Error
  • XML Parsing Error at 1:974. Error 9: Invalid character

Programterv 2014. április 01-tól. – 2015. március 31-ig.

                                                        

 

Április hónap:

 

8-án Elnökségi ülés

   Napirend: Taggy?lés tapasztalatainak megbeszélése.

                    Tagsági névjegyzékb?l való törlések megbeszélése, névjegyzék pontosítása.

                    Majálison való részvétel megbeszélése.

                    Borverseny tapasztalatainak megbeszélése.

 

8-án Egyesületi összejövetel:

    Téma:  Taggy?lés értékelése.               

                Tájékoztató a tagsági névjegyzékb?l való törlésekr?l.

                Majálissal kapcsolatos feladatok megbeszélése.  

  

22-én Egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

25-én Kirándulás Nyíregyházára a vadasparkba

 

Május hónap:

 

1-én Majális

 

6-án Elnökségi ülés:

   Napirend:  Majális értékelése.

                    BEOSZ régiós pisztoly lövészversenyen való részvétel megbeszélése.

                    Nagybánya-Koltó kirándulás (id?pont, költségtérítés) megbeszélése.                       

6-án Egyesületi összejövetel:

    Téma: Majális értékelése.

               Nagybánya-Koltó kirándulásra költségtérítés befizetése.

 

20-án Egyesületi összejövetel, klubdélután.   

        

23-án Kirándulás Nagybánya-Koltó

 

„H?sök Napja” rendezvényen való részvétel (Encsencs)

 

Június hónap:

 

3-án Elnökségi ülés:

 Napirend:  Régiós pisztoly lövészversenyen való részvétel megbeszélése, részvétel

                  a szervez?k terve alapján.

                  Szt. László Nap megszervezése.

                  Erd?bénye Nyugdíjas Klub meghívásával kapcsolatos feladatok megbeszélése.

                  BEOSZ tekeversenyen való részvétel megbeszélése.

  

4-én Egyesületi összejövetel:

    Téma: Szt. László Nap programjának megbeszélése.

               Erd?bénye Nyugdíjas Klub meghívásával kapcsolatos feladatok megbeszélése.

 

17-én Egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

BEOSZ tekeversenyen való részvétel.

20-án szalonnasütés

27-én Szt. László Nap, megemlékezés

27-én Erd?bénye Nyugdíjas Klub meghívása, fogadása

 

Július hónap:

 

1-én Elnökségi ülés

   Napirend: BEOSZ tekeversenyen való részvétel megszervezése.

                        4 napos  kirándulás megbeszélése.

1-jén Egyesületi összejövetel:

   Téma: 4 napos  kirándulás megbeszélése, költségbefizetés.

 

11-én Szalonnasütés

 

15-én Egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

1-15. között kirándulás:   Pécs, Szigetvár, Harkány, Siklós és környéke.

                                        

                                        

Augusztus hónap:

 

5-én elnökségi ülés:

   Napirend: Bowling verseny el?készítése

                    Szeptemberben esedékes  Budapesti egy napos kirándulás megbeszélése.

 

5-én egyesületi összejövetel:

   Téma: Bowling versennyel kapcsolatos szervezési feladatok.

              Szeptemberben esedékes  Budapesti egy napos kirándulás megbeszélése.

 

8-9-én Kirándulás Cserépfalu-Bogács.

 

15-én szalonnasütés.

 

16-án Csík zenekar koncertjén való részvétel.

 

23-án Bowling verseny

Szeptember hónap:

 

2-án Elnökségi ülés:

   Napirend: Szüreti felvonulás és mulatság el?készítése.

                    Pénzügyi helyzet áttekintése.

                    Budapesti kirándulás megbeszélése.

 

2-án Egyesületi összejövetel:

   Téma: Szüreti felvonulás és mulatság megbeszélése.

              Pénzügyi helyzet áttekintése.

              Budapesti kirándulásra részvételi díj befizetése.

 

….-án Kirándulás Budapestre: Vajda-Hunyad vára, Szépm?vészeti múzeum.

 

16-án Egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

19-én Szüreti mulatság. 

 

26-án szüreti felvonulás.

 

Október hónap:

 

7-én elnökségi ülés:

   Napirend: Kenyérmezei Csata évfordulójáról való megemlékezés megbeszélése.

                    Halottak Napja ünnepség megbeszélése.

                    Ulti verseny megbeszélése.                   

                    Erd?bényei kirándulás megbeszélése.

 

7-én egyesületi összejövetel:

   Téma: Kenyérmezei Csata évfordulójáról való megemlékezés megbeszélése.

              Halottak Napja ünnepség megbeszélése.

              Ulti verseny megbeszélése.

