Error
  • XML Parsing Error at 1:974. Error 9: Invalid character

Programterv 2012. április 01-tól – 2013. március 31-ig.


 

 

Elnökségi ülések:

·         Az elnökségi ülések nyíltak, bárki részt vehet rajta.

Helye: Gyengélked?, Nyugdíjas elnökségi iroda I. emelet

 

2012. április. 03-án 09. 00. órától

-  Kirándulások, szervezéséb?l adódó feladatok megbeszélése, felel?sök kijelölése.

-  Tagdíj befizetés helyzete.

-  Közös vacsora megbeszélése

-  Május 01-i Kempingben való f?zés megbeszélése.

-  Szt. György napi rendezvényen való részvétel megbeszélése

-  Hollók?i kirándulás el?készítése, program összeállítása

-  Az 1 %- os adófelajánlás mozgósításának feladatai, a kirendeltségekre kutazás megbeszélése,

-  Egyéb kérdések.

 

Május 08-án 09. 00. órától

-  Parádsasvár-Egerszalók kirándulás programjának véglegesítése

-  Régiós teke versenyen való részvétel megbeszélése.

-  Gyárlátogatás el?készítése

-  Erd?bényei kirándulás tervezése.

-  Hajdúhadházi l?versenyen való részvétel megbeszélése

-  Egyéb kérdések.

 

Június 05-én 09. 00. órától

-  Szent László napi megemlékezés megbeszélése.

-  Régiós teke versenyen való részvétel véglegesítése.

-  Határrendészeti juniálison való részvétel, külön program alapján.

-  Zemplén megyei kirándulásra való el?készület, program összeállítása.

-  Erd?bényei kirándulás véglegesítése

-  Közös szalonnasütés el?készítése

-  Egyéb kérdések.

 

 

 

Július 03-án. 09. 00. órától

-  Bowling verseny el?készítése, meghívólevelek megírása, elküldése július 31-ig.

-  Zemplén megyei kirándulás programjának véglegesítése

-  Erdélyi kirándulás el?készítése, programjának összeállítása,pénz befizetése

-  Közös szalonnasütés felmérése

-  Egyéb kérdések.

 

Augusztus 07-én 09. 00. órától

-  Bowling verseny programjának véglegesítése

-  Erdélyi kirándulás programjának véglegesítése

-  Közös szalonnasütés el?készítése

-  Egyéb kérdések.

 

Szeptember 04-én 09. 00. órától

-  Egyesület féléves munkájának értékelése.

-  Az egyesület pénzgazdálkodásának helyzete.

-  Gyárlátogatás el?készítése

-  Szeged- Ópusztaszer kirándulás programjának véglegesítése

-  Szüreti bál szervezéséb?l adódó feladatok megbeszélése, pénz befizetése a vacsorára.

-  Szüreti felvonuláson való részvétel megbeszélése.

-  Egyéb kérdések.

 

Október 02-án. 09. 00. órától

-  Id?sek napi rendezvényen való részvétel megbeszélése.

-  Generációk országos találkozójára való mozgósítás

-  Kenyérmezei csata emlékének koszorúzásán való részvétel megbeszélése.

-  Lövészeten való részvétel megbeszélése.

-  Halottak napi koszorúzás megbeszélése, saját és városi rendezvény.

-  Ultiverseny el?készítése.

-  Egyéb kérdések

 

November 06-án 09. 00. órától

-  Évzáró bál el?készítése.

-  Bátori karácsonyon való részvétel megbeszélése.

-  Tájékoztató az id?skorú megbetegedésekr?l

Ea: Eü. szolgálat

-  Egyéb kérdések.

 

December 04-én 09. 00. órától

-  Bátori Karácsonyon való részvétel

-  Id?sek karácsonyán való részvétel konkretizálása.

-  Évzáró bál szervezéséb?l adódó feladatok.

-  Múzeumi karácsonyfa díszítés el?készítése

-  Okmányok pontosítása, év végi zárás el?készítése.

-  Egyéb kérdések.

 

 

 

 

 

2013. január 08-án 09. 00. órától

-  Okmányok zárása, nyitása, pontosítása.

