Error
  • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character

Neves m?vészt adtak a hazának

(2014. december 12.)

Életünkben adódnak olyan különleges események, amelyek a szürke hétköznapokat az ünnepek rangjára emelik. Ilyen események történtek a legutóbbi összejövetelünkön. Miközben nem kis büszkeséggel idéztük fel a mögöttünk hagyott id?szakban közösen átélt élményeket, lelkünket ünnepl?be öltöztetve vártuk a legid?sebb kerek évfordulós tagtársaink megköszöntésének pillanatait. Decemberben ünnepli ugyanis 75. születésnapját Dóka Ferenc és Orbán László tagtársunk, és 85. életévébe lép az egyesület doyenje, Hankóczi Béla bácsi. Az "Éljenek soká..." lelkes éneklése közben magunkban csodálattal adóztunk fizikai,- és a hosszú élet minden bölcsességét magában rejt? szellemi frissességük el?tt. A magasztos érzések tovább fokozódtak, amikor meghatódva köszöntöttük az aranylakodalmukat ünnepl? Szabó Gy?z?t és kedves párját, Csépke Máriát. A fél évszázaddal ezel?tt megkötött frigyüket a szerelem, szeretet és kölcsönös megbecsülés acélos er?sséggel tartotta, és tartja össze a mai napig. Közben Marika óvón?ként a kisgyermekek ezreinek egyengette útját félt? gonddal, Szabó Gy?z? pedig határ?rségi szakácsként a sorkatonák tízezreinek varázsolta asztalára többek között a felejthetetlenül ízletes babgulyást."F? m?vük" pedig az egyik legtöbbet foglalkoztatott, elismert és közkedvelt színész, Szabó Gy?z? felnevelése volt. A Szabó házaspár által prezentált tengeri kásás töltött káposzta elfogyasztása méltó betet?zése volt az érzelemdús "hétköznapi" eseménysornak.
Ultiverseny

(2014. november 23.)

A 2014. évi ultiverseny eredménye:

1. helyezett: Fábiánné Hangácsi Éva
2. helyezett: Janovics János
3. helyezett: Dóka Ferenc.

Gratulálunk a férfiakat "megalázó" gy?ztesnek.
Vissza- és el?retekintés adventi hangulatban.

(2014. november 23.)

A hit, a reménység és a szeretet egységét sugárzó díszletek között tartottuk meg az évzáró, de egyben az adventre és a karácsonyra is el?retekint? zenés összejövetelünket. A novemberben névnapjukat ünnepl?k meleg hangú, ugyanakkor a vitriolos felhangokat sem nélkülöz? megköszöntése után Janovics János elnök évértékel? beszédéb?l egy tettre kész, er?s kohézióval bíró, egymás iránt toleráns és segít?kész tagokból álló egyesület képe rajzolódott ki. Szép, és programokban gazdag évet hagytunk magunk mögött. Újra gyönyörködhettünk az erdélyi tájakban, és megidéztük a nagybányai fest?iskolát, valamint a koltói szép napokat. Eljutottunk Pécsre, Európa kulturális f?városába. Cserépfaluban bornapokon, Erd?bényén szüreti felvonuláson vettünk részt. Kit?n?en szerepeltünk a rendvédelmi szervek régiós versenyein. Aktívan képviseltettük magunkat a városi rendezvényeken. Méltósággal emlékeztünk meg határ?r el?deinkr?l. Egyre nagyobb elismertségnek örvend a repertoárjában határ?r nótákat felvonultató férfi kórusunk, és bemutatkozott a nemrég alakult n?i kórus. Tovább er?södött kapcsolatunk a testvér erd?bényei nyugdíjas klubbal. Lesütött szemmel hallgatták férfi tagtársaink a közelmúltban megrendezett ultiverseny eredményhirdetését, hiszen Fábiánné Hangácsi Éva "lef?zött" bennünket. A dobogó második és harmadik fokára Janovics Jánosnak és Dóka Ferencnek sikerült felkapaszkodni, de ez még szépségtapasznak is kevés volt. A tombolasorsolás f?díját, az Orbán László határ?r-népm?vész tagtársunk által felajánlott karikás ostort ezúttal Kovács Tibornak sikerült elnyerni és megcserdíteni.
Kerek évfordulós születésnaposok novemberben

(2014. november 12.)

