Error
  • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character

Évzáró bál karácsonyi hangulatban

(2010. december 11.)

Zenés-táncos összejövetellel búcsúztattuk az Óévet. A gyönyör?en feldíszített terem, a centrális helyen elhelyezett betlehem, a felöltöztetett feny?ágak karácsonyi hangulatot árasztottak. Átszellemültünk a várakozásról, az eljövetelr?l szóló versek, jelenetek hatására. A közösen elénekelt karácsonyi dalok a múltba, a kántálás és a betlehemezés id?szakába repítettek vissza bennünket. Az ízletes vacsora elfogyasztása után felidéztük az év legemlékezetesebb eseményeit: a kirándulásokat, a múzeum- és iskolalátogatásokat, a névnapi és születésnapi megköszöntéseket, a városi rendezvényeken való nagyszer? szereplést, a nyugdíjas egyesületi versenyeken elnyert számtalan díjat és kupát, a Szent Lászlóról és a volt Határ?rségr?l, valamint a halottainkról történ? ill? megemlékezéseket, az erd?bényei testvér egyesülettel eltöltött kellemes órákat. Volt mire visszatekinteni. A nótaverseny végleg feloldotta a hangulatot. A magunk által összeadott ajándéktárgyak tombolasorsolása után éjszakába nyúló, önfeledt mulatozás vette kezdetét.
Újra iskolapadban

(2010. december 7.)

Iskolalátogatáson vettünk részt a Báthori István Gimnázium és Szakközépiskolában. Az egymásra várás perceiben megtekintettük a Bem apó küzdelmes életét, honvéd? harcait bemutató nemzetközi vándorkiállítást, és felidéztük a közelmúltban az intézmény falai között megrendezett Lengyel-Magyar Nap felemel? pillanatait, mely eseményen szintén számosan voltunk jelen. Benéztünk a jól ismert, izgalmakat és diákcsínyeket rejteget? tantermekbe, nosztalgiáztunk a tablók el?tt. Kaliba András igazgató úr szenvedélyt?l sem mentes tájékoztatása után számtalan kérdés hangzott el, mindegyik felel?sségérzett?l és félt? szeretett?l átitatott mondanivalóval. Ez nem is történhetett másként, hiszen többek egyenesen az alma materbe tértek most vissza, másoknak a gyermekei, s?t az unokái tanultak-tanulnak az iskolában. A látottak és hallottak újra meggy?ztek bennünket arról, hogy az intézményben tartalmas nevel?-oktató munka folyik oldott légkörben, a nevel?testület perspektívát képes nyújtani a növendékeknek, ennélfogva folyamatosan n? az iskola vonzó hatása. Az er?s pozitív érzelmekt?l f?tött összejövetel igazgató úr névnapi megköszöntésével zárult.
Szüreti bál nótaverseny

(2010. szeptember 22.)

Nótaversennyel egybekötött bállal ünnepeltük a szüret, a betakarítás milliókat új er?vel és hittel eltölt? aktusát. Különös színt kölcsönzött a báli hangulatnak a nótaverseny, mely érdekes módon nem az elmúlásról szólt, hanem - többek között - a Tisza mentén megélt fiatalságról, a betyár életr?l, valamint a szerelmesek év?déseir?l. Az Orbán házaspár el?adása szívbemarkolóan mutatta, milyen harmonikusan csiszolják egybe az érzéseket, a mozdulatokat, az apró rezdüléseket az együtt megélt hosszú évtizedek. Méltán nyerték el a zs?ri f?díját. A nótaverseny az "Ott, ahol zúg az a négy folyó" cím? dal közös eléneklésével zárult, ezzel is emlékezve az erd?bényei nyugdíjas egyesülettel eltöltött legutóbbi összejövetelünk kellemes perceire. A tombolasorsolást követ?en éjfél utánig tartott az önfeledt mulatozás.
Szentendrei élménygy?jtés

(2010. szeptember 14.)