-  Adóbevalláshoz az el?készít? munkák elvégzése

-  Éves programhoz javaslatkérés.

-  Tagsági díj befizetése

-  Farsangi bál el?készítése.

-  Egyéb kérdések.

 

 

2013. február 05-én 09. 00. órától

-  Éves adóbevallás elkészítése és elküldése.

-  Az MRFK tájékoztató el?készítése

-  Az éves programtervezet ismertetése, javaslatkérés.

-  Farsangi bál szervezéséb?l adódó feladatok, vacsorára a pénz befizetések.

-  A BEOSZ, a Rend?r és Határ?r Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetség felé a tagsági díjak befizetése.

-  Reneszánsz farsangi felvonuláson való részvétel

-  Torkos csütörtökön való részvétel megbeszélése.??????

-  Egyéb kérdések.

 

 

2013. március 05-én 09. 00. órától

-  Taggy?lési beszámoló elfogadása.

-  Beszámoló a 2012. évi pénzgazdálkodás helyzetér?l és a 2013. évi pénzügyi terv elkészítése, elfogadása.

-  2013. évi programterv készítés, elfogadása.

-  Taggy?lés levezetési terv elfogadása.

-  A Taggy?lés okmányainak el?készítése (jelenléti ív, stb..)

-  N?napi rendezvény el?készítése.

-  Egyéb kérdések.

 

 

Egyesületi találkozók:

 

  • Ezeken, a rendezvényeken kérjük a tagságot, hogy minél nagyobb létszámban vegyen részt.

Helye: Szabadid? klub, Kossuth út.

 

 

2012. Április 03-án. 13. 30. órától

-  Tájékoztató kirándulások szervezésér?l, felel?sök személyér?l.

-  Közös vacsorára helyének, id?pontjának rögzítése, jelentkezése, pénz befizetése.

-  Szt. György napi rendezvényen való részvétel megbeszélése.

-  Jelentkezés a május 01-i. közös f?zéshez, pénz befizetése a nyersanyagra.

-  Hollók?i kirándulásra való jelentkezés és az utazásra pénz befizetés

-  Az 1 %-os adófelajánlásra mozgósítás feladatai

-  Egyéb kérdések

 

Április 09-én /húsvét második napja/

-  Hollók?i kiránduláson való részvétel kb. km

Indulás: Laktanya- Szabadid? Klub- Bátori ABC- Adudiszkont.

Részletes program az induláskor lesz ismertetve

 

Április 19-én 18. 00. órától

-  Közös vacsora a Hardi Csárdában.

 

Április 24.

-  Szent György napi (rend?rségi) rendezvényen való részvétel az MRFK. terve, kérése alapján.

 

Május 01-én

-  Közös f?zés a kemping területén.

 

Május 08-án 13. 30. órától

·         Tájékoztató a város kulturális rendezvényeir?l.

El?adó: Müv Központ Igazgatója

·         Parádsasvár- Egerszalók kirándulás programjának véglegesítése, pénz befizetése

·         Az Erd?bényei kirándulás megbeszélése

-  Hajdúhadházi l?verseny csapat összeállítása

-  Régiós tekeversenyre csapat összeállítása

-  Egyéb kérdések

 

Május………-n

-  Hajdúhadház pisztoly lövészeten való részvétel.

 

Május 19-én

-  Parádsasvár- Egerszalók kiránduláson való részvétel, kb. …. km.

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adudiszkont.

Részletes program az induláskor lesz ismertetve.

 

Május 31-én 14. 00.

-  Unilever gyár megtekintése

Június 05. 13. 30 órától

-  Szent László napi megemlékezés juniális megbeszélése

-  Tájékoztató az új választási törvényr?l

-  Ea: Polgármesteri hivataltól el?adó kérése

-  Régiós tekeversenyen részvétel véglegesítése.

-  Határrendészeti juniálison való részvétel külön program alapján.

-  Erd?bényei kirándulásra való jelentkezés, pénz befizetése.

-  Zemplén megyei kirándulásra való el?készület megbeszélése

-  Közös szalonnasütés el?készítése

-  Egyéb kérdések.

 

Június ……..-én

-  Nyíregyházán, tekeversenyen való részvétel.