Terdik Péterné és Janovics János: Éljenek soká egészségben és boldogságban.
Kegyelet a határ?r el?döknek

(2014. november 1.)

Határ?r el?deink emléke el?tt tisztelgett tagságunk és a Rend?rség állományában ma is aktív szolgálatot teljesít? volt határ?rök. Janovics János egyesületi elnök emlékez? beszédében méltatta azt az önfeláldozó, becsületes, a szolgálati feladatokat mindenek fölé helyez?, sokszor h?sies helytállást, amellyel a "határ?r" nevet örökre bevésték a magyarság tudat- és érzelemvilágába. Példájuk hatványozottan követend? a jelenlegi felfokozott migrációs helyzetben. A beszédet követ?en nyugdíjas határ?rök olvasták fel az elhunyt bajtársak nevét, rendfokozatát és beosztását, évtizedes bontásban. A nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el Nyírbátor város önkormányzata nevében Máté Antal polgármester, Németh Attila alpolgármester és Dr. Tóth Árpád jegyz?. Koszorúzott továbbá Szomor Péter alezredes /megyei rend?r- f?kapitányság/, Kanyó Gábor alezredes /határrendészeti szolgálat/, Simonka Attila ?rnagy /nyírbátori határrendészeti kirendeltség/, Ráskó Csaba alezredes / kölcsei határrendészeti kirendeltség/, valamint a határ?r nyugdíjas egyesület delegációja. A jelenlév?k közül sokan helyezték el a kegyelet virágait és mécseseit. A megemlékezés záróakkordjaként a Határ?rség h?si halottainak emlékoszlopánál rótták le kegyeletüket a jelenlév?k.
A birkagulyás sem maradt el az ünnepi asztalról

(2014. október 26.)

Színes, gazdag, érzelemdús eseménysort hagytunk magunk mögött. A korabeli szüreteket megidéz? jelmezekben vettünk részt Nyírbátor város szüreti felvonulásán. Férfi kórusunk fellépett és elismerést vívott ki az "Életet az éveknek..." megyei gálam?soron. Az erd?bényei testvér nyugdíjas egyesület szívélyes meghívásának eleget téve a településen szüreti felvonulással és aszúfesztivállal egybekötött falunapba cseppentünk. Jelmezes felvonulásunkkal és férfi kórusunk fellépésével színesítettük a rendezvényt, és hozzájárultunk testvér egyesületünk falubeli megítélésének további javításához. Egynapos erdélyi kirándulás keretében gyönyörködtünk a "Határokon átnyúló program" keretében nemrég felújított nagykárolyi Károlyi kastély szépséges látnivalóiban, a Körös-fekete tónál pedig mindenki kedvére válogathatott a több kilométer hosszúságú bazársor kellékei közül. Tiszta szívb?l köszöntöttük meg kerek évfordulós születésnaposainkat: Janovics Jánosnét, Tóthné Barna Júliát, Kovács Tibort és ?z Jánost. Kovács Tibor ünnepelt tagtársunk felajánlásának és a Szabó házaspár szakácstudományának köszönhet?en igazi gasztronómiai élvezetnek számító birkagulyással csiklandoztuk ízlel?bimbóinkat. Az együttlétek e jeles alkalmai teljesítik ki a tagok egyéniségét, egyúttal er?sítik a közösség kohézióját.
Kerek évfordulós születésnaposok

(2014. október 17.)

Kovács Tibor tagtársunk májusban ünnepelte 65. születésnapját /objektív okokból most került megköszöntésre/, ?z János pedig októberben lett szintén 65 éves. Mindkett?jüknek nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet kíván az egyesület tagsága
Színesítettük az erd?bényei aszúfesztivált

(2014. szeptember 27.)