Élményekben gazdag napot töltöttünk Szentendrén. A belváros népm?vészeti ékszerdobozként tárult elénk. A marcipánmúzeumban megcsodáltuk a páratlan kreativitásról és esztétikai érzékr?l tanúskodó alkotások Európában is szinte egyedülálló tárházát. A meg-megújuló es?zések dacára végigjártuk a skanzent, nagyszüleink, szüleink és részben a mi gyermekkorunk "való világát". Megmerítkeztünk a múltban. Ismeretekkel gazdagodva, érzelmekkel feltölt?dve, vidáman indultunk haza. Szólt a nóta Gyöngyöst?l Nyírbátorig.
Bátorban bowlingoztak a nyugdíjasok

(2010. szeptember 03.)

A hagyományok folytatásaként izgalmas bowlingversenyt rendeztünk a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével. A vetélked?re a négy csapatunk mellett a Bocskai István Bajtársi, a Szabolcs Honvéd M?szaki Hagyomány?rz?, a Nyíri Honvéd, valamint a Fegyveres Er?k és Rendvédelmi Szervek nyugdíjas egyesületei neveztek be. A néz?k harsány bíztatása mellett korukat meghazudtoló ambícióval vetették magukat a küzdelembe a résztvev?k. A csapatversenyt a Bocskai egyesület nyerte a Nyíri Honvéd és a Nyírbátor I. sz.csapatai el?tt. Egyéniben Szendi Csaba /Bocskai/ végzett az élen, maga mögé utasítva csapattársát, Kemény Sándort, valamint a nyírbátori Májer Józsefet. A megyei Rend?rf?kapitány Úr külön díját a legid?sebb versenyz?, Tamás József /Nyíregyháza/ vehette át, Tóthné Barna Júlia /Nyírbátor/ pedig a legeredményesebb n?i versenyz?ként a rendészeti igazgató ajándékában részesült. A város polgármester asszonya Nyírbátorra emlékeztet? ajándékcsomagokkal kedveskedett a csapatoknak. Az eseménydús nap ízletes babgulyás elfogyasztásával és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
Kirándulás Szarvason

(2010. augusztus 11.)

Sokak régi vágya teljesült, amikor Szarvasra szerveztünk kirándulást a közelmúltban. Fodor Sándor tagtársunk körültekint? felkészültséggel adott tájékoztatást a város történetér?l és nevezetességeir?l. Az arborétumban megcsodáltuk az Európában is egyedülálló különleges fákat, cserjéket és virágokat. Nagy élményt nyújtott a Körösön tett hajókirándulás, nemcsak a táj szépsége, hanem a kapitány páratlanul gazdag élettapasztalatának közkincsé tétele miatt is. Szemet gyönyörködtet?, lelket tápláló, közösséget épít? kirándulás volt.
Határrendészeti nap a testvéregyesülettel

(2010. június 29.)

A Határ?rségre és Szent Lászlóra, a határ?rök véd?szentjére emlékeztünk. Az ünnepségen részt vett, és az elhunyt határ?rök emlékére az egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el dr. Tóth Árpád Nyírbátor város jegyz?je, Szabó János ezredes az ORFK regionális gazdasági igazgatója, Molnár László ezredes a megyei Rend?rf?kapitányság rendészeti igazgatója, valamint az erd?bényei testvér nyugdíjas egyesület képvisel?i. Ezen a napon viszonoztuk az erd?bényeiek egy héttel ezel?tti szíves vendéglátását. Elkalauzoltuk ?ket a máriapócsi kegytemplomba, azt követ?en pedig a nyírbátori várkastély panoptikumát tekintettük meg, dr. Bátori Gábor hadtörténész távlatvezetésével. Estig tartott a kötetlen beszélgetés, nótázás és táncmulatság. Hitet tettünk a négy éves barátság további ápolása mellett.
Eseménydús nyárel?

(2010. június 02.)

