Programterv 2011. április 01-tól – 2012. március 31-ig.

 

 

Elnökségi ülések:

 

·         Az elnökségi ülések nyíltak, bárki részt vehet rajta.

Helye: Gyengélked?, Nyugdíjas elnökségi iroda I. emelet

 

2011. április 05-én 09.00 órától

§  Kirándulások, szervezéséb?l adódó feladatok megbeszélése, felel?sök kijelölése.

§  Tagdíj befizetés helyzete.

§  Közös vacsora megbeszélése

§  Május 01-i Kempingben való f?zés megbeszélése.

§  Szt. György napi rendezvényen való részvétel megbeszélése

§  Máriapócsi Bazilika látogatásának megszervezése

§  Esztergom-Visegrád kirándulás el?készítése, program összeállítása

§  Nyírbátor jelene, jöv?je délutáni tájékoztató megszervezésének helyzete

§  Az 1 %-os adófelajánlás mozgósításának feladatai, a kirendeltségekre kutazás megbeszélése,

§  Egyéb kérdések.

 

Május 03-án 09.00 órától

§  Esztergom-Visegrád kirándulás programjának véglegesítése

§  Régiós teke versenyen való részvétel megbeszélése.

§  Erd?bényei kirándulás tervezése.

§  Hajdúhatházi l?versenyen való részvétel megbeszélése

§  Egyéb kérdések.

 

Június 07-én 09.00 órától

§  Szent László napi megemlékezés megbeszélése.

§  Régiós teke versenyen való részvétel véglegesítése.

§  Határrendészeti juniálison való részvétel, külön program alapján.

§  Miskolctapolca – Lillafüred kirándulásra való el?készület, program összeállítása.

§  Erd?bényei kirándulás véglegesítése

§  Közös szalonnasütés el?készítése

§  Egyéb kérdések.

 

Július 05-én 09.00 órától

§  Bowling verseny el?készítése, meghívólevelek megírása, elküldése július 31-ig.

§  Miskolctapolca - Lillafüred kirándulás programjának véglegesítése

§  Erdélyi kirándulás el?készítése, programjának összeállítása

§  Hortobágyi hidivásár – Epona lovasfalu kirándulás el?készítése, program összeállítása

§  Közös szalonnasütés felmérése

§  Egyéb kérdések.

 

 

Augusztus 09-én 09.00 órától

§  Bowling verseny programjának véglegesítése

§  Hortobágyi hidivásár – Epona lovasfalu kirándulás véglegesítése

§  Nyíregyháza – Sóstó kirándulás megtervezése, program összeállítása

§  Közös szalonnasütés el?készítése

§  Az id?skorú emberek szociális ellátó rendszerének helyzete az országban, különös tekintettel Szabolcs megye és Nyírbátor térségére cím? tájékoztatás el?készítésének helyzete

§  Egyéb kérdések.

 

 

Szeptember 06-án 09.00 órától

§  Egyesület féléves munkájának értékelése.

§  Az egyesület pénzgazdálkodásának helyzete.

§  Nyíregyháza – Sóstó kirándulás programjának véglegesítése

§  Szüreti bál szervezéséb?l adódó feladatok megbeszélése, pénz befizetése a vacsorára.

§  Szüreti felvonuláson való részvétel megbeszélése.

§  Egyéb kérdések.

 

 

Október 04-én 09.00 órától

§  Id?sek napi rendezvényen való részvétel megbeszélése.

§  Kenyérmezei csata emlékének koszorúzásán való részvétel megbeszélése.

§  Lövészeten való részvétel megbeszélése.

§  Halottak napi koszorúzás megbeszélése, saját és városi rendezvény.

§  Ultiverseny el?készítése.

§  Katasztrófavédelmi és t?zvédelmi helyzet térségünkben cím? tájékoztató el?készültségének állapota

§  Egyéb kérdések.

 

 

November 08-án 09.00 órától

§  Évzáró bál el?készítése.

§  Bátori karácsonyon való részvétel megbeszélése.

§  A határrendészeti munka helyzetér?l tartandó délutáni tájékoztatás el?készítésének helyzete

§  Egyéb kérdések.

 

 

 

December 06-án 09.00 órától

§  Bátori Karácsonyon való részvétel megbeszélése.

§  Id?sek karácsonyán való részvétel konkretizálása.

§  Évzáró bál szervezéséb?l adódó feladatok.

§  Múzeumi karácsonyfa díszítés el?készítése

§  Okmányok pontosítása, évvégi zárás el?készítése.