Ismét gazdag program keretében találkoztunk az Erd?bényei Nyugdíjas Egyesület tagságával, ezúttal Erd?bényén. A nap kellemes alaphangulatához kell? motivációt nyújtott a borospince látogatás, ahol a borkóstolás mellett betekintést nyerhettünk a sz?l?termelés, valamint a bor- és aszúkészítés legújabb technológiájába, végigjárva a 700 méter hosszúságú, megszámlálhatatlan hordó bort magába rejt? pincesort. A szüreti felvonuláson a meredek emelked?ket leküzdve együtt lépkedtünk vendéglátóinkkal. Színes, korh? jelmezeinkkel, továbbá az alkalomhoz ill? harsány rigmusok és szüreti dalok megszólaltatásával méltán érdemeltük ki a falubeliek elismer? megnyilvánulásait. A felvonulási ünnepség keretében - miután kigyönyörködtük magunkat az erd?bényeiek összecsiszolt mozdulatokból álló, méltósággal el?adott, magas esztétikai értékeket közvetít? kádár táncában - I. világháborús katonadalokkal és határ?r nótákkal állt a közönség elé a határ?r férfi kórus, s a dübörg? tapsokból ítélve hatalmas közönség sikert aratott. A nap záróprogramját jelent? egykori X faktorosok koncertje el?tt vendéglátóinkkal önfeledten mulatoztunk, adomáztunk és rögtönzött m?sorokkal szórakoztattuk egymást. Hitet tettünk e párját ritkító, megyehatárokon átível? er?s testvéri kapcsolat töretlen folytatása mellett.
Kerek évfordulós születésnaposaink

(2014. szeptember 8.)

Szeptemberben két tagtársunk ünnepli kerek évfordulós születésnapját: Janovics Jánosné és Tóthné Barna Júlia. Szívb?l gratulálunk, és hosszú, boldog életet kívánunk mindkett?jüknek.
Nyugdíjas bowlingverseny Nyírbátorban

(2014. augusztus 22.)

A hagyományokat folytatva izgalmas bowlingversenyre került sor egyesületünk szervezésében, a régiós fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével. A vetélked?re három csapatunkon kívül a nyíregyházi Nyíri Honvéd-, a Fegyveres és Rendvédelmi Szervek-, valamint a Szabolcs Honvéd M?szaki Hagyomány?rz? nyugdíjas egyesület nevezett be. A rendezvényt Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere nyitotta meg, Nyírbátorra emlékeztet? ajándékcsomagokkal kedveskedve a csapatoknak, egyúttal szívélyesen invitálva a vendégeket a megszépült város látványosságainak megtekintésére. A néz?k harsány biztatása mellett korukat meghazudtoló ambícióval vetették magukat küzdelembe a résztvev?k. A csapatversenyt a házigazdák vegyes csapata nyerte, megel?zve az ugyancsak nyírbátori férfi együttest, valamint a Nyíri Honvéd Egyesületet. Egyéniben Májer József végzett az élen, maga mögé utasítva Janovics Jánost és Terdik Pétert /mindhárom nyírbátori/. A legeredményesebb n?i versenyz? díját a nyírbátori ?z Jánosné vehette át, míg a megyei rend?r-f?kapitány által a legjobban teljesít? nyírbátori résztvev?nek felajánlott ajándéktárgy Májer Józsefet illette meg. Az eseménydús nap ízletes ebéd elfogyasztásával, és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
A neandervölgyi ember koponyáját is megnéztük

(2014. augusztus 8.)