             

….-én Erd?bényei szüreti kiránduláson való részvétel.

 

11-én Kirándulás a Körös-fekete tói vásárba.

 

13-án Kenyérmezei Csata évfordulójáról megemlékezés. (városi rendezvényterv szerint)

 

21-én egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

31-én Halottak Napja, megemlékezés

 

 

November hónap:

 

4-én  elnökségi:

   Napirend: Színházlátogatással kapcsolatos feladatok  konkretizálása, pénz befizetése.

                   Gyárlátogatással kapcsolatos feladatok konkretizálása.

                   Márton napi vigasságok rendezvényen való részvétel megbeszélése.

                      „Katalin” bál el?készítése.

 

4-én egyesületi összejövetel:

   Téma: Színházlátogatás programjának véglegesítése, pénz befizetése.

              Gyárlátogatás programjának megbeszélése.

              Márton napi vigasságok rendezvényen való részvétel megbeszélése.

              „Katalin” bál megbeszélése, pénz befizetése.

 

18-án Egyesületi összejövetel, klubdélután (ulti-verseny).    

 

Színházlátogatás: Bp.

10-11-én Márton napi vigasságok rendezvényen való részvétel a Nyíregyházi     Falumúzeumban.

….-én: Gyárlátogatás az MSK Hungary gyárában

22-én: „Katalin” bál.

 

December hónapban:

 

3-án elnökségi ülés:

   Napirend: Múzeumi feny?faállítással kapcsolatos feladatok megbeszélése.

                   Bátori Karácsonyon való részvétel megbeszélése.

                   Szilveszteri mulatsággal kapcsolatos feladatok megbeszélése.

 

3-án egyesületi összejövetel:

   Téma: Múzeumi feny?faállítással kapcsolatos feladatok megbeszélése.

              Bátori Karácsonyon való részvétel megbeszélése.

              Szilveszteri mulatsággal kapcsolatos feladatok megbeszélése.

 

17-én Egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

Bátori Karácsony rendezvényen való részvétel.

 

Karácsonyfa állítás: Múzeum, Klub.

 

31-én Szilveszteri mulatság

 

2015. év január hónapban:

 

6-án elnökségi ülés:

   Napirend: Disznóvágás és farsangi rendezvény el?készítése.

                    Következ? évi programok elgondolásának megbeszélése.

                   

6-án egyesületi összejövetel

   Téma: Disznóvágás és farsangi rendezvény megbeszélése.

                 Javaslatok kérése a következ? év programjához.

                

 

20-án Egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

 

    

 

2015. év február hónapban:

 

3-án elnökségi ülés:

   Napirend: Disznóvágás és farsangi rendezvény konkretizálása, pénz befizetése.

                    2016. évi programterv munkaanyagának megbeszélése.

                    N?napi rendezvény el?készítése.

 

3-án egyesületi összejövetel

   Téma: Disznóvágás, farsangi rendezvény konkretizálása, pénz befizetése.

 

17-én Egyesületi összejövetel, klubdélután.

 

20-án: Disznóvágás, farsangi bál

 

 

2015. év március hónapban:

 

3-án elnökségi ülés

   Napirend: Az egyesület 2014. évi munkájáról szóló beszámoló tervezetének megvitatása.

                    Az egyesület 2015. évi programtervezetének megvitatása.

                    Az egyesület 2014. évi pénzügyi helyzetér?l szóló beszámoló megvitatása.

                    Az egyesület 2015. évi pénzügyi tervének megvitatása.

                   Borversennyel kapcsolatos feladatok megbeszélése.

3-án egyesületi összejövetel

   Téma: N?napi köszönt?.

 

17-én  klubdélután, borverseny

 

24-én  Éves taggy?lés

   Taggy?lés napirendjei:

        1., Az elnökség beszámolója az egyesület 2014/15. évben végzett munkájáról.

         2., Beszámoló az egyesület 2014/15. évi pénzgazdálkodásáról.

       3., A felügyel? Bizottság beszámolója.

       4., A 2015/16. évi programtervének ismertetése, megvitatása, elfogadása.

       5., A 2015/16. évi  pénzügyi terv ismertetés, megvitatása, jóváhagyása.

       6., Az egyesület elnökének, az elnökség tagjainak, valamint a Felügyel? Bizottság

              elnökének és tagjainak megválasztása

 

 

 

Az elnökség ülésein és a hónap els? összejövetelének állandó napirendjei, témái:

        1., A születés- és névnapjukat ünnepl?k köszöntése.

        2., Az elmúlt havi programok megvalósításának értékelése.

 

 

 

Nyírbátor, 2014. március 18.

 

                                                                         Janovics János

                                                                     az egyesület elnöke