§  Egészségügyi tájékoztató „az id?skorú megbetegedésekr?l” cím? el?adás el?készítettségének helyzete

§  Egyéb kérdések.

 

 

2012. január 10-én 09.00 órától

§  Okmányok zárása, nyitása, pontosítása.

§  Adóbevalláshoz az el?készít? munkák elvégzése

§  Éves programhoz javaslatkérés.

§  Tagsági díj befizetése

§  Farsangi bál el?készítése.

§  Egyéb kérdések.

 

 

2012. február 07-én 09.00 órától

§  Éves adóbevallás elkészítése és elküldése.

§  Az éves programtervezet ismertetése, javaslatkérés.

§  Farsangi bál szervezéséb?l adódó feladatok, vacsorára a pénz befizetések.

§  A BEOSZ, a Rend?r és Határ?r Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetség felé a tagsági díjak befizetése.

§  Reneszánsz farsangi felvonuláson való részvétel

§  Torkos csütörtökön való részvétel megbeszélése.

§  Egyéb kérdések.

 

 

2012. március 06-án 09.00 órától

§  Közgy?lés beszámoló elfogadása.

§  Beszámoló a 2011. évi pénzgazdálkodás helyzetér?l és a 2012. évi pénzügyi terv elkészítése, elfogadása.

§  2012. évi programterv készítése, elfogadása.

§  Közgy?lés levezetési terv elfogadása.

§  A közgy?lés okmányainak el?készítése (jelenléti ív, stb..)

§  N?napi rendezvény el?készítése.

§  Választásokhoz a közrem?köd?k, szavazatszed? bizottság kijelölése

§  Egyéb kérdések.

 

 

Egyesületi találkozók:

 

  • Ezeken a rendezvényeken kérjük a tagságot, hogy minél nagyobb létszámban vegyen részt.

Helye: Szabadid? klub, Kossuth út.

 

2011. Április 05-én 13.30 órától

§  Nyírbátor város jelene és jöv?je (fejlesztések, foglalkoztatás, szociális ellátó rendszer, oktatás, stb.)

küls? el?adó

§  Tájékoztató kirándulások szervezésér?l, felel?sök személyér?l.

§  Közös vacsorára helyének, id?pontjának rögzítése, jelentkezése, pénz befizetése.

§  Szt. György napi rendezvényen való részvétel megbeszélése.

§  Jelentkezés a május 01-i közös f?zéshez, pénz befizetése a nyersanyagra.

§  Máriapócsi Bazilika látogatására való jelentkezés és az utazás megszervezése

§  Esztergom – Visegrád kirándulásra el?zetes jelentkezés, program megbeszélése.

§  Az 1 %-os adófelajánlásra mozgósítás feladatai

§  Egyéb kérdések.

 

Április 15-én 18.00 órától

§  Közös vacsora a Hardi Csárdában

 

Április 19. 14.00 órától

§  Máriapócsi Bazilika látogatása

 

Április 24.

§  Szent György napi (rend?rségi) rendezvényen való részvétel az MRFK. terve, kérése alapjá

 

Május 01-én

§  Közös f?zés a kemping területén.

 

 Május 03-án 13.30 órától

·         Liszt Ferenc élete, munkássága el?adás

El?adó: Vincze István

·         Esztergom-Visegrád kirándulás programjának véglegesítése, pénz befizetése

·         Tájékoztatás az Erd?bényei kirándulás megbeszélése

§  Hajdúhatházi l?verseny csapat összeállítása

§  Régiós tekeversenyre csapat összeállítása

§  Egyéb kérdések.

 

Május 21-én

§  Esztergom – Visegrád kiránduláson való részvétel, kb. 650 km.

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adudiszkont.

Részletes program az induláskor lesz ismertetve.

 

Június 07-én 13.30 órától

§  Szent László napi megemlékezés, júniális megbeszélése.

§  Régiós tekeversenyen részvétel véglegesítése.

§  Határrendészeti júniálison való részvétel külön program alapján.

§  Erd?bényei kirándulásra való jelentkezés, pénz befizetése.

§  Miskolctapolca – Lillafüred kirándulásra való el?készület megbeszélése

§  Közös szalonnasütés el?készítése

§  Egyéb kérdések.

 

Június ……..-én

§  Nyíregyházán tekeversenyen való részvétel.

 

Június 11-én

§  Kirándulás Erd?bényére (200 km). Tagsági hozzájárulással.

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adudiszkont.

Részletes program induláskor lesz ismertetve.

 

Június 17-én 17.00 órától.

