Őrsök, kirendeltségek, objektumok egykor és ma.


Tisztelt Olvasó!

A Határőrséget 2008. január 1-én integrálták a Rendőrség szervezetébe. Ezzel az aktussal a magyar államisággal egyidős szervezet megszűnt létezni.

A határőr nyugdíjas egyesületnek erkölcsi és hivatásbeli kötelessége felmutatni és áthagyományozni azokat az értékeket, amelyek révén a szervezet mindenkor közmegbecsülést tudott magának kivívni.

Ez alkalommal arra teszünk kísérletet, hogy fényképalbummal bemutassuk azt a hatalmas változást, amely - a schengeni követelményeknek való megfelelés igényével - az uniós csatlakozás és az integráció közötti időszakban az objektumok építése, korszerűsítése terén bekövetkezett.

Előtte nagy vonalakban tekintsük át az Igazgatóság történetét.
Az igazgatóság jogelődje a Debreceni Honvéd Kerület-parancsnokág területén l945-ben alakult meg. A Honvéd Határőrség létrehozása után itt működött a 14. határvadász zászlóalj. 1950-ben megalakult a nyírbátori Határőrkerület, mint nyolcadik kerületparancsnokság. A zászlóaljakat megszüntették, a kerület közvetlen alárendeltségébe kerültek az őrsök, a forgalom ellenőrző pontok és a közvetlen századok.

1990. végén a kerület igazgatósággá alakult, megkezdődött a felkészülés a hivatásos szolgálat bevezetésére. Több őrs megszűnt, és létrejöttek a határőrizeti és határforgalmi kirendeltségek. A sorállományt l993-tól a határátkelőhelyeken, 1996-tól a zöldhatáron is felváltotta a hivatásos állomány. 1994-ben megnyílt a közösségi szállás, 1995-ben megalakult három határvadász század. A korábbi kirendeltségek helyén a 2004-es átszervezés során 8 határrendészeti kirendeltség alakult: Létavértes, Nyírábrány, Csenger, Nyírbátor, Kölcse, Beregsurány, Barabás, Záhony.

Az igazgatóság közel 2.000 fővel 307 kilométer hosszúságban őrizte román, ukrán és szlovák viszonylatban az államhatárt. Az igazgatóság illetékességi területén 9 közúti, 3 vasúti és 2 légi átkelőhely működött.A román határszakaszon 2007-től , Románia uniós csatlakozásától egymegállásos ellenőrzési rendszert vezettek be. Az ukrán határszakaszon, mint az Európai Unió külső határán, a schengeni előírásoknak megfelelő ellenőrzési rendszer került kialakításra.

1998-tól, a sorállomány végleges kivonásától kezdve intenzívebbé vált az uniós csatlakozásra való felkészülés. Horribilis összegű fejlesztések valósultak meg. E fejlesztések a határforgalmi, a járőr, informatikai és jármű eszközök beszerzésén túl elősegítették az állomány nyelvi képzését, és olyan informatikai alapú rendszerek kialakítását és bevezetését, amelyek lehetőséget biztosítottak egy uniós szintű határőrizeti szisztéma működtetésére.

Az integráció időpontjában az igazgatóság állománya minden tekintetben készen állt a határőrizeti, határforgalmi, idegenrendészeti és bűnügyi-felderítő munkában rá háruló követelményeknek eleget tenni.

Kérem, tekintse meg, milyen óriási fejlődés következett be a kirendeltségeken és az igazgatóságon az épületállomány tekintetében.

>>>> G A L É R I A <<<<

Vincze István

Additional information