A Bükk-alja néhány nevezetességével ismerkedtünk meg egynapos kirándulás keretében, a Fábián házaspár gondos el?készít? és magas színvonalú idegenvezet?i tevékenységének köszönhet?en. A mez?kövesdi Kisjankó Bori Emlékházban megtudtuk, hogy a nép gyermekéb?l az élet viharai között kiemelked? egyszer? parasztasszony hogyan teremtett országos- és nemzetközi hírnevet a korábban elmaradott településnek, és adott munkalehet?séget sok-sok embernek a matyó hímzés meghonosításával. Noszvajban a kés? barokk stíluselemekkel gazdagon díszített kastélyban megtekintettük az addig soha nem látott véráldozatokkal járó, fájdalmas következményeiben máig ható els? világháború eseményeit bemutató és áldozataira emlékez? kiállítást. A cserépfalui látogató központban az emberi faj egyed- és törzsfejl?dését bemutató tárlaton nagy élményt nyújtott többek között a Suba-lyukban feltárt neandervölgyi ember maradványainak és koponyacsontjának látványa. A Suba-lyuknak és a híres kaptárköveknek a felkeresése pedig az összesen közel négy kilométeres távolság leküzdésével egyben komoly természetjáró teljesítménynek is beillett. Fáradozásainkért gyógyírként szolgált a falu polgármestere által vezetett, fesztivál hangulatú borivó túra, melynek keretében 11 pince kínálatával "kellett megbirkóznunk". E tartalmas kirándulás betet?zése volt az augusztus hónapban eddig lebonyolított mozgalmas programjainknak, melyek keretében férfi kórusunk nagy közönség sikert aratott az encsencsi katona nóta fesztiválon, egyesületi összejövetelen pedig szívb?l megköszöntöttük a 70. születésnapját ünnepl? Szatmári Antal és Mátrai Zoltánné tagtársainkat, valamint elköszöntünk a nyugállományba készül? Balla Jánosné polgármester asszonytól, kölcsönösen elismerve a tartalmas és korrekt együttm?ködést.
Nagy siker a katonanóta-fesztiválon

(2014. augusztus 2.)

Férfi kórusunk részt vett az Encsencsen megtartott katonanóta-fesztiválon, és nagy közönségsikert aratott.VIDEÓ

Kirándulás Európa kulturális f?városába

(2014. július 10.)

Pécset, Európa kulturális, egyben hazánk mediterrán f?városát és környékének nevezetességeit vettük górcs? alá négy napos kirándulás keretében, Gyenes Józsefné áldozatos szervez? munkájának és remek kalauzolásának köszönhet?en. A pécsi dóm téren sétálva szemünket mágnesként vonzotta a négytornyú monumentális székesegyház, melynek bels? ornamentikája elkápráztatott bennünket. A magyarországi török-iszlám építészet kiemelked? alkotását, a dzsámit felújítás miatt sajnos csak kívülr?l szemlélhettük meg, de a minaret égbe szök? tornya alatt szinte hallottuk a müezzin imára szólító felhívását. Megillet?dve jártunk a kés? római temet?k hangulatát idéz? ókeresztény sírkamrák között, melyek maradandó tanúi az I. évezred keresztény halotti kultuszának. A Barbakánból kitekintve elénk tárult a felejthetetlenül szép mediterrán város. Szigetváron, a "Legh?siesebb Város"-ban képzeletben Zrinyi Miklós önfeláldozó katonáival együtt törtünk ki a várból és rohantunk a sokszoros túler?ben lév? törökök közé. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyen II. Lajos, I. Szulejmán, Tomori Pál és még 1700 katona fából faragott szobránál megrendülve gondoltunk a Magyarország sorsát 150 évre meghatározó augusztus végi napra, valamint a Csele-patakban vesztét lel? ifjú királyra. Szippantottunk az abaligeti cseppk?barlang asztmásokat gyógyító leveg?jéb?l, s ámulva tekintettünk le a magaslatról hazánk egyik kiemelked?en szép gyöngyszemére, az orf?i völgykatlanra. A kemencés udvar gazdag néprajzi gy?jteményei között elfogyasztott ebéd pedig igazán ínycsiklandozó volt. Az ibafai pipamúzeumban a különleges pipafajták szemrevételezése közben versenyt rendeztünk az ismert mondóka gyors és hibátlan megszólaltatásából. S?r? programunk közepette szakítottunk id?t a paksi látogató központ, a szekszárdi mézeskalács múzeum, a pécsváradi vár, a gy?r?f?i ökofalu, a siklósi vár, valamint a zsolnai kulturális negyed megtekintésére is.
Ma is ragyog a szeretet fénye

(2014. július 1.)