§  Közös szalonnasütés a Családsegít? Központ udvarán

 

Június 24-én 10.00 órától

§  Szent László napi megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál.

 

Június 26, v.27-én

§  Szent László napi és határrendészeti júniálison való részvétel MRFK terve szerint.

 

Július 05-én 13.30 órától

§  Bowling versenyb?l adódó feladatok megbeszélése.

§  Miskolctapolca-Lillafüred kirándulás programjának véglegesítése, pénz befizetése

§  Erdélyi kirándulás el?készítése, a program és a jelentkezés véglegesítése

§  Hortobágyi hidivásár – Epona lovasfalu kirándulás el?készítése, programismertetés, jelentkezés

§  Közös szalonnasütésre való jelentkezés.

§  Egyéb kérdések.

 

Július 15-én 17.00 órától

§  Közös szalonnasütés a Családsegít? Központ udvarán.

 

Július 23-án

§  Kirándulás Miskolctapolca – Lillafüredre, kb. 300 km, tagsági hozzájárulással

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adudiszkont.

Részletes program induláskor lesz ismertetve.

 

Augusztus 02-06-ig

§  Erdélyi kiránduláson való részvétel, külön program alapján

 

Augusztus 09-án 13.30 órától

§  Az id?skorú emberek szociális ellátásának helyzete az országban, különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyírbátor térségében cím? tájékoztatás

El?adó: az id?sek otthonából felkért el?adó

§  Bowling versenyb?l adódó feladatok megbeszélése, távolról érkez?k megvendégelése.

§  Hortobágyi kirándulás véglegesítése, pénz befizetése

§  Nyíregyháza – Sóstó kirándulás el?készítése, program ismertetése

§  Közös szalonnasütés el?készítése

§  Egyéb kérdések.

 

Augusztus 17-én 17.00 órától

§  Közös szalonnasütés a Családsegít? Központ udvarán.

 

Augusztus 20-án

§  Kirándulás Hortobágy hidivásár – Máta (Epona lovasfalu), kb. 200 km, tagsági hozzájárulással

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adu diszkont.

Részletes program az induláskor lesz ismertetve.

 

Augusztus 27-én 09.00 órától

§  Bowling verseny a BEOSZ É-alföldi Régióhoz tartozó nyugdíjasai között, külön program alapján.

 

Szeptember 06-én 13.30 órától

§  Tagság tájékoztatása a féléves munkáról.

§  Az Egyesület pénzgazdálkodásának helyzete.

§  Jelentkezés és pénz befizetése a szüreti bálra.

§  Nyíregyháza – Sóstó kirándulás programjának véglegesítése, pénz befizetése

§  Szüreti felvonuláson való részvétel megbeszélése

§  Egyéb kérdések.

 

Szeptember 10–én

§  Kirándulás Nyíregyháza – Sóstóra, kb. 90 km, tagsági hozzájárulással

Indulás: Laktanyából – Szabadid? Klub – Bátori ABC – Adu diszkont.

Részletes program induláskor lesz ismertetve

 

Szeptember 16-án 16.00 órától szeptember 18-án 01.00 óráig

§  Szüreti bál.

 

Szeptember ….-n

§  Városi szüreti felvonuláson való részvéte.

 

 

Október 04-én 13.30 órától

§  Tájékoztató a Katasztrófavédelmi és t?zvédelmi helyzet a térségünkben

El?adó: Városi t?zoltóságtól

§  Városi id?sek napján való részvétel megbeszélése.

§  Halottak napi koszorúzás megbeszélése.

§  Kenyérmezei csata emlékének koszorúzásában való részvétel megbeszélése

§  Városi koszorúzáson való részvétel

§  Ulti verseny el?készítése

§  Lövészeten való részvétel megbeszélése.

§  Egyéb kérdések.

 

Október 13-án

§  Kenyérmezei Csata emlékének koszorúzásán való részvétel.

 

Október 14-én 16.00 órától

§  Ulti verseny

 

Október …….-án.

§  L?versenyen való részvétel Nyíregyházán.

 

Október 28-án 10.00 órától

§  Megemlékezés és koszorúzás a halottak emlékére állított kopjafánál.

 

Október 30-án vagy 31-én

§  Városi koszorúzáson való részvétel

 

November 08-én 13.30 órától

§  Tájékoztató a határrendészeti munka helyzetér?l

§  Bátori karácsonyon való részvétel megbeszélése.

§  Évzáró bál megbeszélése.

§  Egyéb kérdések.

