/ végzett az élen. A II. helyezésen Banu László /Nyíri Honvéd/ és Gyenes József /Nyírbátor/ osztozott azonos pontszámmal. Az ünnepi aktus szalonnasütéssel kísért kötetlen beszélgetéssel zárult.
A megrendültséget emelkedett hangulat váltotta fel

(2015. június 13.)

Dél-Lengyelország természeti szépségeivel, építészeti látványosságaival és történelmi nevezetességeivel ismerkedtünk meg négy napos kirándulás keretében. Az egykor a magyar királyság határfolyójaként számon tartott Dunajecen tett tutajozás során kezdeti szorongásaink a táj leny?göz? szépségeinek láttán fokozatosan adták át helyüket az álmélkodásnak, f?leg amikor a hét kilométer hosszú "kanyonon" haladtunk át. Zakopánéban siklóval osontunk fel az 1223 méter magas Gubalowkára, s onnan csodáltuk meg az alattunk elterül? város, valamint a fölénk tornyosuló Tátra páratlan látványát.
Auschwitzban és Birkenauban, ahol milliónál is több embert, köztük 430 ezer zsidó honfitársunkat semmisítettek meg, a falakból és a hátrahagyott személyes tárgyakból áradt a mély emberi tragédia, mellyel szembesülni sokkoló élmény volt.
Az egymilliós lélekszámú Krakkóban Európa legnagyobb f?terén megállva mágnesként vonzotta tekintetünket az árkádos posztócsarnok, a volt városházi kilátó torony, különösképpen pedig a 80 méter magas Mária templom, melynek égbeszök? falai alatt részesei voltunk Európa második legnagyobb, 200 alakot ábrázoló gyönyör? gótikus szárnyas oltár kinyitásának. Felkerestük a lengyelek által kultikus helyként látogatott ferences kolostort és templomot, melynek falai között II. János Pál lengyel pápa kezdetben egyszer? szerzetes, majd püspök, érsek, végül - pápává választásáig - bíboros volt, s ahová élete végéig gyakran visszajárt.
Városnéz? kocsikból néztük végig a kitelepített zsidók által Nagy Kázmér király segítségével létrehozott, a "Schindler .listája"-ból jól ismert Kazimierz zsidónegyedet, melynek lakói egyedül álló tudományos és kulturális örökséget hagytak a világnak.
Büszkén léptünk be a Wawel-hegyen lév? katedrálisba, ahol egykor a lengyel királyokat, köztük Nagy Lajost és Báthory Istvánt megkoszorúzták, s ahol a királyok és püspökök nyughelye is van. Kegyelettel adóztunk a f?oltár alatt nyugvó Nagy Lajos lányának, Szent Hedvignek az emléke el?tt, aki a Jagello dinasztia megalapítója, a tudományok támogatója és az elesettek gyámolítója volt. Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem szarkofágjának koszorúzása közben elérzékenyülve énekeltük a magyar és székely himnuszt. Megcsodáltuk a királyi dísztermek pompás díszítettségét, különösképpen a követfogadó termet, melynek kazettás mennyezetét 194 faragott fej díszíti.
Élményekt?l eltelve, zsongó fejjel, de könny? szívvel tértünk haza Nyírbátorba.
Kerek évfordulósok

(2015. június 3)

Júniusban kerek évfordulós születését ünnepli: Szakács Antalné.
Gratulálunk és hosszú, boldog életet kívánunk.
Eredményesség - kit?n? hangulat

(2015. március 25.)

"Programokkal telet?zdelt, eseménydús éven vagyunk túl" - kezdte évértékel?jét Janovics János elnök a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjas Egyesület évzáró közgy?lésén, melyet megtisztelt jelenlétével Kelemen József nyugállományú altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke is. A megalakulásának 10. évfordulójához közeled? egyesületben valóban egyre er?sebb a csapatszellem, a tagok érzékenyek egymás problémái iránt, s mindenki aktívan kiveszi részét a programok lebonyolításából. A korábbiaknál is ötletesebbek, színesebbek lettek a rendezvények. A határ?r hagyományokat ápolva emlékeztünk I. Lászlóra, a Határ?rség véd?szentjére, Halottak Napján pedig a magunk állította kopjafánál hajtottunk fejet elhunyt bajtársaink emléke el?tt. Bens?séges ünnepségek keretében köszöntöttük a kerek évfordulós születésnaposainkat, az aranylakodalmukat ünnepl? házaspárokat, valamint N?nap alkalmából az egyesület hölgy tagjait. Maradandó élményekkel gazdagítottak bennünket az Erdélybe, a Pécsre és környékére, a körösf?i vásárba, az Erd?bényére, továbbá a cserépfalui borfesztiválra szervezett kirándulások. Zenés-táncos összejövetelek keretében kergettük el a telet, ünnepeltük a finom ned?t ígér? szüretet, és köszöntöttük a vágyaink beteljesítésének reményével érkez? új esztend?t. Csapataink kiválóan álltak helyt a fegyveres szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós teke-, lövész- és bowling versenyein. Férfi kórusunk osztatlan sikert aratott az encsencsi katonanóta fesztiválon, továbbá az "Életet az éveknek" megyei kulturális seregszemlén. Gyümölcsöz? kapcsolatot ápolunk a testvér erd?bényei nyugdíjas klubbal, a helyi önkormányzattal, a tevékenységünkhöz kiváló tárgyi feltételeket biztosító megyei Rend?r-f?kapitánysággal, valamint a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével. Az újjáválasztott elnökségt?l a munka töretlen folytatását várja el a tagság az el?ttünk álló három éves ciklusban, biztosítva ehhez a teljes aktivitást és a maximális támogatást.