A hétköznapok szürkeségét id?nként bearanyozzák a kivételes ünnepi pillanatok. Így volt ez a legutóbbi összejövetelen is. Mert miután megelégedettséggel nyugtáztuk Szent Lászlóról, a határ?rök véd?szentjér?l való méltó megemlékezésünket, valamint az erd?bényei testvér nyugdíjas klub tagságával eltöltött kellemes órákat, szeretettel megköszöntöttük az aranylakodalmukat ünnepl? Novák Józsefet és kedves feleségét, Nagy Ilonát. A virágcsokor átadása közben szívb?l szólt ajkunkról az "Éljenek soká..." kezdet? dal. Az együtt töltött fél évszázad alatt "két test egy lélekké" összecsiszolódott pár elérzékenyülve fogadta a gratulációkat és jókívánságokat. Az ünnepi aktust finom falatokkal és kedélyjavító itókákkal szegtük be. Nem csoda, hogy a Pécs környékére és a Bogács-Cserépfalura tervezett kirándulások programjainak megbeszélése emelkedett hangulatban történt.
Véd?szentünkre emlékeztünk

(2014. június 23.)

Szent Lászlóra, a határ?rök véd?szentjére emlékeztünk a rend?rség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesít? határ?rökkel együtt. Janovics János ünnepi beszédében kiemelte, hogy hazánk államhatárainak ?rizete nemcsak I. László idején volt fontos országvédelmi feladat, de a határrendészek a megváltozott viszonyok között ma is felbecsülhetetlen érték? szolgálatot látnak el. A határ?r identitás pedig szétválaszthatatlan kapoccsal köti össze a határrendészek minden nemzedékét. Az elhunyt határ?rök emlékére állított kopjafánál koszorút helyeztek el Balla Jánosné polgármester asszony, valamint a csengeri-, a kölcsei- és a nyírbátori határrendészeti kirendeltségek, továbbá a nyírbátori rend?rkapitányság és az ?rzött szállás képvisel?i. Koszorúval tisztelgett a határ?r nyugdíjas egyesület, s nem utolsó sorban a rendezvényünket ezúttal is megtisztel? erd?bényei testvér nyugdíjas klub delegációja. Az ünnepséget követ?en átadtuk a nyírbátori múzeumnak az Orbán László tagtársunk által készített díszes karikás ostort, ezzel is gazdagítva a múzeum állandó határ?r kiállítását. Meglátogattuk Harascsák György tagtársunk sz?l?bírtokát, melynek rendezettségét, gondozottságát látva, s az ott termett bor min?ségét mustrálva a Tokaj-hegyaljához tartozó erd?bényei avatott szakért?k is megemelték képzeletbeli kalapjukat. Az erd?bényeiekkel kiegészített férfi kórusunk produkciója, valamint Orbán László névnapi megköszöntése betet?zése volt a Határ?r Nap bens?séges, egyúttal harsány hangulatú eseménysorának.
Az ablakból láttuk a "...bérci tet?t"

(2014. május 23.)

Észak-Erdély nevezetességeit tekintettük meg egynapos kirándulás keretében. A szaploncai "kacagó" temet? csaknem egyedülálló módon nem a bánat, hanem a nevetés színhelye. A világoskék sírfeliratok ugyanis az elhunyt egyéniségét, mesterségét, életének és halálának körülményeit humoros rigmusok formájában örökítik meg. A máramarosszigeti gótikus református templom kertjében Leövey Klára szobránál megemlékeztünk a reformer nevel?n? munkásságáról. Tekintetünket messzir?l magához vonzotta a gazdag díszítés? szecessziós kultúrpalota. Nagybányán csodálatos látkép tárult elénk a hunyadiak támogatásával épült Szent István toronyból. A fáradalmakat kissé kipihenve magunkban csendben meditáltunk a hatalmas méret? Szentháromság templom padjaiban. A hunyadiakhoz és Szilágyi Erzsébethez vitt vissza bennünket képzeletben az Erzsébet ház látványa. A Hollósi Simon által létrehozott fest?iskola múzeumában olyan hírességekre emlékeztünk többek között, mint Ferenczi Károly, Csók István és Torma János. Koltón Teleki Sándor '48-as huszárezredes kastélyában Pet?fi Sándornak, a lánglelk? költ?nek bútorai között jártunk, a lábai nyomát érezve talpunk alatt. Felidéztük a Szendrey Júliával itt töltött mézeshetek alatt született 28 vers legemlékezetesebbjeit. A "Szeptember végén" elszavalásához a költ? saját kézírásával és aláírásával hátrahagyott verse szolgált mankóul. Kinéztünk a hálószoba ablakán, és láttuk azt a hegygerincet, mely a múló id?re emlékeztette a költ?t: "...már hó takará el a bérci tet?t." Élményeinket betet?zte a Máramarossziget melletti vízesés, melynek hangulatát sokáig magunkkal hordozzuk majd. E felejthetetlen kirándulás megszervezéséért, valamint a magas színvonalú idegenvezetésért a Fábián házaspárt és Gyenes Józsefnét illeti meg az elismerés.
A diákszerelem kiállta az id?k próbáját