 

Június 09-én

-  Kirándulás Erd?bényére (200 km). Tagsági hozzájárulással.

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adudiszkont.

Részletes program induláskor lesz ismertetve.

 

Június 14-én 17. 00. órától.

-  Közös szalonnasütés a Családsegít? Központ udvarán

 

Június 27-én 10. 00. órától

-  Szent László napi megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál.

-  Szent László napi és határrendészeti juniálison való részvétel MRFK terve szerint.

 

Július 03-án 13. 30. órától

-  Bowling versenyb?l adódó feladatok megbeszélése.

-  Zemplén megyei kirándulás programjának véglegesítése, pénz befizetése

-  Erdélyi kirándulás el?készítése, a program és a jelentkezés véglegesítése, pénz befizetése

-  Közös szalonnasütésre való jelentkezés.

-  Egyéb kérdések.

 

Július 12-én 17.00 órától

-  Közös szalonnasütés a Családsegít? Központ udvarán.

 

Július 21-én

-  Zemplén megyei kirándulás kb,…… km, tagsági hozzájárulással

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adudiszkont.

Részletes program induláskor lesz ismertetve

 

Augusztus 07-én 13. 30. órától

-  Bowling versenyb?l adódó feladatok megbeszélése, távolról érkez?k megvendégelése.

-  Erdélyi kirándulás véglegesítése, pénz befizetése

-  Szeged- Ópusztaszer kirándulás el?készítése, létszámpontosítás a szállásfoglaláshoz

-  Közös szalonnasütés el?készítése

-  Egyéb kérdések

 

Augusztus 09-én 17. 00. órától

-  Közös szalonnasütés a Családsegít? Központ udvarán.

 

Augusztus 14- t?l—-18-ig

-  Erdélyi kiránduláson való részvétel külön program szerint

 

Augusztus 25-én 09. 00. órától

-  Bowling verseny a BEOSZ É-alföldi Régióhoz tartozó nyugdíjas egyesületei között, külön program alapján.

 

Szeptember 04-én 13. 30. órától

-  Tagság tájékoztatása a féléves munkáról.

-  Az Egyesület pénzgazdálkodásának helyzete.

-  Jelentkezés és pénz befizetése a szüreti bálra.

-  Szeged- Ópusztaszer kirándulás programjának véglegesítése, pénz befizetése

-  Szüreti felvonuláson való részvétel megbeszélése

-  Egyéb kérdések.

 

Szeptember 08—09-én.

-  Szeged- Ópusztaszer kirándulás kb. ….. km, tagsági hozzájárulással

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adu diszkont.

Részletes program induláskor lesz ismertetve

 

Szeptember 18-án 14. 00 órától

Üzemlátogatás az ipari parkban.

 

Szeptember 21-én 16.00 -szeptember22-én 01.00ig

-  Szüreti bál

 

Szeptember ….-n

-  Városi szüreti felvonuláson való részvétel.

 

Október 02-án. 13. 30. órától

-  Városi id?sek napján való részvétel megbeszélése.

-  Generációk találkozásán való részvétel

-  Halottak napi koszorúzás megbeszélése.

-  Kenyérmezei csata emlékének koszorúzásában való részvétel megbeszélése

-  Városi koszorúzáson való részvétel

-  Ulti verseny el?készítése

-  Lövészeten való részvétel megbeszélése.

-  Egyéb kérdések.

 

Október 13-án

-  Kenyérmezei Csata emlékének koszorúzásán való részvétel.

 

Október 19-én 16.00 órától

-  Ulti verseny

 

Október …….-án.

-  L?versenyen való részvétel Nyíregyházán.

 

 

Október 30-án 10. 00 órától

-  Megemlékezés és koszorúzás a halottaink emlékére állított kopjafánál.

 

Október 30-án vagy 31-én

-  Városi koszorúzáson való részvétel

 

November 06-án 13. 30 órától

-  Tájékoztató az id?skorú megbetegedésekr?l

Ea: Eü. szolgálat

-  Bátori karácsonyon való részvétel megbeszélése.

-  Évzáró bál megbeszélése.

-  Egyéb kérdések.

