Error
  • XML Parsing Error at 1:143. Error 9: Invalid character

Egyesületünk életének fontos része a már meglév? kapcsolataink ápolása, új kapcsolatok kiépítése, melyeken keresztül egyrészt a m?ködésünkhöz szükséges feltételek biztosítását, programjaink színesítését, ismertségünk alapjainak er?sítését kívánjuk elérni.

Legfontosabb kapcsolataink:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend?rf?kapitányság: (link)

Mint a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság jogutódja, legfontosabb együttm?köd? partnerünk. Biztosítja m?ködésünk alapvet? feltételeit (irodahelyiség, szabadid? klub). Segítséget nyújt az egyesület rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához, kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, Szükség szerint informáljuk egymást a nyugdíjasokat érint? jogszabályváltozásokról, az ?ket foglalkoztató kérdésekr?l.

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége: (link)

Egyesületünk, mint a szövetség tagja, fontosnak tartja a honvédelem haladó hagyományainak ápolását. Ennek érdekében részt veszünk a szövetség munkájában. A szövetség régiónkban m?köd? tagszervezeteivel együtt népszer?sítjük a haza küls?- és bels? védelmét biztosító szervezeteket, a honvédelemmel kapcsolatos programokat szervezünk tagjaink és a szövetséghez tartozó egyesületek tagjai részére.

Rend?rségi és Határ?rségi Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetsége:

A szövetség a Belügyminisztériumhoz tartozó szervezetek nyugdíjasainak érdekvédelmét, a nyugdíjasoknak a korábbi munkahelyhez való köt?dése er?sítését kívánja el?segíteni és mint ilyen, természetes, hogy részt veszünk annak munkájában. A szövetség által közvetlenül a fels? szint? döntéshozókhoz, törvényel?készít?khöz tudjuk eljuttatni a tagjainkat foglalkoztató kérdéseket, javaslatokat.

Nyírbátor Város Önkormányzata: (link)

Egyesületünk kiemelt kérdésként kezeli tagjainak Nyírbátor Város társadalmi- és kulturális életében való aktív részvételének megszervezését. Ennek érdekében együttm?ködünk a város kulturális életét szervez? Közm?vel?dési és Kulturális Közhasznú Társasággal. A város, ill. az egyesületünk által szervezett programokra kölcsönösen meghívjuk és képviseltetjük egymást.

Erd?bénye Nyugdíjas Klub:

Az Erd?bényei Nyugdíjas Klubbal kapcsolatainkat a civil nyugdíjas szervezete irányába való nyitás jegyében szervezzük. Kölcsönösen részt veszünk egymás, ill. Erd?bénye Község és Nyírbátor Város kiemelt kulturális rendezvényein, ahol mód nyílik a tagságainkat, lakóhelyeinket érint? kérdésekr?l való tájékozódásra, közös kulturális és szórakoztató rendezvényeken való részvételre.

Egyéb linkek

Sárkány Fürd? Nyírbátor
Kulturális Központ Nyírbátor
Báthori Várkastély Nyírbátor
Báthori István Múzeum Nyírbátor