(2014. május 20.)

Mozgalmas heteket éltünk meg. Férfi kórusunk fellépett és nagy közönségsikert aratott a nyírbátori városi majálison és a közeljöv?ben megépül? lovarda alapk?letételéhez kapcsolódó ünnepségen. Férfi lövészcsapatunk II. helyezést ért el a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós pisztoly l?versenyén, Benk? Zoltán tagtársunk pedig ugyancsak az ezüstérmet hódította el. A legutóbbi - szalonnasütéssel egybekötött - összejövetelünkön pedig a Nagybánya-Koltó-Szaplonca-Máramarosra tervezett kirándulás el?készületein túl meleg szívvel gratuláltunk a házasságkötésük 55. évfordulóját ünnepl? Gebri Gábornak és kedves nejének, Lengyel Juliannának. A meghatódás könnyeivel küszköd? férj felidézte a diákszerelemmel kezd?d?, és azóta egyre acélosabbá váló er?s érzelmi kapcsolatuk legszebb pillanatait. Megköszönte szeretett párjának, hogy mindenkor oroszlánrészt vállalt a család összetartásában, miközben ?t napokra, néha pedig hetekre, s?t hónapokra kiszakította az otthon melegéb?l az er?t próbáló határ?r szolgálat. Az "Éljenek soká..." eléneklése közben sokan kívánták maguknak is, hogy egészségben érjenek meg hasonlóan felemel? pillanatokat.
Katonanótákat adtunk el? a városi majálison

(2014. május 1.)

Nagy létszámmal vettünk részt a városi majálison. Együtt gyönyörködtünk a Bátor Mazsorett Egyesület mindhárom korosztályának elegáns, egyöntet?en el?adott, a m?vészi finomságokat sem nélkülöz? bemutatójában. Maradandó élményt nyújtott a tornaaljai /Szlovákia/ tánccsoport fergeteges produkciója, csakúgy, mint a muravidi /Horvátország/ hagyomány?rz? tamburás tánccsoport harmonikus, szemet gyönyörködtet? mozgássora. A legnagyobb izgalmat természetesen az egyesületünk férfi kórusának fellépése váltotta ki bel?lünk. A harsányan, pattogósan, er?t?l duzzadóan el?adott határ?r nóták elsöpr? tapsot és osztatlan elismerést arattak. A Szabó házaspár által prezentált pikáns íz? babgulyás elfogyasztása után napestig folytattuk a nótázást és anekdotázást, de érdekl?dve hallgattunk bele a Kislétai Ápoló-Gondozó Otthon rock zenekarának el?adásába, valamint a Nyírbátori Talán Teátrum kis-koncertjébe is. E szép eseménysor által kiváltott bens?séges érzelmek útitársaink lesznek a kés?bbi szürke hétköznapokban.
Elégedettség az évértékel?n

(2014. március 18.)