 

December 06-án 13.30 órától

§  Tájékoztató az id?skorú megbetegedésekr?l

El?adó: orvos

§  A városi id?sek karácsonyán való részvétel a tagság részér?l.

§  Bátori Karácsonyon való részvétel megbeszélése.

§  Évzáró bál programjának véglegesítése, pénz befizetése a vacsorára

§  Múzeumi karácsonyfa díszítés el?készítése.

§  Egyéb kérdések.

 

December 09-én 16.00 órától december 10-én 01.00 óráig

§  Évzáró bál.

 

December 17-én

§  Bátori Karácsonyon való részvétel.

 

December ...-n

§  Karácsonyfa díszítés a múzeumban.

 

2012. január 10-én 13.30 órától

§  Éves programhoz javaslatkérés.

§  Jelentkezés a farsangi bálra.

§  Személyi jövedelemadó 1 %-ának kérése, családtagoktól, ismer?sökt?l.

§  2012. évi tagsági díjak befizetése.

§  Egyéb kérdések.

 

Február 07-én 13.30 órától

§  Torkos csütörtökön való részvétel el?készítése

§  El?zetes éves program ismertetése, további javaslat kérése.

§  Farsangi bálra jelentkezés és pénz befizetése.

§  Személyi jövedelemadó 1 %-ának kérése.

§  Egyéb kérdések.

 

Február 11-én

§  A Rend?rség véradó napja

Mozgósítani a tagságot az önkéntes véradáson való részvételre Borbély Zoltán

posztumusz r. hdgy. emlékére.

 

Február …-n

§  Torkos csütörtökön való részvétel

 

Február 17-én 16.00 órától február 19-én 01.00 óráig

§  Farsangi bál.

 

Február ….n

§  Reneszánsz farsangi felvonuláson való részvétel

 

Február ….n

§  Régiós borversenyen való részvétel Miskolcon

 

Március 09-én 16.00 órától

§  N?napi megemlékezés

 

Rendezvények:

·         Éves közgy?lés.

Ideje: 2012. március 22. 09.00 órától.

Helye: Volt Határ?r Igazgatóság laktanya színházterme.

 

Napirendi pontok:

1.      Az elnökség beszámolója az egyesület 2011. évi munkájáról.

2.      Beszámoló a 2011. évi pénzgazdálkodásáról.

3.      Pénzügyi Ellen?rz? bizottság beszámolója.

4.      2012-2013. éves programterv ismertetése, jóváhagyása.

5.      2012. évi pénzügyi terv ismertetése, jóváhagyása.

6.      Elnök, elnökségi tagok és PEB elnök és tagok megválasztása

7.      Egyéb kérdések.

 

Egyéb rendezvények, feladatok

-        Heti egy alkalommal közös fürdés a gyógyfürd? területén

Ideje: csütörtöki napokon 14.00 órától

-        Közös színházlátogatás

Felel?s: Oláh Mihály

-        Bálok alkalmával magyar nótaverseny szervezése

Felel?s: Novák József

 

Kivonat a város rendezvény tervéb?l:

 

Nemzeti ünnep: Március 15.

Bátori Vígasságok: május 28-29.

Múzeumok éjszakája: június 27.

Szárnyas Sárkány Hete XIX. Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál július 08-09.

Nyírbátori Zenei Napok: augusztus

Magyar Köztársaság Állami Ünnepe: augusztus 20.

„Európai Örökség Napok” – „Nyitott Kapuk” – Bátori Napok reneszánsz hétvége: szeptember 24-25

Szüreti felvonulás: szeptember

Id?sek világnapja: október 01.

1956. Forradalom és Szabadságharc emlékünnepsége október 23.

Óév búcsúztató: december 31.

IV. Reneszánsz Farsangi Felvonulás 2012. február

 

Elnökségi tagok telefon számai:

 

Bücs János nyá. h?r. alez.

42/283-577

+36/30/205-7151

Janovics János nyá. h?r. alez.

42/283-553

+36/30/915-7725

Szabó Gy?z? nyá. ka.

42/281-974

+36/20/541-7634

Gyenes József nyá. h?r. alez.

42/284-041

+36/30/665-7552

Novák József nyá. r. szds.

42/281-852

+36/30/493-6843

Szakács Antalné

---

+36/70/613-1084

Vincze István nyá. h?r. alez.

 

Az Egyesület elnöksége nevében jó és kellemes egyesületi életet kívánok!

 

Nyírbátor, 2011. március 24.

 

 

 

 

 

 

Bücs János nyá. h?r. alez.

Egyesületi Elnök