Programokban gazdag hónapot hagytunk magunk mögött. K?kapun, Hollóházán és Sátoraljaújhelyen megcsodáltuk a természet és az emberi alkotások szépségeit. A Bátori István Múzeumban szembesültünk a város jelenét megalapozó és jöv?jét eredeztet? történelmi múltunkkal. Egy Tokaji kirándulás keretében a honvédelmi és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeivel karöltve részt vettünk az egykori árkász-utász laktanya emléktáblájának felavatásán, koszorúzásán, valamint a bornapok rendezvényein. A IV. Bátori Vigaszságokon a Harascsák György tagtársunk által házilag készített, mindenki által megcsodált kemencében készült a táj jellegzetes eledele, a puliszka, a Szakácsné-Harascsák páros vezetésével sütött grillételek pedig íncsiklandozó illatukkal messzir?l odavonzották az érdekl?d?ket és az éhes embereket. A fentieken túl heti rendszerességgel veszt részt az egyesület tagsága gyógytornán, a minden igényt kielégít? helyi fürd?ben. Így, a magunk módján csempészünk vidámságot, értelmet és közösségi kohéziót nyugdíjasainak mindennapi életébe.

Kemence
Lokálpatrióta múltidézés

(2010. május 31.)

Nyírbátor múltját felidéz? célzattal a helyi múzeumot látogattuk meg a közelmúltban. Dr. Szabó Sarolta igazgató bevezet?jében a múzeumalapítás körülményeibe és fejl?désének f?bb állomásaiba engedett bepillantást. Dr. Bátori Gábor hadtörténész tudományos igényesség? távlatvezetése nyomán képszer?en tárult elénk a Báthory család, valamint a sárkány címer és a stallumok eredettörténete. Tisztelegtünk az épületet létrehozó Kelemen Didák szerzetes és a múzeum- alapító Dr. Szalontai Barnabás reliefje el?tt, majd megszemléltük a hatalmas múzeumi anyag századonkénti csoportosításban kiállított tárgyi emlékeit, dokumentumait. Újból rádöbbentünk: a múltban lefektetett épít?kockákból merítkezik a jelen, és így lesz ez a jöv?ben is. Végül a határ?rizeti kiállítást tekintettük meg. Megemlékeztünk a határ?r csapat- múzeum létrehozójáról, Fekete Lajos alezredesr?l, akinek a munkáságát rendkívül felértékeli a Határ?rség megszüntetése, illetve a Rend?rség szervezetébe való integrálása. Elhatároztuk, hogy személyes gy?jt?munkával járulunk hozzá a határ?rizeti kiállítás relikviáinak gyarapításához.
Szépségek nyomában

(2010. május 14.)

Egynapos kirándulás keretében Észak-Borsod nevezetességeit tekintettük meg. Hankóczi Béla tagtársunk profi kalauzolása mellet tudomást szereztünk Sziszi királyn? 29 kilométeres hányattatott útjáról Rakamaz és Tokaj között, megnéztük az ezt megörökít? emlékm?vet. Hollóházán történetileg kísérhettük nyomon a ma is világhír? k?-és porcelán termékeket, és vásárlásra is lehet?ség nyílt kedvez? árakon. K?kapun szembetalálkoztunk a történelemmel: megcsodálhattuk a vezéreinket és királyainkat felvonultató szoborparkot. Szívtuk az ?sfák árasztotta ózondús leveg?t. Sátoraljaújhelyen a libeg?vel felkapaszkodtunk a kilátóig, a legbátrabbak pedig a bob pályán „száguldottak” le a mélybe. Lelket gazdagító kirándulás volt. Az utaztatásról a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rend?rf?kapitányság gondoskodott. Köszönet érte.
Lef?ztük a zs?rit a f?z?versenyen

(2010. május 1.)