Gazdag program teljesítésér?l adott számot Janovics János elnök tagságunknak az évet értékel? taggy?lésen. A havi egyesületi összejöveteleken a feladatok megbeszélésén túl hagyománnyá vált a névnaposok, születésnaposok és aranylakodalmukat ünnepl?k szívélyes megköszöntése. A közelmúltban alakult férfi kórusunk közönségsikert aratott az encsencsi katonanóta fesztiválon, csakúgy, mint az "Életet az éveknek" megyei kulturális seregszemlén. Szent Lászlóra, a határ?rök véd?szentjére immár hagyományosan az erd?bényei testvér nyugdíjas klubot vendégül látva emlékezünk. Koszorúzással hajtottunk fejet elhunyt bajtársaink emléke el?tt a tiszteletükre emelt kopjafánál. Négy alkalommal voltunk részesei kitör? hangulatú zenés-táncos összejövetelnek, melyek közül kiemelkedett a disznóvágással egybekötött farsangi mulatság. Bebarangoltuk az Erd?hátot, a Tisza-tavi ökocentrumot és környékét. Határ?rségi relikviáknak eredtünk nyomába Apátistvánfalván és Körmenden. Gyümölcsöz? kapcsolatot ápolunk a fegyveres szervek nyugdíjas egyesületeivel, valamint a helyi önkormányzattal. Nagyszer? eredményeket értünk el a régiós versenyeken és vetélked?kön, s számottev? létszámmal reprezentáltuk egyesületünket a városi rendezvényeken. A színes programok teljesítése közben tovább n?tt a közösségen belüli kohézió, a tagok identitástudata, az egymás iránti érzelmi elkötelez?dés. Ezen pozitív emberi tényez?k a zálogai a jöv? évi program sikeres végrehajtásának.
Ne csak egy napon tiszteld...!

(2014. március 8.)

Meghitt hangulatú ünnepség keretében köszöntöttük n?társainkat. N?t?l n?khöz szólt a Gyenes Józsefné által el?adott Várnai Zseni: Ki a legszebb a világon? cím? vers. Átszellemülten hallgattuk Máté Péter ma is aktuális dalát a szeretett n?r?l, a tisztelt asszonyról és az áldozatot nem ismer? anyáról. Janovics János elnök emlékez? beszédéb?l örökbecs? igazság csendült ki: a n? az élet forrása, megtestesít?je, védelmez?je és alakítója. A n? a család összetartó ereje, kovásza, akit?l a ma társadalma a férfiakénál nagyobb kitartást, tehervállalást és sokoldalúságot vár el, sokszor méltánytalanul. Fábián Károly tagtársunkból a megbecsüléssel vegyes csodálat szólt, miközben érzelmekt?l átf?tötten el?adta Tóth Endre: Asszonyok, gyönge n?k cím? versét. A férfiak által átadott virágok egyben a megkondult lelkiismeret harangjai is voltak, hogy évente miért csak egy alkalommal vetül fény szeretteinkre. Az összejövetel ünnepélyességét tovább fokozta a kerek évfordulós születésnapjukat ünnepl? tagtársaink megköszöntése. Szeretettel gratuláltunk Levendáné Lengyel Valériának. Jó egészséget kívántunk a 65 éve született Soha Ferencnek, a 80. születésnapját ünnepl? Gebri Gábornak és az egyesület korelnökének, a 85. életévébe lép? Bagyinka Györgynek. Szívünkb?l szólt az "Éljenek soká..." kezdet? dal.
Disznóvágással farsangoltunk

(2014. február 21.)

Disznóvágással egybekötött farsangi mulatság keretében temettük el a telet és köszöntöttük az új reménységekkel kecsegtet? kikeletet. Újra átéltük fiatalságunk disznóöléseinek izgalmait és meghittségét, miközben közösen levágtuk, perzseltük, bontottuk, daraboltuk a sertést, töltöttük a kolbászt és a hurkát, porcióztuk a kóstolókat Kovács Tibor és Szabó Gy?z? vetetésével. Szünet nélkül folyt az anekdotázás és a határ?r múlt sokszor megszépített, nosztalgikus megidézése. A hölgyek készítették a hagymás vért, majd a finom pörcöt, s díszítették a termet az esti mulatsághoz, amelyet aztán fergeteges karneváli m?sor tett feledhetetlenné, a Fábián házaspár szervezésében. A jelenetekben: szembesültünk a két éves disznó érzéseivel, amint magát látja feltálalva; az id?s néni bajára az orvos az arzént találta a leghatásosabb gyógyszernek; a börtönben az elítélt rab fricskákat szórt a börtön?r fejéhez; a kulturált borfogyasztás el?adóját pedig a bemutatója végén úgy kellett letámogatni a színpadról. A jelmezes karnevál keretében megelevenedett el?ttünk a Zizi labor, a takaros parasztasszony, a Dolly Roll, a Gésa és a Pa Dö Dö, a m?sor befejez? aktusaként pedig egy hatalmas össz-jelmezes táncot produkáltak az est szerepl?i. A tombolasorsolás után a szép számú nyertes közül Novák József örülhetett a legjobban, akinek Orbán László határ?r-népm?vész alkotását, a karikás ostort sikerült megkaparintania. Ezt követ?en másnapba nyúló önfeledt mulatozás vette kezdetét, melyhez a zenét az egyesületünkben közkedveltségnek örvend? Pásztor István szolgáltatta.
Összemértük borainkat