 

December 04-én 13. 30 órától

-  A városi id?sek karácsonyán való részvétel a tagság részér?l.

-  Bátori Karácsonyon való részvétel megbeszélése.

-  Évzáró bál programjának véglegesítése, pénz befizetése a vacsorára

-  Múzeumi karácsonyfa díszítés el?készítése.

-  Egyéb kérdések.

 

December 14-én 16. 00 órától december 15-én 01.00 óráig

-  Évzáró bál.

 

December ……n

-  Bátori Karácsonyon való részvétel.

 

December ...-n

-  Karácsonyfa díszítés a múzeumban.

 

2013. január 08-án 13. 30 órától

-  Éves programhoz javaslatkérés.

-  Jelentkezés a farsangi bálra.

-  Személyi jövedelemadó 1 %-nak kérése, családtagoktól, ismer?sökt?l.

-  2013. évi tagsági díjak befizetése.

-  Egyéb kérdések.

 

Február 05én. 13. 30 órától

-  Torkos csütörtökön való részvétel el?készítése???????

-  Tájékoztató az MRFK éves tevékenységér?l

-  El?zetes éves program ismertetése, további javaslat kérése.

-  Farsangi bálra jelentkezés és pénz befizetése.

-  Személyi jövedelemadó 1 %-nak kérése.

-  Egyéb kérdések.

 

Február 11-én

-  A Rend?rség véradó napja

Mozgósítani a tagságot az önkéntes véradáson való részvételre Borbély Zoltán

Posztumusz r. hdgy. emlékére.

 

 

 

 

Február …-n

-  Torkos csütörtökön való részvétel??????

 

Február 15-én. 16.00 órától február 16-án 01.00 óráig

-  Farsangi bál.

 

Február ….n

-  Reneszánsz farsangi felvonuláson való részvétel

 

Február ….n

-  Régiós borversenyen való részvétel Miskolcon

 

Március 08-én 16.00 órától

-  N?napi megemlékezés

 

 

Rendezvények:

·         Éves Taggy?lés.

Ideje: 2013. március 21. 09. 00. órától.

Helye: Volt Határ?r Igazgatóság laktanya színházterme.

 

Napirendi pontok:

1.      Az elnökség beszámolója az egyesület 2012. évi munkájáról.

2.      Beszámoló a 2012. évi pénzgazdálkodásáról.

3.      Felügyel? Bizottság, beszámolója.

4.      2013-2014. éves programterv ismertetése, jóváhagyása.

5.      2013. évi pénzügyi terv ismertetése, jóváhagyása.

6.      Egyéb kérdések.

 

Egyéb rendezvények, feladatok

-        Heti egy alkalommal közös fürdés a gyógyfürd? területén

Ideje: csütörtöki, napokon 14 .00.-tól

-        Közös színház és mozi látogatás

Felel?s: Oláh Mihály

-        Bálok alkalmával magyar nótaverseny szervezése

Felel?s: Novák József

 

 

Kivonat a város rendezvény tervéb?l:még a város nem adta meg az újat !!!!!!!

 

Nemzeti ünnep: .március 15

Bátori Vígasságok:

Múzeumok éjszakája:

Szárnyas Sárkány Hete XIX. Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál j

Nyírbátori Zenei Napok:

Magyar Köztársaság Állami Ünnepe: a

„Európai Örökség Napok” – „Nyitott Kapuk” – Bátori Napok reneszánsz hétvége:

Szüreti felvonulás:

Id?sek világnapja:

1956. Forradalom és Szabadságharc emlékünnepsége október 23.

Óévbúcsúztató: december 31.

IV. Reneszánsz Farsangi Felvonulás 2012. február

 

 

Elnökségi tagok telefon számai:

 

 

Janovics János elnök

 

 

Gyenes József elnökhelyettes

 

 

?z Jánosné

 

 

Fábián Károly

 

 

Májer Jószef

 

 

Szabó Gy?z?

 

 

Petrika Jánosné

 

 

 

Az Egyesület elnöksége nevében jó és kellemes egyesületi életet kívánok!

 

Nyírbátor, 2012. március 22.

 

 

 

 

 

 

Bücs János nyá. h?r. alez.

Egyesületi Elnök