Egyesületünk a hagyományoknak megfelel?en idén is részt vett a Nyírbátor-i városi majálison, a camping területén, mely a legkényesebb igényeket kielégítve újult meg és épült át a közelmúltban. Élveztük egymás társaságát és a színes, gazdag programokat. Beneveztünk a f?z?versenyre. Mindenki hozzátette a magáét, hogy a csülkös-pacal pörkölt a lehet? legfinomabb legyen: az asszonyok krumplit hámoztak, a férfiak „megágyaztak” a finom falatoknak, a f?kukta Szabó Gy?z? pedig végig a helyzet magaslatán állt. A zs?ritagok nem is tehettek mást, minthogy elismerték: lef?ztük ?ket, és nekünk ítélték az els? díjat. Jól éreztük magunkat a patrióta érzelmeket is er?sít?, vidám, hangulatos majálison. Köszönet a szervez?knek.
Elégedett arcok az évértékel?n

(2010. március 25.)

Változatos, gazdag, élménydús programokról adott számot az évzáró közgy?lésen Bücs János elnök. A több mint 80 f?t számláló tagság elégedetten nyugtázta a sok szép eredményr?l szóló számadást. Az egyesület havonta köszönti a névnaposokat és a kerekévfordulós születésnaposokat. Heti rendszerességgel vesz részt a tagság gyógytornán, bowlingozáson és gyalogtúrákon. Rendszeresek az országjáró kirándulások. Az elmúlt évben Erd?bényén, Gyulán, Sárospatakon, Mez?kövesden és Bodrogkisfaluban gy?jtöttünk felejthetetlen élményeket. Háromszor rendeztünk táncos összejövetelt, vidámságot csempészve a szürke hétköznapokba. Kimagasló eredményességgel vettünk részt a nyugdíjas szövetségek által szervezett területi és országos versenyeken, a bowling versenyeknek pedig hagyományosan mi vagyunk a házigazdái. Ápoljuk a határ?r hagyományokat. Szent László napján határ?r napi megemlékezést tartunk. Aktívan veszünk részt a határrendészeti szakmai napon. Elismerést kiváltó m?sorokat adunk Nyírbátor város rendezvényein. A közgy?lésen egyként tükröz?dött a résztvev?k arcán: jó érzés a határ?r nyugdíjas egyeselület tagjának lenni.
N?nap tengerikásás töltöttkáposztával

(2010. március 09.)

Meghatóan szép ünnepség keretében köszöntöttük n?társainkat. Hankóczi Béla korelnök szívbemarkolóan adta el? „Márai Sándor: A n?kr?l általában” cím? írását. Gy?ri Bandi bácsi házilag készített, „N?nap” feliratot tartalmazó mézeskalács szívekkel kedveskedett a hölgyeknek. Az azt követ? tréfás jelenetb?l pedig megtudhattuk, milyen kimeríthetetlen a házastársi praktikák tárháza, ha szeretteik korábbi félrelépéseire kívánnak fényt deríteni. Az ajándékok és virágok átadása közben az „Éljenek soká…” kezdet? dalt énekeltük. A nap fénypontja a tengerikásás töltöttkáposzta volt, mellyel az ünnepeltek lepték meg az ?ket köszönt? férfi társaikat. Ínycsiklandozó ízét sokáig a szánkban fogjuk érezni.
Fergeteges tél?zés

(2010. február 15.)

A hosszú, szorító, embert próbáló bezártság után nagy számban jöttünk össze egyesületi tagok és a népes vendégsereg, hogy jelképesen és valóságosan is el?zzük a telet, s köszöntsük a reményt adó tavaszt, a megújulást. A szellemes és mulattató jelmezes el?adás rövid tanulsága az volt, hogy csak az vegye a bátorságot a mások életébe való beavatkozásra, aki a sajátját is fedhetetlenül el tudja rendezni. Igazi disznótoros hangulatot varázsolt az estébe a Nyírbátor közkedvelt csárdája által felszolgált finom fogópálinka, hagymásvér, toroskáposzta és hurka-kolbász vacsora. Az azt követ? fergeteges mulatozást csak a tréfás tombolasorsolás szakította meg. Hamísítatlan vidámság volt. Kivirult az arcunk, átéltük az együttlét gondot ?z? örömét.