(2014. február 18.)

Jó hangulatú és színvonalas borverseny került megrendezésre egyesületünk berkein belül, Harascsák György tagtársunk kit?n? el?készít? és szervez? munkája nyomán. A borosgazdák fehér-, vörös-, vegyes- és gyümölcs-borok kategóriában mérettek meg. Amíg a Horváth Róbert, Szabó Gy?z? és Dóka Ferenc összetétel? szakért? zs?ri tisztaság, szín, illat és összbenyomási szempontok alapján értékelt, a nagy számú benevezett és a néz?sereg gazdag programnak voltak részesei. Gyenes Józsefné szemléletes el?adásban mutatta be a sz?l?termelés és borászat hazai történetét, oldva a légkört a borívók tízparancsolatával, valamint Gárdonyi: A bor legendája cím? versével. Vincze István szarkasztikusan ecsetelte, milyen sokfajta bort állít el? a szürke-barát és a leányka a "házasítás" sajátságos formáinak eredményeként. Kacajt fakasztottak Hankóczi Béla borívással kapcsolatos anekdotái, egypercesei és csattanói. A közönség is értékelte és pontozta a borokat. A sok kóstolásnak a felfokozott jókedvben mutatkozott meg az eredménye. A zs?rire várakozva megtekintettük a Harascsák György által több évtizeden át összegy?jtött, sz?lészeti és borászati rekvizitumokból álló, megkapóan demonstratív kiállítást, valamint metszési bemutatón gazdagítottuk tapasztalatainkat. A zs?ri értékelése alapján a nagy számú jó min?ség? bor közül is kiemelkedtek a Gyarmati Ferenc /fehér bor/, a Szakács Antalné /vörös, gyümölcs/, továbbá a Harascsák György /vegyes/ által prezentált borok. A közönségszavazat er?teljes korrelációt mutatott a zs?ri értékítéletével. Ezt követ?en "bels? indíttatásból" hosszan zengtek a bordalok.
Együtt búcsúztattuk az óévet

(2013. december 31. - 2014. január 1.)

Zenés-táncos összejövetel keretében búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük a 2014-es esztend?t. Janovics János elnök visszaemlékez? beszédében elismeréssel szólt az év során végrehajtott színes, léleképít? programokról. Öt alkalommal vettünk részt térségi vagy országjáró kiránduláson, melyeket többnyire ötvöztünk a határ?r hagyományok ápolásával és a ma is határrendészeti feladatokat ellátó kirendeltségek megtekintésével. Kiválóan szerepeltünk a fegyveres és rendvédelmi nyugdíjas egyesületek régiós sportversenyein. Nagy sikert arattunk az encsencsi katona-nóta fesztiválon, csakúgy, mint az "Életet az éveknek" cím? megyei kulturális seregszemlén. Egyre nagyobb aktivitással veszünk részt a városi rendezvényeken. Mindeközben tovább er?södött az egymás iránti megbecsülés és tisztelet, valamint a közösség kohéziója. Az értékelés után a Levendáné-Harascsák-Fábián-Gyarmati négyes által bemutatott villámtréfák és a nyomdafesték határát súroló vidám jelenetek megadták az alaphangot az egész éjjel tartó mulatozáshoz. Éjfélhez közeledvén pedig kollektíven vonultunk a város f?terére, hogy részesei legyünk a település lakosságát átható örömérzésnek, s hogy együtt köszönthessük a titkos vágyainkat és fogadalmainkat remélhet?en beteljesít? új esztend?t.